Met een succesvolle integratie of een carve out wordt

een belangrijkste stap in jouw groeistrategie gezet!

De meeste (familie)bedrijven in het midden of mid-market segment, met tussen de 50 en de 1000 medewerkers, kabbelen rustig voort. Hun werknemers doen hun werk, hun klanten zijn tevreden en zij blijven de concurrentie voor. Jij wilt meer of het kan beter! Integrationpeople helpt je daarbij.

De wereld is aan het veranderen en jij wilt, ook als Private Equity partij, hierop vooruitlopen. Autonome groei is altijd een optie. Maar met een acquisitie, een goed doordachte en uitgevoerde buy and build  strategie of een afsplitsing van niet strategische activiteiten, een carve out, kun je sneller je groeidoelen bereiken. Integrationpeople kan daarbij assisteren.

Wat moet je organiseren, zodat een integratie of afsplitsing het gewenste groeiresultaat oplevert? Wij leggen het op deze website uit en je kunt het lezen in onze whitepaper.

Tot 80% van de acquisities of carve outs leveren niet de waarde op die de koper bij de ondertekening verwacht.

De praktijk leert dat dat het druk is rond de voorbereiding en de uitvoering van een integratie of een carve out. Soms uit dat zich in chaotische taferelen. De noodzakelijke meerjarige ervaring, om dit traject en de bijbehorende drukte tot een goed eind te brengen, ontbreekt vaak. Hierdoor wordt er een aantal gangbare fouten gemaakt waardoor de integratie of carve-out mislukt en dus het beoogde groeiscenario tegenvalt.

Wij kennen deze fouten. We zorgen, via onze integratie- en carve out aanpak, dat jij deze veel voorkomende fouten niet maakt. Hierdoor draagt een acquisitie of een carve out bij aan de waardecreatie van jouw organisatie.

Voorkom de meest gemaakte fouten bij jouw bedrijfsintegratie

 

Dit zijn de redenen waarom opdrachtgevers ons kiezen:

Je krijgt waar voor je geld

Wij hebben geen dure overhead en grote met marmer beklede kantoren. Je krijgt waar voor je geld. We maken gebruik van hedendaagse flexibele schillen. We hebben geen ‘bankzitters’ en zullen niet een poging doen veel mensen bij jou onder te brengen.  We vragen een faire prijs voor onze professionele prestatie en bieden nazorg waar gewenst en nodig is. In sommige gevallen werken we gedeeltelijk op resultaat basis.

Ons doel

Ons streven is de faalfactoren en het energievretende ‘gedoe’ bij een bedrijfsintegratie en een carve out zoveel mogelijk te beperken. Om dat te bereiken zetten wij op maat gemaakte dienstverlening in.

Print Friendly, PDF & Email

We werken alleen aan integratie en carve out opdrachten

De praktijk heeft uitgewezen dat een bedrijfsintegratie en of een carve out vaak voor een CEO en/of zijn/haar team een eenmalige gebeurtenis is. Er is daarom vrij weinig mogelijkheid om te leren van de gemaakte fouten en bij een volgende casus de geleerde lessen in de praktijk te brengen. Hierdoor wordt er bij het integreren van een acquisitie een aantal veelvoorkomende fouten gemaakt en ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor  de beoogde resultaten en waardeontwikkeling niet bereikt worden.

Focus

IntegrationPeople maakt gebruik van dit ‘leereffect’ en richt zich alleen op de bedrijfsintegraties en carve out opdrachten (het voorbereiden en uitvoeren). Wij geven casusgericht advies en kunnen dit advies ook uitvoeren.

Integratiebenadering opgebouwd via tientallen cases in verschillende sectoren.

Wij kennen, doordat onze methodiek via tientallen integraties of carve outs is doorontwikkeld, de veelgemaakte fouten, de valkuilen binnen deze processen. We weten ze ook op te lossen. In de realisatiefase kunnen we een integratieteam inzetten, maar de begeleiding door een interim integratiemanager of de coaching op afstand behoort ook tot de mogelijkheden. Onze aanpak  bestaat uit een op de opdracht toegesneden mix van onze integratie en separatie modules die we op maat toepassen in jouw eigen situatie. Daarom is iedere casus uniek.  Hierdoor wordt een succesvolle groei- of buy and build strategie van de opdrachtgever bereikt.

