Uw integratie of carve-out
Meetbaar succesvol

Integratie

Het succes van een M&A acquisitiestrategie zit in een goed uitgevoerde bedrijfsintegratie. U blijft in control, wij treden op als uw navigator. We werken met ons bewezen IP Framework®, in combinatie met change management en een duidelijk programma. Met een beproefde, no-nonsense aanpak en 25 senior consultants. Gericht op het realiseren van de waarde van de transactie. Het resultaat: continuïteit van de bedrijfsvoering, stabiliteit en een goede nachtrust.

Carve-out

Een doordachte carve-out begint al vóór de transactie. Met een duidelijk stappenplan sturen we bij uw carve-out op waardecreatie en waardebehoud. Medewerkers blijven gemotiveerd en ‘tijdens de verbouwing’ blijft de business draaien. Het proces verloopt daardoor soepeler en sneller. Het reputatierisico blijft onder controle. En met onze ervaring weten we waar we moeten beginnen en wanneer we moeten stoppen. Onze senior consultants blijven dus niet plakken.

Afspraak maken?

Het succes van een M&A-groeistrategie zit in een goed uitgevoerde bedrijfsintegratie of carve-out. Deze begint al vóór de closing. Met een duidelijk stappenplan sturen we op waardecreatie en waardebehoud. Zowel bij integratie als bij carve-out. IntegrationPeople navigeert u meetbaar succesvol door het traject heen. U blijft in de driver’s seat.

Integrationpeople: Meetbaar succesvol

Bedrijfsintegratie

Acquisities kunnen, ook als onderdeel van een buy and build strategie, succesvol zijn en snel waarde toevoegen. Voorwaarde is wel dat de juiste acties tijdig vóór de closing worden genomen.

Carve-out

Een carve-out of afsplitsing van een bedrijf of onderdeel is alleen succesvol en voegt waarde toe als de juiste stappen en acties tijdig vóór de closing worden genomen.

Ondernemingsraad ondersteuning

Ondernemingsraden kunnen te maken krijgen met de voorgenomen verkoop van (onderdelen van het) bedrijf waar zij hun OR-lidmaatschap in uitoefenen.

0
Consultants
0
Werkprogramma's
0
Competentiepartners

INTEGRATIONPEOPLE IN CIJFERS

Stap 1
we starten met een stevige voorbereiding
Stap 2
DE UITVOERING IS DOELGERICHT EN IS MAATWERK
Stap 3
Na de afronding laten we de opdrachtgever met meer kennis achter
daarom worden we gekozen

Het grootste onafhankelijke adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsintegratie en carve-out

Onze focus ligt volledig bij bedrijfsintegratie en carve-out trajecten. Andere projecten laten we aan ons voorbij gaan. Al onze professionals, competentiepartners en werkprogramma’s werken alleen of worden alleen gebruikt voor integratie- en carve-out projecten.

Alleen ervaren professionals

Al onze professionals hebben meer dan 20 jaar ervaring in het onder meer begeleiden van integratie en carve-out trajecten binnen verschillende sectoren.

Een bewezen framework

We werken met een bewezen methode. Er is een balans tussen mens, proces, kapitaal en tijd. Integratie en carve-out trajecten zijn en blijven altijd mensenwerk.

Betrokken en no nonsense

Ons belang is het realiseren van waarde door een succesvolle integratie of carve-out af te leveren. We hebben een eigen mening en delen deze altijd met de opdrachtgever.

Ontzorgen en kennisoverdracht

 Een  project voeren we samen uit. We gebruiken een duidelijk programma met een eenduidige leiding en laten onze klanten met meer kennis en kunde achter dan we haar aantroffen.

Vanaf dag 1 effectief met krachtig change management

We zijn vanaf de eerste dag effectief en weten welke uitdagingen bij een integratie of carve-out aangepakt moeten worden. We besteden daarom ook veel aandacht aan vertrouwen opbouwen, transparantie, begrip voor de verschillende bedrijfsculturen en aan de bereidheid samen verder willen gaan.

de grootste integratie uitdagingen

De praktijk wijst uit dat tijdens integraties CEO’s, CFO’s en investment managers van private equity ondernemingen een aantal veelvoorkomende uitdagingen tegenkomt. Als deze niet worden opgelost, ontstaan hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders, waardoor de beoogde resultaten en de waardeontwikkeling niet gerealiseerd worden.

