Via een succesvolle acquisitie of carve out

realiseren we samen een belangrijke stap

in jouw groeistrategie!

De meeste (familie)bedrijven in het midden of mid-market segment, met tussen de 100 en 3.000 medewerkers, kabbelen rustig voort. Jouw werknemers doen hun werk. Jouw klanten zijn tevreden en jij blijft de concurrentie voor. Jij wilt meer of het kan beter.

De wereld is aan het veranderen en jij wilt, ook als Private Equity partij of investeerder, hierop anticiperen. Waardecreatie door autonome groei is altijd een optie. Maar met een acquisitie, een goed doordachte en goed uitgevoerde buy and build strategie of een afsplitsing van niet strategische activiteiten, een carve out, kun jij sneller je groeidoelen bereiken. Wij kunnen je daarbij helpen.

Wat moet je organiseren zodat een integratie of afsplitsing resultaat oplevert? Wij leggen het je op deze website uit en je kunt het lezen in onze White paper over acquisitie en bedrijfsintegratie en onze White paper over afsplitsingen en Carve Out.

Tot 80% van de acquisities of carve outs leveren niet de waarde op die bij de ondertekening was verwacht.

De praktijk leert dat dat het erg druk is rond de voorbereiding en de uitvoering van een bedrijfsintegratie of een carve out. De meeste CEO’s en hun team krijgen maar eenmaal in hun cariere met een acquisitie en de bijbehorende integratie te maken. Hierdoor wordt er een aantal gangbare fouten gemaakt waardoor het beoogde groeiscenario tegenvalt. Wij kennen deze fouten.

IntegrationPeople geeft gerichte bedrijfsintegratie- en carve out advies en realiseert deze adviezen voor haar opdrachtgevers. Wij zorgen samen met onze, meer dan 25, associates en competentiepartners, via onze bedrijfsintegratie dienstverlening en onze carve out aanpak, dat dit traject succesvol verloopt. Hierdoor dragen we bij aan de waardecreatie van jouw organisatie.

Voorkom de meest gemaakte fouten

 

 

Dit zijn de redenen waarom we gekozen worden:

Wij kennen het gevoel en de emotie

Een acquisitie binnenhalen en daarna integreren of een afsplitsing voorbereiden en daarna op de markt brengen, kent een specifiek gevoel en emotie. De jacht op de juiste kandidaat, de onzekerheid over de juiste keuze, het overwinningsgevoel bij de signing, de frustratie als het bij de integratie of de verkooptransactie niet zo (snel) loopt als je zou willen, de pijn die het doet als je afscheid moet nemen van medewerkers, een plaats of jarenlange uitgevoerde manieren van werken.

We kennen deze gevoelens allemaal. Wij hebben ze zelf ook meegemaakt. IntegrationPeople zal zich bij de uitvoering van haar diensten hierdoor niet laten leiden. We nemen deze emoties en gevoelens wel mee in onze benadering. We manoeuvreren, als een loods, doelgericht om de emotionele klippen heen naar het gewenste eindresultaat.

Onze focus ligt op bedrijfsintegratie en carve out activiteiten

De praktijk heeft uitgewezen dat een bedrijfsintegratie en of het voorbereiden en uitvoeren van een carve out vaak voor een bestuurder en/of zijn/haar team een eenmalige gebeurtenis is. Er is daarom vrij weinig mogelijkheid om te leren van de gemaakte fouten en bij een volgende casus de geleerde lessen in de praktijk te brengen. Het blijft vaak een eenmalige gebeurtenis. Hierdoor wordt er bij het integreren van een acquisitie een aantal veelvoorkomende fouten gemaakt en ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor  de beoogde resultaten en waardeontwikkeling niet bereikt worden.

Focus

IntegrationPeople richt zich alleen op de integratie van acquisities en het voorbereiden en uitvoeren van carve outs. Wij geven casusgericht advies en kunnen dit advies ook uitvoeren.