Print Friendly, PDF & Email

Wij kennen het gevoel en de emotie

Een acquisitie binnenhalen en daarna integreren of een afsplitsing voorbereiden en daarna op de markt brengen, kent een specifiek gevoel en emotie. De jacht op de juiste kandidaat, de onzekerheid over de juiste keuze, het overwinningsgevoel bij de signing, de frustratie als het bij de integratie of de verkooptransactie niet zo (snel) loopt als je zou willen, de pijn die het doet als je afscheid moet nemen van medewerkers, een plaats of jarenlange uitgevoerde manieren van werken.

We kennen deze gevoelens allemaal. Wij hebben ze zelf ook meegemaakt. IntegrationPeople zal zich bij de uitvoering van haar diensten hierdoor niet laten leiden. We nemen deze emoties en gevoelens wel mee in onze benadering. We manoeuvreren, als een loods, doelgericht om de emotionele klippen heen naar het gewenste eindresultaat.

Print Friendly, PDF & Email

wereldkaart

Wij hebben lokale aanwezigheid

Daar waar jouw overname je ook brengt, onze experts zijn er om jouw team te versterken. Wij kunnen door onze lokale aanwezigheid, naast transacties in Nederland, ook integratie- en carve out trajecten in het buitenland ondersteunen. Hierbij kunnen wij een nationaal en internationaal netwerk van integratie- en carve out specialisten inzetten.

Print Friendly, PDF & Email

onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk.

We bieden alleen de aan bedrijfsintegratie en carve out verbonden dienstverlening aan. Wij gaan jou of je organisatie geen niet aan onze dienstverlening verbonden diensten verkopen.

We hebben een eigen opinie en mening. Deze presenteren we aan onze opdrachtgever We laten ons niet voor het karretje spannen van het in- of externe organisaties. Het bedrijfsbelang van onze opdrachtgever staat voorop. We zijn onafhankelijk.

Print Friendly, PDF & Email

Wij zijn klant- en resultaatgericht

De experts met wie jij het contract afsluit, voeren het werk ook uit. Allemaal hebben ze meerdere integratie- of carve out trajecten achter de rug. We hanteren als uitgangspunt voor onze opdrachten bij opdrachtgevers ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’. Daarmee zijn we klant- en resultaatgericht.

Print Friendly, PDF & Email

kennisoverdracht

Wij doen aan kennisoverdracht

Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan kennisoverdracht. We delen onze tools en kennis. Wanneer het gewenst is, kunnen we een coachende of uitvoerende rol vervullen. Altijd met elementen van kennisoverdracht. We willen de opdrachtgever met meer kennis en inzichten achterlaten dan we haar bij de start van onze samenwerking aantroffen. Ook dat is onderdeel van onze filosofie ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’.

Print Friendly, PDF & Email

Previous

Next

Check

jouw integratieaanpak

Ontvang een GRATIS second opinion!

 

Bedrijfsintegratie en Carve Out inzichten

De 6 belangrijke oorzaken van problemen bij een fusie.

Introductie Een fusie is bij veel organisaties een moeizaam proces. Niets is een mens vreemd. De praktijk leert dat vaak het samenwerken met de acquisitiepartner wordt gezien als een situatie waarbij één van de partijen wint en de andere dus,
lees meer

Communicatiefouten: de 15 meestgemaakte bij integratie

Communicatiefouten: de 15 meestgemaakte bij integratie Communicatiefouten zijn fouten waarvan wetenschappelijk onderzoek en onze dagelijkse integratiepraktijk hebben uitgewezen dat ze vaak voorkomen. Er worden inderdaad veel fouten gemaakt bij de bedrijfsintegraties. Dit doordat integratie kennis ontbreekt of er bijvoorbeeld geen
lees meer

Ondernemingsraad & NVP participatiemaatschappij

Ondernemingsraad & NVP participatiemaatschappij De Nederlandse Vereniging van participatiemaatschappijen heeft een document gemaakt voor ondernemingsraden van ondernemingen die te maken krijgen met een participatiemaatschappij als aandeelhouder. Wet op de Ondernemingsraden De wettelijke basis voor elke ondernemingsraad is de Wet op
lees meer
Print Friendly, PDF & Email