Herkenbaar? Plan een afspraak in!

Juist inschatten van de integratie werkzaamheden

Veel drukte als gevolg van een late start in combinatie met het draaiende houden van de organisatie is één van de uitdagingen in het integratieproces. Sinds jaar en dag is het de  praktijk om na het sluiten van een overnamedeal te starten met het nadenken over de integratie. Wie daar uitgebreid de tijd voor neemt, kan voor grote problemen komen te staan. 

globale benadering met onstabiele onderdelen

Vaak worden integraties ‘hoog over’ beoordeeld. Operationele, financiële of personele problemen worden niet opgelost door een integratie. Het samenvoegen van bedrijven met instabiele onderdelen of op basis van een globale benadering, levert in de praktijk veel ellende, synergieverlies en onnodig gedoe op.

Het tijdig beoordelen van het totale integratierisico

Doordat de bij de acquisitie betrokken adviseurs geen verantwoordelijkheid voor de integratie dragen en een transactiesom gerelateerde fee hebben bedongen, hebben zij in de due diligence fase van het aankoopproces geen aandacht voor de  integratie,  de integratierisico’s en de integratiekosten. 

Het onderzoeken en realiseren van de strategische fit

Een belangrijke uitdaging wordt veroorzaakt door het ontbreken van de strategische fit. Ongeveer 20 procent van de acquisities heeft een foute strategische acquisitiereden en levert  door het ontbreken van een strategische rationale zijn investering nooit op. 

Geven van aandacht aan de synergie realisatie

We zien vaak dat een goed onderbouwde inventarisatie en calculatie van de synergie ontbreekt. Hierdoor kan de aankoopprijs te hoog zijn of kan er in het integratieproces te weinig aandacht voor juiste, volledige en tijdige synergierealisatie zijn. Zo worden er mogelijk synergievoordelen ‘gemist’.

Uitwerken van de planning van globaal naar detail

De integratieactiviteiten zijn een belangrijk vervolgstuk van de acquisitie. In de praktijk zien we vaak een pallet van onsamenhangende activiteiten ontstaan met de nadruk op de harde factoren in de organisatie (productie, ICT, finance, kosten). 

Het tijdig uitvoeren van een integratie due diligence

Veel problemen komen vaak tijdens de integratiefase boven water. Deze kunnen worden voorkomen door in de due diligence fase de integratierisico’s en de integratiebenadering te onderzoeken en de uitgangspunten voor de acquisitie te toetsen.

tijdig starten en objectief uitvoeren van het benoemingsproces

Vaak is het na de afronding van een transactie niet duidelijk wie de belangrijkste verantwoordelijkheden krijgen binnen de geïntegreerde organisatie en waar dat op is gebaseerd. Dit leidt tot onduidelijkheid en kan uiteindelijk het mogelijk verlies van kernmedewerkers tot gevolg hebben. 

inspelen op waargenomen cultuurverschillen

Het daadwerkelijk aandacht schenken aan het cultuurverschil of aan de cultuurverschillen een belangrijke uitdaging. Deze cultuurverschillen hebben impact op vrijwel het gehele functioneren van het bedrijf.

onze recente blogs

kerstwens
Kerstwens 2021

Wij bedanken  onze Opdrachtgevers, Associates, Competentiepartners en Relaties voor het in ons gestelde vertrouwen en de plezierige contacten in 2021…

Download onze whitepaper

Over bedrijfsintegratie

0
DOWNLOADS

Over carve-out

0
DOWNLOADS

Over OR-ondersteuning

0
DOWNLOADS

DE ERVARINGEN BIJ DE ONDERSTAANDE BEDRIJVEN ZIJN VERWERKT IN ONZE BEDRIJFSINTEGRATIE EN CARVE-OUT AANPAK

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.