Privacystatement

Doel

Dit is het privacystatement van IntegrationPeople.nl. Wij zijn een netwerkorganisatie, waaraan enkele tientallen ervaren integratie en carve out specialisten als Associate zijn verbonden. We ondersteunen de groeistrategie van onze opdrachtgevers in het grotere MKB en in het familiebedrijf door succesvolle integraties en carve outs te realiseren.

Belangrijk kenmerk van onze dienstverlening is dat we streven naar een faalfactor die fors lager ligt dan de gebruikelijke 40 tot 80%. Dit zo dat de opdrachtgever optimaal kan profiteren van zijn strategische keuze. Om deze activiteit te kunnen uitvoeren en om partijen te kunnen informeren en te ondersteunen heeft IntegrationPeople.nl informatie nodig. Op deze informatie is onze privacystatement van toepassing.

Informatie groepen

IntegrationPeople.nl verzameld voor de uitvoering van haar integratie of carve out dienstverlening onder andere via haar website, maar ook via andere kanalen zoals webformulieren verschillende soorten informatie. Deze informatie kan worden ingedeeld in een aantal clusters. Deze zijn:

  1. (Prospect) bedrijven, welke mogelijk interessant kunnen zijn als opdrachtgever. We verzamelen de bedrijfsgegevens en maken daarvan gebruik van publieke informatie zoals (bedrijfseigen)websites en social mediakanalen, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn en search engines.
  2. Dienstverleners betrokken bij de MenA en Post Merger Integratieactiviteiten in Nederland en de EU. We verzamelen de gegevens van de dienstverleners en maken daarbij gebruik van aangesloten netwerken zoals, maar niet exclusief, ACG (Holland), BOBB, MenA van Alex van Groningen en de NCD. We vullen deze gegevens aan met publieke informatie zoals publiekelijk toegankelijke (bedrijfseigen)websites, zoekmachines en social mediakanalen, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn.
  3. Informatie over natuurlijke personen die mogelijk een rol zouden kunnen gaan spelen in de projecten van IntegrationPeople. Dit in de rol van Integratiemanager, Werkstroomleider of een andere project- of expertrol. Deze informatie is vaak rechtstreeks van de betrokken persoon afkomstig en kan worden aangevuld met publieke informatie zoals (bedrijfseigen)websites en Social mediakanalen, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. De betrokken personen worden over het verzamelen van deze informatie geïnformeerd.

Vastleggen van de informatie

De informatie wordt primair vastgelegd in goed beveiligde Cloud Based CRM-systemen. De informatie in de CRM-systemen en de brondocumenten zullen in hoofdzaak worden opgeslagen in een Cloud omgeving in Europa. Er zal geen data-uitwisseling plaatsvinden met locaties en andere instanties buiten Europa. De aanwezige informatie wordt, zonder toestemming van de betrokkene(n) niet gedeeld met andere partijen. Er zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten met deze partijen.

Gebruiken van de informatie

IntegrationPeople.nl zal de verzamelde informatie gebruiken voor de (voorbereiding van haar) dienstverlening of het geven van de informatie over de dienstverlening. Dit of op tijdelijke of op gebruikelijke basis. Indien IntegrationPeople.nl informatie  stuurt, zal de ontvanger van deze informatie te allen tijde kenbaar kunnen maken deze informatie in de toekomst niet meer te willen ontvangen. Dit zoals wettelijk is vastgelegd.

Bewaartermijn van de informatie

Alle persoons- of bedrijfsgebonden data die niet meer relevant is voor de dienstverlening van IntegrationPeople.nl en waarop geen wettelijke bewaartermijnen rusten, zullen drie jaar na verkrijging worden verwijderd.

Privacy rechten betrokkenen

(Prospect) bedrijven, dienstverleners  en natuurlijke personen die mogelijk een rol zouden kunnen gaan spelen in de activiteiten en projecten van IntegrationPeople.nl worden onder andere via dit privacystatement en andere privacy uitingen in de communicatie van IntegrationPeople.nl gewezen op hun rechten die uit de actuele privacy regels kunnen worden afgeleid. Zij kunnen IntegrationPeople.nl verzoeken om:

  1. hun gegevens in te zien.
  2. hun gegevens te wijzigen.
  3. hun gegevens te laten verwijderen en hiermee toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken.

Er bestaat geen mogelijkheid de data te transfereren naar andere systemen of applicaties van de betrokkene. Bovendien kan de belanghebbende een klacht indienen over de verwerking van de gegevens en de manier waarop IntegrationPeople.nl met de gegevens omgaat. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar IntegrationPeople.nl.

Indien IntegrationPeople.nl onvoldoende reageert op uw klacht, kunt u als belanghebbende een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u op hun website, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Privacystatement en gebruik cookies

Wanneer je de website bezoekt laat je een Google AdWords cookie achter. Deze cookie wordt verwijderd zodra je je browser sluit. We gebruiken geen tracking cookies.

Zorgen voor juistheid informatie website

IntegrationPeople.nl besteedt veel zorg aan de juistheid van de informatie op deze website. Het is desondanks mogelijk dat zich op de website verouderde, incomplete en/of incorrecte informatie bevindt. IntegrationPeople.nl is dan ook niet aansprakelijk voor schade, die de gebruiker van deze website op welke manier ook lijdt als gevolg van het raadplegen van de website en het gebruik maken van de informatie daarop. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren informatiebronnen die door derden kunnen worden bijgehouden en waarover IntegrationPeople.nl geen controle heeft. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die (externe) servers.

We gebruiken cookies om beperkte informatie op te slaan als u onze site bezoekt. Dit kan betekenen dat als bij een eerste bezoek van de site een pop-up venster te zien krijgt, die vraagt om het plaatsen van cookies.  Zonder deze cookies kan de website niet naar tevredenheid functioneren.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke organisatie

IntegrationPeople.nl is een handelsnaam van IntegrationPeople.nl BV. Onze contactgegevens zijn:

IntegrationPeople.nl bv
P.J. Oudweg 4
1314 CH ALMERE
“https://www.integrationpeople.nl”
e-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)36 54 82 507
KvK-nummer: 39098271
—–
© 2020, IntegrationPeople
Alle intellectuele-eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan IntegrationPeople. Behalve de in of op grond van de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IntegrationPeople.nl.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.