Via een succesvolle acquisitie of carve out

realiseren we samen een belangrijke stap

in jouw groeistrategie!

De meeste (non) profit organisaties en (familie)bedrijven in het midden of mid-market segment kabbelen rustig voort. Jouw klanten zijn tevreden en jij blijft de concurrentie voor. Het kan beter.

De wereld verandert en jij wilt, ook als private equity organisatie of investeerder, hierop voorsorteren. Autonome groei is altijd een optie. Echter, met een acquisitie, een goed doordachte en uitgevoerde buy and build strategie of met een afsplitsing van niet strategische activiteiten, een carve out, kun jij sneller je groeidoelen bereiken. Wij kunnen je daarbij helpen.

Wat moet je als organisatie, toezichthouder of ondernemingsraad organiseren? Wij leggen het uit en je kunt het nalezen in onze White paper over bedrijfsintegratie en onze White paper over afsplitsingen en carve out.

Tot 80% van de acquisities of carve outs leveren niet de waarde op die bij de ondertekening was verwacht.

De praktijk leert dat dat het druk is rond de voorbereiding en de uitvoering van een bedrijfsintegratie of een carve out. De meeste CEO’s en hun teams krijgen maar eenmaal in hun carrière met zo’n event te maken. Hierdoor wordt er een aantal fouten gemaakt waardoor het beoogde groeiscenario tegenvalt. Wij kennen deze fouten en kunnen ze voorkomen.

IntegrationPeople geeft gerichte bedrijfsintegratie– en carve out advies en realiseert deze adviezen voor haar opdrachtgevers. Hierdoor dragen we bij aan de jarenlange waardecreatie van onze opdrachtgevers.

Dit zijn de meest gemaakte bedrijfsintegratie fouten:

 

 

Dit zijn de redenen waarom opdrachtgevers ons kiezen:

Je krijgt waar voor je geld

Wij hebben geen dure overhead en grote met marmer beklede kantoren. Je krijgt waar voor je geld. We maken gebruik van hedendaagse flexibele schillen. We hebben geen ‘bankzitters’ en zullen niet een poging doen veel mensen bij jou onder te brengen.  We vragen een faire prijs voor onze professionele prestatie en bieden nazorg waar gewenst en nodig is. In sommige gevallen werken we gedeeltelijk op resultaat basis.

Ons doel

Ons streven is de faalfactoren en het energievretende ‘gedoe’ bij een bedrijfsintegratie en een carve out zoveel mogelijk te beperken. Om dat te bereiken zetten wij op maat gemaakte dienstverlening in.

We werken alleen aan bedrijfsintegratie- en carve out opdrachten

De praktijk heeft uitgewezen dat een bedrijfsintegratie en of een carve out vaak voor een CEO en/of zijn/haar team een eenmalige gebeurtenis is. Er is daarom vrij weinig mogelijkheid om te leren van de gemaakte fouten en bij een volgende casus de geleerde lessen in de praktijk te brengen. Hierdoor wordt er bij het integreren van een acquisitie een aantal veelvoorkomende fouten gemaakt en ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor  de beoogde resultaten en waardeontwikkeling niet bereikt worden.

Focus

IntegrationPeople maakt gebruik van dit ‘leereffect’ en richt zich alleen op de bedrijfsintegraties en het voorbereiden en uitvoeren van carve outs. Wij geven casusgericht advies en kunnen dit advies ook uitvoeren.

Integratiebenadering opgebouwd via tientallen cases in verschillende sectoren

Wij kennen, doordat we tientallen integraties of carve outs hebben uitgevoerd en daarvan hebben geleerd, de veelgemaakte fouten, de valkuilen binnen deze processen. We weten ze ook op te lossen. In de realisatiefase kunnen we een integratieteam inzetten, maar de begeleiding door een interim integratiemanager of de coaching op afstand behoort ook tot de mogelijkheden. Onze aanpak  bestaat uit een op de opdracht toegesneden mix van onze integratie en separatie modules die we op maat toepassen in jouw eigen situatie. Daarom is iedere casus uniek.  Hierdoor wordt een succesvolle groei- of buy and build strategie van de opdrachtgever bereikt.

