Integration People

Privacystatement

Doel

Dit is het privacystatement van IntegrationPeople.nl. Wij zijn een netwerkorganisatie waaraan enkele tientallen ervaren integratie en carve-out specialisten als associate zijn verbonden. We realiseren de M&A groeistrategie van onze opdrachtgevers in het grotere MKB en in het familiebedrijf door succesvolle integraties en carve-outs te realiseren.

Een belangrijk kenmerk van onze dienstverlening is dat we streven naar een faalfactor die fors lager ligt dan de gebruikelijke 40 tot 80 procent. Zo kan de opdrachtgever optimaal profiteren van zijn strategische keuze. Om deze activiteit te kunnen uitvoeren en om partijen te kunnen informeren en te ondersteunen, heeft IntegrationPeople.nl informatie nodig. Op deze informatie is onze privacystatement van toepassing.

Informatie groepen

IntegrationPeople.nl verzamelt voor de uitvoering van haar integratie of carve-out dienstverlening informatie via onder andere de website en webformulieren. Deze informatie kan worden ingedeeld in een aantal clusters, namelijk:

  1.  (Prospect) bedrijven die mogelijk interessant kunnen zijn als opdrachtgever. We verzamelen de bedrijfsgegevens en maken daarbij gebruik van publieke informatie, waaronder (bedrijfseigen)websites en social mediakanalen, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn en search engines.
  2. Dienstverleners betrokken bij de MenA en Post Merger Integratieactiviteiten in Nederland en de EU. We verzamelen de gegevens van de dienstverleners en maken daarbij gebruik van aangesloten netwerken, zoals ACG (Holland), MenA van Alex van Groningen en de NCD. We vullen deze gegevens aan met publieke informatie, zoals publiekelijk toegankelijke (bedrijfseigen)websites, zoekmachines en social mediakanalen, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn.
    1. Informatie over natuurlijke personen die mogelijk een rol zouden kunnen gaan spelen in de projecten van IntegrationPeople. Dit in de rol van Integratiemanager, Werkstroomleider of een andere project- of expertrol. Deze informatie is vaak rechtstreeks van de betrokken persoon afkomstig en kan worden aangevuld met publieke informatie, zoals (bedrijfseigen)websites en social mediakanalen, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. De betrokken personen worden over het verzamelen van deze informatie geïnformeerd.

Vastleggen van de informatie

De informatie wordt primair vastgelegd in goed beveiligde Cloud Based CRM-systemen. De informatie in de CRM-systemen en de brondocumenten zullen in hoofdzaak worden opgeslagen in een cloudomgeving in Europa. Er zal geen data-uitwisseling plaatsvinden met locaties en andere instanties buiten Europa. De aanwezige informatie wordt, zonder toestemming van de betrokkene(n), niet gedeeld met andere partijen. Er zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten met deze partijen.

Gebruiken van de informatie

IntegrationPeople.nl zal de verzamelde informatie gebruiken voor de (voorbereiding van haar) dienstverlening of het geven van de informatie over de dienstverlening. Indien IntegrationPeople.nl informatie stuurt, zal de ontvanger van deze informatie ten allen tijde kenbaar kunnen maken deze informatie in de toekomst niet meer te willen ontvangen, zoals wettelijk vastgelegd.

Bewaartermijn van de informatie

Alle persoons- of bedrijfsgebonden data die niet meer relevant is voor de dienstverlening van IntegrationPeople.nl en waarop geen wettelijke bewaartermijnen rusten, zullen drie jaar na het verkrijgen worden verwijderd.

Privacy rechten betrokkenen

(Prospect) bedrijven, dienstverleners en natuurlijke personen die mogelijk een rol zouden kunnen gaan spelen in de activiteiten en projecten van IntegrationPeople.nl worden onder andere via dit privacystatement en andere privacy uitingen in de communicatie van IntegrationPeople.nl gewezen op hun rechten die uit de actuele privacyregels kunnen worden afgeleid. Zij kunnen IntegrationPeople.nl verzoeken om:

  1. hun gegevens in te zien;
  2. hun gegevens te wijzigen;
  3. hun gegevens te laten verwijderen en hiermee toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken.

Er bestaat geen mogelijkheid de data te transfereren naar andere systemen of applicaties van de betrokkenen. Bovendien kan de belanghebbende een klacht indienen over de verwerking van de gegevens en de manier waarop IntegrationPeople.nl met de gegevens omgaat. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar IntegrationPeople.nl.

Indien IntegrationPeople.nl onvoldoende reageert op uw klacht, kunt u als belanghebbende een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u op hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Privacystatement en gebruik cookies

Wanneer je de website bezoekt, laat je een Google AdWords cookie achter. Deze cookie wordt verwijderd zodra je je browser sluit. We gebruiken geen tracking cookies.

Zorgen voor juistheid informatie website

IntegrationPeople.nl besteedt veel zorg aan de juistheid van de informatie op deze website. Het is desondanks mogelijk dat zich op de website verouderde, incomplete en/of incorrecte informatie bevindt. IntegrationPeople.nl is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker van deze website op welke manier ook lijdt als gevolg van het raadplegen van de website en het gebruikmaken van de informatie daarop. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren informatiebronnen die door derden kunnen worden bijgehouden en waarover IntegrationPeople.nl geen controle heeft. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die (externe) servers.

We gebruiken cookies om beperkte informatie op te slaan als u onze site bezoekt. Dit kan betekenen dat bij een eerste bezoek aan de site een pop-up venster zichtbaar wordt waarin gevraagd wordt om het plaatsen van cookies. Zonder deze cookies kan de website niet naar tevredenheid functioneren.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke organisatie

IntegrationPeople.nl is een handelsnaam van IntegrationPeople.nl bv. Onze contactgegevens zijn:

IntegrationPeople.nl bv
Gebouw Vinology
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam

“https://www.integrationpeople.nl”
e-mail: info@integrationpeople.nl
Telefoon: +31 (0)20 7997 599
KvK-nummer: 39098271
—–
© 2022, IntegrationPeople
Alle intellectuele-eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan IntegrationPeople. Behalve de in of op grond van de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IntegrationPeople.nl bv.

Bespreken hoe we uw Groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.