JOUW
bedrijfswaarde realiseren
DOEN Wij VIA INTEGRATIE EN CARVE OUT
EEN SUCCESVOLLE m&a GROEISTRATEGIE wordt bepaald door
EEN GOED UITGEVOERDE INTEGRATIE OF CARVE OUT

 

 

 

IntegrationPeople realiseert waarde door het succesvol begeleiden van integraties en carve out trajecten voor (non) profit organisaties of ondernemingen in de midmarket met tussen de 150 en 1500 medewerkers.

Een integratie of carve out succesvol begeleiden is mensenwerk. Door de combinatie van een bewezen framework, strak programma management en een aanpak, gericht op het duurzaam in beweging krijgen van de mensen in de organisatie, weet IntegrationPeople elke transactie tot een succes te maken. Dit vertaalt zich in stabiliteit en een gezonde nachtrust voor de betrokken stakeholders.

we helpen je succesvol te zijn

Bedrijfsintegratie dienstverlening

Acquisities kunnen, ook als onderdeel van een buy and build strategie, succesvol zijn en snel waarde toevoegen, op voorwaarde dat de juiste acties tijdig voor de closing worden genomen.

blog
Carve Out support en dienstverlening

Een carve out of een afsplitsing kan succesvol zijn en dus snel waarde toevoegen aan een groeistrategie, als de juiste stappen en acties tijdig voor de closing worden genomen.

Ondernemingsraad ondersteuning

Ondernemingsraden hebben een enkele keer te maken met de voorgenomen verkoop van (onderdelen van) het bedrijf waar ze hun OR-lidmaatschap in uitoefenen.

daarom worden we gekozen

We zijn het grootste onafhankelijke adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsintegratie en carve out trajecten

Onze focus ligt volledig bij bedrijfsintegratie en carve out trajecten. Andere projecten laten we aan ons voorbij gaan. Al onze professionals, competentiepartners en werkprogramma’s werken alleen of worden alleen gebruikt voor integratie en carve out projecten.

We werken alleen met ervaren professionals

Al onze professionals hebben meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van deze trajecten binnen verschillende sectoren.

We zijn vanaf de eerste dag effectief en weten welke uitdagingen bij een integratie of carve out aangepakt moeten worden.

We gebruiken een bewezen methode

We werken met een bewezen methode. Er is een balans tussen mens, proces, kapitaal en tijd. Integratie en carve out trajecten zijn en blijven altijd mensenwerk.

We besteden daarom ook veel aandacht aan vertrouwen opbouwen, transparantie, begrip voor de verschillende bedrijfsculturen en samen verder willen gaan.

We zijn betrokken en hebben een no nonsense mentaliteit

We hebben een eigen mening en delen deze altijd.

Ons belang is het realiseren van waarde door een succesvolle integratie of carve out af te leveren. 

We ontzorgen en dragen kennis over

 Een integratie of carve out voeren we samen uit. We brengen alle stappen onder in een duidelijk programma met een eenduidige leiding.

We laten onze klanten met meer kennis en kunde achter dan we haar aantroffen en vertrekken als we klaar zijn.

0
Consultants
0
Competentiepartners
0
Werkprogramma's

INTEGRATIONPEOPLE IN CIJFERS

Stap 1
we starten alleen na een stevige voorbereiding
Stap 2
DE UITVOERING IS DOELGERICHT EN IS MAATWERK
Stap 3
Na de afronding laten we de opdrachtgever met meer kennis achter
de grootste integratie uitdagingen

De praktijk wijst uit dat tijdens integraties CEO’s, CFO’s en investment managers van private equity ondernemingen een aantal veelvoorkomende uitdagingen tegenkomt. Als deze niet worden opgelost, ontstaan hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders, waardoor de beoogde resultaten en de waardeontwikkeling niet gerealiseerd worden.

Herkenbaar? Laat ons je helpen!

Juist inschatten van de integratie werkzaamheden

Veel drukte als gevolg van een late start in combinatie met het draaiende houden van de organisatie is één van de uitdagingen in het integratieproces. Sinds jaar en dag is het de  praktijk om na het sluiten van een overnamedeal te starten met het nadenken over de integratie. Wie daar uitgebreid de tijd voor neemt, kan voor grote problemen komen te staan. 

globale benadering met onstabiele onderdelen

Vaak worden integraties ‘hoog over’ beoordeeld. Operationele, financiële of personele problemen worden niet opgelost door een integratie. Het samenvoegen van bedrijven met instabiele onderdelen of op basis van een globale benadering, levert in de praktijk veel ellende, synergieverlies en onnodig gedoe op.

Het tijdig beoordelen van het integratierisico

Doordat de bij de acquisitie betrokken adviseurs geen verantwoordelijkheid voor de integratie dragen en een transactiesom gerelateerde fee hebben bedongen, hebben zij in de due diligence fase van het aankoopproces geen aandacht voor de  integratie,  de integratierisico’s en de integratiekosten. 

Het onderzoeken en realiseren van de strategische fit

Een belangrijke uitdaging wordt veroorzaakt door het ontbreken van de strategische fit. Ongeveer 20 procent van de acquisities heeft een foute strategische acquisitiereden en levert  door het ontbreken van een strategische rationale zijn investering nooit op. 

Geven van aandacht aan de synergie realisatie

We zien vaak dat een goed onderbouwde inventarisatie en calculatie van de synergie ontbreekt. Hierdoor kan de aankoopprijs te hoog zijn of kan er in het integratieproces te weinig aandacht voor juiste, volledige en tijdige synergierealisatie zijn. Zo worden er mogelijk synergievoordelen ‘gemist’.

Uitwerken van de planning van globaal naar detail

De integratieactiviteiten zijn een belangrijk vervolgstuk van de acquisitie. In de praktijk zien we vaak een pallet van onsamenhangende activiteiten ontstaan met de nadruk op de harde factoren in de organisatie (productie, ICT, finance, kosten). 

Het op tijd laten uitvoeren van een integratie due diligence

Veel problemen komen vaak tijdens de integratiefase boven water. Deze kunnen worden voorkomen door in de due diligence fase de integratierisico’s en de integratiebenadering te onderzoeken en de uitgangspunten voor de acquisitie te toetsen.

tijdig starten en objectief uitvoeren van het benoemingsproces

Vaak is het na de afronding van een transactie niet duidelijk wie de belangrijkste verantwoordelijkheden krijgen binnen de geïntegreerde organisatie en waar dat op is gebaseerd. Dit leidt tot onduidelijkheid en kan uiteindelijk het mogelijk verlies van kernmedewerkers tot gevolg hebben. 

inspelen op waargenomen cultuurverschillen

Het daadwerkelijk aandacht schenken aan het cultuurverschil of aan de cultuurverschillen een belangrijke uitdaging. Deze cultuurverschillen hebben impact op vrijwel het gehele functioneren van het bedrijf.

onze recente blogs

Download onze whitepaper

Over bedrijfsintegratie

0
DOWNLOADS

Over carve out

0
DOWNLOADS

Over OR dienstverlening

0
DOWNLOADS

DE ERVARINGEN BIJ DE ONDERSTAANDE BEDRIJVEN ZIJN VERWERKT IN ONZE BEDRIJFSINTEGRATIE EN CARVE OUT AANPAK

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.