Uitdagingen

Herkennen.
Afstemmen.
Aanpakken.

Bij veranderingen spelen zaken zoals tijdsdruk, een lastige fit, hoge druk op mensen en een haperende voortgang een belangrijke rol. Een integratie of een carve-out is een bijzonder veranderingstraject dat bovendien van essentieel belang is voor de realisatie van de groeistrategie.

Bedrijfsintegratie en carve-out uitdagingen herkennen en voorkomen

Veel minder bekend is dat zowel integraties als carve-outs een aantal veel voorkomende uitdagingen kent van een heel andere orde. Het is voor een commissaris, bestuurder en het management vaak lastig om bovenop het ‘normale’ werk deze integratie- of carve out uitdagingen te herkennen en aan te pakken. Het is voor veel bestuurders, commissarissen, CEO’s en management vaak de eerste keer dat ze met deze integratie of carve-out materie in aanraking komen. Er is bij deze betrokkenen nog geen relevante ervaring opgebouwd om de in grote mate aanwezige specifieke uitdagingen te herkennen.

Voor IntegrationPeople is dit dagelijks werk. De veelvoorkomende uitdagingen zijn bekend en wij komen deze specifieke uitdagingen veelvuldig tegen in ons werk. Het oplossen daarvan echter is iedere keer maatwerk.

Integratie uitdagingen

In de praktijk faalt tot 85% van de overnames. Integraties kennen verschillende uitdagingen. Met onze bewezen aanpak, verdeeld over 2 pijlers en de achterliggende werkprogramma’s, interventies, workshops en trainingen realiseert u waarde uit uw integratie. 

Carve-out uitdagingen

De praktijk leert het onjuist inschatten van risico’s en een onduidelijk stappenplan de meest voorkomende uitdagingen zijn. Onze gestructureerde aanpak in combinatie met de op de medewerker en op de bedrijfscultuur gerichte aanpak, laat u de waarde uit een carve-out realiseren.

Integratie of carve-out advies?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen wat u met uw integratie of carve-out wilt realiseren. We gaan daar graag met u over in gesprek, zodat we doelgericht waarde kunnen toevoegen aan uw specifieke case.