JE doen we via integratie en carve out GROEISTRATEGIE REALISEREN oNZE DIENSTVERLENING
We gebruiken een
bewezen integratie en carve out framework met ervaren mensen

Onze  aanpak is gericht op het, via een integratie of carve out, behalen van de groeistrategie van (non) profit organisaties of ondernemingen in de midmarket. Deze hebben tussen de 150 en 1500 medewerkers. Dit vertaalt zich in bedrijfswaarde, stabiliteit en een gezonde nachtrust voor de betrokken stakeholders.

IntegrationPeople geeft advies over hoe een bedrijfsintegratie of een carve out waarde vermeerderend georganiseerd moet worden en implementeert dit integratie- of carve out traject.

We gebruiken hiervoor een bewezen  framework en zetten daarbij ervaren mensen in. Hierdoor werken we mee aan de groeistrategie van onze opdrachtgevers.

Bedrijfsintegratie dienstverlening

Acquisities kunnen, ook als onderdeel van een buy and build strategie, succesvol zijn en snel waarde toevoegen, op de voorwaarde dat de juiste acties tijdig voor de closing worden genomen.

blog
Carve Out support en dienstverlening

Een carve out of een afsplitsing kan succesvol zijn en dus snel waarde toevoegen aan een groeistrategie, als de juiste stappen en acties tijdig voor de closing worden genomen.

Ondernemingsraad ondersteuning

Ondernemingsraden hebben een enkele keer te maken met de voorgenomen verkoop van (onderdelen van) het bedrijf waar ze hun OR-lidmaatschap in uitoefenen.

0
Consultants
0
Kennispartners
0
Werkprogramma's
daarom worden we gekozen

We hebben een duidelijke focus en bewezen framework

IntegrationPeople richt zich alleen op de bedrijfsintegraties en carve out opdrachten. Wij geven casusgericht advies en kunnen dit advies met ons bewezen framework implementeren.

We doen aan overdracht van kennis

 We willen de opdrachtgever met meer kennis en inzichten achterlaten dan we haar bij de start van onze samenwerking aantroffen. Dat is onderdeel van onze filosofie ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’.

We werken met ervaren en senior staff

IntegrationPeople gebruikt alleen ervaren mensen,  met per persoon gemiddeld meer dan 20 jaar bedrijfservaring in onder meer integratie en carve out opdrachten.

We hebben lokale aanwezigheid

Wij kunnen door onze lokale aanwezigheid en internationale contacten, naast transacties in Nederland, ook integratie en carve out trajecten in het buitenland ondersteunen.

We zijn en acteren onafhankelijk

We hebben een eigen mening. Deze presenteren we aan onze opdrachtgever. Het bedrijfsbelang van onze opdrachtgever staat  altijd voorop. 

Je krijgt waar voor je geld

 We vragen een faire prijs voor onze professionele prestatie en bieden nazorg waar gewenst en nodig is. In sommige gevallen werken we gedeeltelijk op resultaatbasis.

Stap 1
Voorbereiding
WE STARTEN NIET ZONDER EEN STEVIGE VOORBEREIDING
Stap 2
UItvoering
DE UITVOERING IS DOELGERICHT EN IS maatwerk
Stap 3
Terugkoppeling
WE DELEN DE GELEERDE PUNTEN MET onze OPDRACHTGEVER

Ik wil graag een afspraak maken om mijn casus te bespreken

de grootste integratie uitdagingen

De praktijk wijst uit dat tijdens de integratie, bij het samenvoegen van acquisities, en bij carve out situaties commissarissen, CEO’s en CFO’s en investment managers van private equity ondernemingen een aantal veelvoorkomende uitdagingen tegenkomen. Als deze niet worden opgelost, ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders, waardoor de beoogde resultaten en de waardeontwikkeling niet gerealiseerd worden.
Door je bewust te zijn en kennis te hebben van deze veelvoorkomende uitdagingen bij een bedrijfsintegratie en bij een carve out en hierop in te spelen, verloopt zo’n proces soepeler en levert deze rust, beheersing en betere resultaten voor alle betrokkenen op.

veel te doen

Veel drukte als gevolg van een late start  in combinatie met het draaiende houden van de organisatie is één van de uitdagingen in het integratieproces. Sinds jaar en dag is het de  praktijk om na het sluiten van een overnamedeal te starten met het nadenken over de integratie. Wie daar uitgebreid de tijd voor neemt, kan voor grote problemen komen te staan. 

globale benadering

Vaak worden integraties “hoog over” beoordeeld. Operationele, financiële of personele problemen worden niet opgelost door een integratie. Het samenvoegen van bedrijven met instabiele onderdelen of op basis van een globale benadering levert in de praktijk veel ellende, synergieverlies en gedoe op.

risico inschatting

Doordat de bij de acquisitie betrokken adviseurs geen verantwoordelijkheid voor de integratie dragen en een transactiesom gerelateerde fee hebben bedongen, hebben zij in de due diligence fase van het aankoopproces geen aandacht voor de  integratie,  de integratierisico’s en de integratiekosten. 

strategische fit

Een belangrijke uitdaging wordt veroorzaakt omdat de strategische fit ontbreekt. Ongeveer 20% van de acquisities heeft een foute strategische acquisitiereden en levert  door het ontbrekende van een strategische rationale zijn investering nooit op. 

synergie realisatie

We zien vaak dat een goede onderbouwde inventarisatie en calculatie van de synergie ontbreekt. Hierdoor kan de aankoopprijs te hoog zijn of kan er in het integratieproces te weinig aandacht voor juiste, volledige en tijdige synergierealisatie zijn en worden er mogelijk synergievoordelen “gemist”.

planning

De integratie-activiteiten zijn een belangrijk vervolgstuk van de acquisitie. In de praktijk zien we vaak een pallet van onsamenhangende activiteiten ontstaan met de nadruk op de harde factoren in de organisatie (productie, ICT, finance, kosten). Dit alles op hoofdlijnen.

integratie DD

Veel problemen komen vaak tijdens de integratiefase boven water. Deze kunnen worden voorkomen door in de DD fase de integratierisico en benadering te onderzoeken en de uitgangspunten voor de acquisitie te toetsen.

benoemingen

Vaak is het na de afronden van een transactie niet duidelijk wie de belangrijkste verantwoordelijkheden krijgen binnen de geïntegreerde organisatie en waar dat op is gebaseerd. Dit leidt tot onduidelijkheid en kan uiteindelijk het mogelijk verlies van kernmedewerkers tot gevolg hebben. 

culturele verschillen

Het daadwerkelijk aandacht schenken aan het cultuurverschil of aan de cultuurverschillen een belangrijke uitdaging. Deze cultuurverschillen hebben impact op vrijwel het gehele functioneren van het bedrijf.

DE ERVARINGEN BIJ DE ONDERSTAANDE BEDRIJVEN ZIJN VERWERKT IN ONZE BEDRIJFSINTEGRATIE EN CARVE OUT AANPAK

Download onze whitepaper

Over bedrijfsintegratie

0
DOWNLOADS

Over carve out

0
DOWNLOADS

Over OR dienstverlening

0
DOWNLOADS