JOUW
bedrijfswaarde realiseren
DOEN WE VIA INTEGRATIE EN CARVE OUT
EEN SUCCESVOLLE m&a GROEISTRATEGIE wordt bepaald door
EEN GOED UITGEVOERDE INTEGRATIE OF CARVE OUT

IntegrationPeople realiseert waarde door het succesvol begeleiden van integraties of carve out trajecten voor (non) profit organisaties of ondernemingen in de midmarket. Deze hebben tussen de 150 en 1500 medewerkers.

Een integratie  of carve out succesvol begeleiden is mensenwerk. Bijna alle medewerkers van beide bedrijven worden geraakt door de plannen. Hoewel een goed framework en strak programma management onmisbaar zijn, moet dit gecombineerd worden met een doordachte veranderaanpak.

Door de combinatie van een bewezen framework, strak programma management en een aanpak, gericht op het duurzaam in beweging krijgen van de organisatie, weet IntegrationPeople elke transactie tot een succes te maken. Dit vertaalt zich in een stabiliteit en een gezonde nachtrust voor de betrokken stakeholders.

Bedrijfsintegratie dienstverlening

Acquisities kunnen, ook als onderdeel van een buy and build strategie, succesvol zijn en snel waarde toevoegen, op de voorwaarde dat de juiste acties tijdig voor de closing worden genomen.

blog
Carve Out support en dienstverlening

Een carve out of een afsplitsing kan succesvol zijn en dus snel waarde toevoegen aan een groeistrategie, als de juiste stappen en acties tijdig voor de closing worden genomen.

Ondernemingsraad ondersteuning

Ondernemingsraden hebben een enkele keer te maken met de voorgenomen verkoop van (onderdelen van) het bedrijf waar ze hun OR-lidmaatschap in uitoefenen.

Integrationpeople in cijfers

0
Consultants
0
Competentiepartners
0
Werkprogramma's
daarom worden we gekozen

We zijn het grootste onafhankelijke adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsintegratie en carve out trajecten

Onze focus ligt volledig bij bedrijfsintegratie en carve out trajecten. Andere projecten laten we aan ons voorbij gaan. Al onze professionals, competentiepartners en werkprogramma’s werken alleen of worden alleen gebruikt voor integratie en carve out projecten.

We werken alleen met ervaren professionals

Al onze professionals hebben meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van deze trajecten binnen verschillende sectoren.

We zijn vanaf dag 1 effectief en weten welke uitdagingen bij een integratie of carve out aangepakt moeten worden.

We gebruiken een bewezen methode

We werken met een bewezen methode. Er is een balans tussen mens, proces, kapitaal en tijd. Dit  om zeker te zijn dat we volledig zijn. Integratie en carve out trajecten zijn en blijven altijd mensenwerk.

We besteden daarom ook veel aandacht aan vertrouwen opbouwen, transparantie, begrip voor de verschillende bedrijfsculturen en samen verder willen gaan.

We zijn betrokken en hebben een no nonsense mentaliteit

We hebben een eigen mening en delen deze altijd.

Ons belang is het realiseren van waarde  door een succesvolle integratie of carve out af te leveren. 

We ontzorgen en dragen kennis over

 Een integratie of carve out voeren we samen uit. We brengen alle stappen onder in een duidelijk programma met een eenduidige leiding.

We laten onze klanten met meer kennis en kunde achter dan we haar aantroffen en vertrekken als we klaar zijn.