Meerjarige ervaring met tientallen cases in verschillende sectoren

Wij kennen, doordat we tientallen integraties of carve outs hebben uitgevoerd en daarvan hebben geleerd, de veelgemaakte fouten, de valkuilen binnen deze processen. We weten ze ook op te lossen. In de realisatiefase kunnen we een integratieteam inzetten, maar de begeleiding door een interim integratiemanager of de coaching op afstand behoort ook tot de mogelijkheden. Onze aanpak  bestaat uit een op de opdracht toegesneden mix van onze meer dan dertig integratie en separatie modules die we op maat toepassen in jouw eigen situatie. Daarom is iedere casus uniek.  Hierdoor wordt een succesvolle groei- of buy and build strategie van de opdrachtgever bereikt.

Wij zijn onafhankelijk.

We bieden alleen de aan bedrijfsintegratie en carve out verbonden dienstverlening aan. Wij gaan jou of je organisatie geen niet aan onze dienstverlening verbonden diensten verkopen. We zijn onafhankelijk.

Wij zijn klant- en resultaatgericht

De experts met wie jij het contract afsluit, voeren het werk ook uit. Allemaal hebben ze meerdere integratie- of carve out trajecten achter de rug. We hanteren als uitgangspunt voor onze opdrachten bij opdrachtgevers ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’. Daarmee zijn we klant- en resultaatgericht.

Wij hebben lokale aanwezigheid

Daar waar jouw overname je ook brengt, onze experts zijn er om jouw team te versterken. Wij kunnen door onze lokale aanwezigheid, naast transacties in Nederland, ook integratie- en carve out trajecten in het buitenland ondersteunen. Hierbij kunnen wij een nationaal en internationaal netwerk van integratie- en carve out specialisten inzetten.

Je krijgt waar voor je geld

Wij hebben geen dure overhead en grote met marmer beklede kantoren. Je krijgt waar voor je geld. We maken gebruik van hedendaagse flexibele schillen. We hebben geen ‘bankzitters’ en zullen niet een poging doen veel mensen van integrationpeople.nl bij jou onder te brengen.  We vragen een faire prijs voor onze professionele prestatie en bieden nazorg waar gewenst en nodig is. In sommige gevallen werken we gedeeltelijk op resultaat basis.

Ons doel

Ons streven is de faalfactoren en het energievretende ‘gedoe’ bij een Carve Out en een acquisitie en de bijbehorende bedrijfsintegratie zoveel mogelijk te beperken. Om dat te bereiken zetten wij op maat gemaakte dienstverlening van onszelf en van onze kennispartners in.

Wij doen aan kennisoverdracht

IntegrationPeople werkt samen met onze opdrachtgevers aan kennisoverdracht. We delen onze tools en kennis. Wanneer het gewenst is, kunnen we een coachende of uitvoerende rol vervullen. Altijd met elementen van kennisoverdracht. We willen de opdrachtgever met meer kennis en inzichten achterlaten dan we haar bij de start van onze samenwerking aantroffen. Ook dat is onderdeel van onze filosofie ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’.

Previous

Next

1. Start jouw online Scan

2. Ontvang de resultaten

3. Plan een gratis casebespreking in!

 

Actuele berichten

Wat zijn de strategische gevolgen van het Coronavirus voor de levensvatbaarheid van bedrijven?

Wat kunnen de strategische gevolgen van het Coronavirus voor de levensvatbaarheid voor bedrijven zijn? Introductie de huidige door het Corona(COVID 19)virus geteisterde bedrijven hebben te maken met veel onzekerheid. De (gedeeltelijke) shutdown en de hiermee direct verbonden verminderde bedrijfseconomische activiteiten
lees meer

Wat maakt een geslaagde buy and build strategie en de noodzakelijke succesvolle integratie nu bijzonder?

Wat maakt een geslaagde buy and build strategie en de noodzakelijke succesvolle integratie nu bijzonder? Evert Oosterhuis, Managing Partner van IntegrationPeople.nl  legt het in dit korte artikel uit aan de hand van een aantal vragen. Er wordt vaak de opmerking
lees meer

Voorkom deze 15 communicatiefouten bij een bedrijfsintegratie

Communicatiefouten zijn fouten waarvan wetenschappelijk onderzoek en onze dagelijkse integratiepraktijk hebben uitgewezen dat ze vaak voorkomen. Er worden inderdaad veel fouten gemaakt bij de bedrijfsintegraties. Dit doordat integratiekennis ontbreekt of er bijvoorbeeld geen acquisitie- en integratie draaiboek aanwezig is. Bij
lees meer