Wij kennen het gevoel en de emotie

Een acquisitie binnenhalen en daarna integreren of een afsplitsing voorbereiden en daarna op de markt brengen, kent een specifiek gevoel en emotie. De jacht op de juiste kandidaat, de onzekerheid over de juiste keuze, het overwinningsgevoel bij de signing, de frustratie als het bij de integratie of de verkooptransactie niet zo (snel) loopt als je zou willen, de pijn die het doet als je afscheid moet nemen van medewerkers, een plaats of jarenlange uitgevoerde manieren van werken.

We kennen deze gevoelens allemaal. Wij hebben ze zelf ook meegemaakt. IntegrationPeople zal zich bij de uitvoering van haar diensten hierdoor niet laten leiden. We nemen deze emoties en gevoelens wel mee in onze benadering. We manoeuvreren, als een loods, doelgericht om de emotionele klippen heen naar het gewenste eindresultaat.

wereldkaart

Wij hebben lokale aanwezigheid

Daar waar jouw overname je ook brengt, onze experts zijn er om jouw team te versterken. Wij kunnen door onze lokale aanwezigheid, naast transacties in Nederland, ook integratie- en carve out trajecten in het buitenland ondersteunen. Hierbij kunnen wij een nationaal en internationaal netwerk van integratie- en carve out specialisten inzetten.

onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk.

We bieden alleen de aan bedrijfsintegratie en carve out verbonden dienstverlening aan. Wij gaan jou of je organisatie geen niet aan onze dienstverlening verbonden diensten verkopen.

We hebben een eigen opinie en mening. Deze presenteren we aan onze opdrachtgever We laten ons niet voor het karretje spannen van het in- of externe organisaties. Het bedrijfsbelang van onze opdrachtgever staat voorop. We zijn onafhankelijk.

Wij zijn klant- en resultaatgericht

De experts met wie jij het contract afsluit, voeren het werk ook uit. Allemaal hebben ze meerdere integratie- of carve out trajecten achter de rug. We hanteren als uitgangspunt voor onze opdrachten bij opdrachtgevers ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’. Daarmee zijn we klant- en resultaatgericht.

kennisoverdracht

Wij doen aan kennisoverdracht

Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan kennisoverdracht. We delen onze tools en kennis. Wanneer het gewenst is, kunnen we een coachende of uitvoerende rol vervullen. Altijd met elementen van kennisoverdracht. We willen de opdrachtgever met meer kennis en inzichten achterlaten dan we haar bij de start van onze samenwerking aantroffen. Ook dat is onderdeel van onze filosofie ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’.

Previous

Next

De ervaringen bij de onderstaande bedrijven zijn verwerkt in onze bedrijfsintegratie- en carve out aanpak:

EQT Partners
Logo 6
Logo 7
Logo 24
Logo 12
Logo 22
Logo 27
Heilbron Groep
Logo 17
Logo 3
Biocomp Nepal
Logo 13
URUS
Logo 8
Logo 26

Gratis:

White paper bedrijfsintegratie

waardecreatie en groei 

Recente artikelen

Integratiefailure: Santiz ziekenhuisfusie in de Achterhoek 05-2020

De Folter: ‘Bij ziekenhuisfusies moet je binnen twee jaar doorpakken’ Nog geen twee maanden stond de ervaren ziekenhuisbestuurder Rolf de Folter aan het roer bij de Santiz ziekenhuizen in de Achterhoek toen hij eind april
Lees meer

BUY and build in de assuradeurenmarkt, doorpakken voor waardecreatie

BUY and build in de assuradeurenmarkt, doorpakken voor waardecreatie Inleiding Kortgeleden ontvingen wij het aprilnummer van AMmagazine met daarin het artikel over de koopgolf, de buy and build strategie in de assuradeurenmarkt met als titel
Lees meer

Commissarissen benchmarkonderzoek over samenwerking en acquisities

Commissarissen benchmarkonderzoek 2019-2020  “Samenwerking, acquisities en integraties zijn te veel een ad hoc gebeurtenis” Is er wel aandacht voor het belang van de menselijke factor? Waarom deze (sub)titel? Uit het onderzoek blijkt dat er op
Lees meer