Blog

Wat is een Integratieframework?

Ons framework bestaat uit 38 verschillende werkprogramma's

Leestijd: 2 minuten

Ons MenA en integratieframework is een set van gedetailleerde werkprogramma’s rond de thema’s visie, benadering, control, waardecreatie, waardebehoud, mens en cultuur. Deze thema’s worden via een aantal werkprogramma’s in alle fasen van een integratie in een change management benadering toegepast.  De fasering is:

In deze fase van het integratieframework wordt de groeistrategie besproken tussen de directie en een eventuele Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht en hierbij wordt over de groeistrategie beslist.

In deze periode wordt eventueel met behulp van een gekozen MenA, corporate finance adviseur of investmentbanker een longlist van kandidaten opgesteld en ook wordt de MenA strategie verder ingevuld. Dit alles leidt tot een shortlist met kandidaten waarmee gesproken gaat worden. Het eindigt met de signing of aankondiging van een samenwerking.  In deze periode is de due diligence (DD)aan de orde. Tijdens deze DD worden de relevante (integratie)risico’s in beeld gebracht.  

Als onderdeel van dit due diligence proces is het van belang om een aantal zaken te onderzoeken en/of te documenteren, zoals de integratierisico’s, de financiële situatie, juridische aangelegenheden. Zo wordt een integraal beeld verkregen van de te acquireren organisatie. 

In deze fase is het soms wachten op een aantal zaken die of wettelijk nodig zijn of die de koper en de target beslist geregeld willen hebben voordat de zaak definitief beklonken is. Bijvoorbeeld het verkrijgen van toestemming van de ACM, DNB of de Europese mededingingsautoriteit. Met betrekking tot de integratie is het in deze periode belangrijk  het overnemen van de controle en de dealdoelstellingen vanaf dag 1 nader te bepalen en voor te bereiden. Ook het benoemen en vormen van het nieuwe leiderschapsteam vindt plaats in deze periode.

In deze periode is de overname van de controle van de aangekochte onderneming een feit en zijn de integratieactiviteiten gericht op het minimaliseren van de ontwrichting van de huidige organisatie als gevolg van de acquisitie. Ook worden de eerste integratieresultaten bereikt doordat de integratie is gestart. Deze 120 dagen eindigen met het opstellen van een implementatieplan voor alle bedrijfsonderdelen.

In deze laatste fase van het integratieframework wordt het in de vorige fase ontworpen integratieprogramma uitgevoerd. Hierbij spelen de werkstromen van de verschillende bedrijfsfuncties en een goed uitontwikkeld project management office een centrale rol. De bewaking vindt plaats via een vroegtijdig vastgestelde governance structuur onder leiding van een integratiemanager.

In deze fase van het integratieframework wordt de (bijna) afgeronde integratie aan een kritische inspectie onderworpen. De leerpunten worden verzameld en gedocumenteerd, zodat bij een volgend acquisitietraject deze leerpunten meegenomen kunnen worden.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.