Stap 1
Voorbereiding
WE STARTEN NIET ZONDER EEN STEVIGE VOORBEREIDING
Stap 2
UItvoering
DE UITVOERING IS DOELGERICHT EN IS maatwerk
Stap 3
Terugkoppeling
WE DELEN DE GELEERDE PUNTEN MET onze OPDRACHTGEVER

Ik maak graag een afspraak om mijn integratie of carve out te bespreken

de grootste integratie uitdagingen

De praktijk wijst uit dat tijdens de integratie, bij het samenvoegen van acquisities, en bij carve out situaties commissarissen, CEO’s en CFO’s en investment managers van private equity ondernemingen een aantal veelvoorkomende uitdagingen tegenkomen. Als deze niet worden opgelost, ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders, waardoor de beoogde resultaten en de waardeontwikkeling niet gerealiseerd worden.
Door je bewust te zijn en kennis te hebben van deze veelvoorkomende uitdagingen bij een bedrijfsintegratie en bij een carve out en hierop in te spelen, verloopt zo’n proces soepeler en levert deze rust, beheersing en betere resultaten voor alle betrokkenen op.

 

Herkenbaar? Laat ons je helpen!

veel te doen

Veel drukte als gevolg van een late start  in combinatie met het draaiende houden van de organisatie is één van de uitdagingen in het integratieproces. Sinds jaar en dag is het de  praktijk om na het sluiten van een overnamedeal te starten met het nadenken over de integratie. Wie daar uitgebreid de tijd voor neemt, kan voor grote problemen komen te staan. 

globale benadering

Vaak worden integraties “hoog over” beoordeeld. Operationele, financiële of personele problemen worden niet opgelost door een integratie. Het samenvoegen van bedrijven met instabiele onderdelen of op basis van een globale benadering levert in de praktijk veel ellende, synergieverlies en gedoe op.

risico inschatting

Doordat de bij de acquisitie betrokken adviseurs geen verantwoordelijkheid voor de integratie dragen en een transactiesom gerelateerde fee hebben bedongen, hebben zij in de due diligence fase van het aankoopproces geen aandacht voor de  integratie,  de integratierisico’s en de integratiekosten. 

strategische fit

Een belangrijke uitdaging wordt veroorzaakt omdat de strategische fit ontbreekt. Ongeveer 20% van de acquisities heeft een foute strategische acquisitiereden en levert  door het ontbrekende van een strategische rationale zijn investering nooit op. 

synergie realisatie

We zien vaak dat een goede onderbouwde inventarisatie en calculatie van de synergie ontbreekt. Hierdoor kan de aankoopprijs te hoog zijn of kan er in het integratieproces te weinig aandacht voor juiste, volledige en tijdige synergierealisatie zijn en worden er mogelijk synergievoordelen “gemist”.

planning

De integratie-activiteiten zijn een belangrijk vervolgstuk van de acquisitie. In de praktijk zien we vaak een pallet van onsamenhangende activiteiten ontstaan met de nadruk op de harde factoren in de organisatie (productie, ICT, finance, kosten). Dit alles op hoofdlijnen.

integratie DD

Veel problemen komen vaak tijdens de integratiefase boven water. Deze kunnen worden voorkomen door in de DD fase de integratierisico en benadering te onderzoeken en de uitgangspunten voor de acquisitie te toetsen.

benoemingen

Vaak is het na de afronden van een transactie niet duidelijk wie de belangrijkste verantwoordelijkheden krijgen binnen de geïntegreerde organisatie en waar dat op is gebaseerd. Dit leidt tot onduidelijkheid en kan uiteindelijk het mogelijk verlies van kernmedewerkers tot gevolg hebben. 

culturele verschillen

Het daadwerkelijk aandacht schenken aan het cultuurverschil of aan de cultuurverschillen een belangrijke uitdaging. Deze cultuurverschillen hebben impact op vrijwel het gehele functioneren van het bedrijf.

onze recente blogs

Download onze whitepaper

Over bedrijfsintegratie

0
DOWNLOADS

Over carve out

0
DOWNLOADS

Over OR dienstverlening

0
DOWNLOADS

DE ERVARINGEN BIJ DE ONDERSTAANDE BEDRIJVEN ZIJN VERWERKT IN ONZE BEDRIJFSINTEGRATIE EN CARVE OUT AANPAK

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.