Blog

Een succesvolle CEO/CFO mag deze belangrijkste fout bij een integratie niet maken

Het verleggen van de aandacht naar de integratie is killing.

Leestijd: 2 minuten

Een acquisitie is een belangrijke gebeurtenis in het leven van een CEO, Dga of een ondernemer. De meeste ondernemers maken dit maar éénmaal in hun werkzame leven mee. Het is een onvoorstelbare ervaring die bestaat uit:

  • De voorbereiding op de jacht naar de perfecte kandidaat;
  • De jacht zelf, de onderhandelingen en de transactiedynamiek;
  • Het resultaat, de handtekening, de signing en het ultieme gevoel dat de jacht geslaagd is en dat je je “droombuit” hebt binnengehaald.

Maar dan, dan begint het echte werk. De koopprijs moet worden terugverdient en het reguliere bedrijf moet bestuurd blijven. Dit laatste is vaak al meer dan een dagtaak voor de CEO en zijn of haar team.

Eén van de meest gemaakte en dure fouten is dat de ondernemer besluit de samenvoeging van beide bedrijven “er even bij” te doen. De ondernemer heeft namelijk meer dan 20 of 30 jaar ervaring in de branche en kent het klappen van de zweep.

 De aandacht verschuift van business as usual naar de integratie

Door deze verschuiving van aandacht ontstaat een zeer grote kans op mislukking, onnodig en substantieel verlies van bedrijfswaarde.

 Waarom?

  1. De focus verplaatsen van de besturing van je bedrijf naar de integratie betekent dat de stakeholders van uw onderneming veel minder aandacht krijgen. Ze krijgen het gevoel dat ze minder belangrijk zijn en trekken daaruit (onjuiste) conclusies door te vertrekken of op een andere manier activiteiten te ondernemen waardoor uw bedrijf waarde verliest. Als na een acquisitie de bestaande organisatie geen mogelijkheid heeft hun gerechtvaardigde wensen gerealiseerd te krijgen, bijvoorbeeld omdat de integratie alle ICT-capaciteit en projectmanagement capaciteit opslokt, zal dit negatieve impact hebben op de waardeontwikkeling. Dus zorg dat u de volledige focus blijft houden op de besturing van de bestaande organisatie.
  2. Voor veel ondernemers, CEO’s of Dga’s is een acquisitie een eenmalige zaak. Er is hierdoor bij de ondernemer of zijn toezichthouders geen ervaringskader aanwezig voor deze belangrijke verandering. Het resultaat is dat alle fouten worden gemaakt die anderen ook hebben gemaakt bij de bedrijfsintegratie. Het gevolg is dat dit negatieve impact heeft op zowel de bestaande organisatie als op de gekochte organisatie. Medewerkers, klanten en toeleveranciers veroorzaken additionele problemen en de kans is groot dat ze weglopen. Met waardeverlies en veel onnodig gedoe als resultaat. Er wordt per saldo geen waarde gecreëerd. Laat dat toevallig wel een belangrijk uitgangspunt zijn geweest bij het doen van de acquisitie.

Hoe kunt u, Als CEO, DGA of ondernemer, deze situatie voorkomen?

Organiseer een tijdelijke structuur die zorgt dat er doelgericht wordt gewerkt aan een integratie, terwijl ook de “winkels openblijven” bij de koper en de gekochte onderneming.

Belangrijk bij deze structuur is onder meer:

  • De beschikbaarheid van een in- of extern team dat meerdere integraties of samenvoegingen heeft gedaan, weet wat de meestgemaakte fouten zijn en de kennis/inzicht en bevoegdheid heeft om deze te voorkomen. Immers ook u hebt uw functie te danken aan jarenlange relevante ervaring;
  • Dat er een gestructureerde integratiebenadering is, waarbij integraal en in de tijd gefaseerd alle bedrijfsfuncties en de onderlinge samenhang in het samenvoegingsproces (bij zowel de koper als de aangekochte onderneming) worden geraakt;
  • Zorg voor een Change-management benadering waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de medewerkers en hun bedrijfscultuur van zowel de kopende als de overgenomen organisatie;
  • Voorkom dat overname-emoties en onjuistheden een rol gaan spelen in de communicatie of in het gedrag van de medewerkers;
  • Zorg voor een besturingsmechanisme van het veranderproces. Vaak worden hiervoor stuurgroep achtige structuren gebruikt, waarbij er een executive sponsor optreedt.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.