Via een succesvolle acquisitie of carve out

realiseren we samen een belangrijke stap

in jouw groeistrategie!

De meeste (familie)bedrijven in het midden of mid-market segment, met tussen de 100 en 3.000 medewerkers, kabbelen rustig voort. Jouw werknemers doen hun werk. Jouw klanten zijn tevreden en jij blijft de concurrentie voor. Jij wilt meer of het kan beter.

De wereld is aan het veranderen en jij wilt, ook als Private Equity partij of investeerder, hierop anticiperen. Waardecreatie door autonome groei is altijd een optie. Maar met een acquisitie, een goed doordachte en goed uitgevoerde buy and build strategie of een afsplitsing van niet strategische activiteiten, een carve out, kun jij sneller je groeidoelen bereiken. Wij kunnen je daarbij helpen.

Wat moet je organiseren zodat een integratie of afsplitsing resultaat oplevert? Wij leggen het je op deze website uit en je kunt het lezen in onze White paper over acquisitie en bedrijfsintegratie en onze White paper over afsplitsingen en Carve Out.

Tot 80% van de acquisities of carve outs leveren niet de waarde op die bij de ondertekening was verwacht.

De praktijk leert dat dat het erg druk is rond de voorbereiding en de uitvoering van een bedrijfsintegratie of een carve out. De meeste CEO’s en hun team krijgen maar eenmaal in hun cariere met een acquisitie en de bijbehorende integratie te maken. Hierdoor wordt er een aantal gangbare fouten gemaakt waardoor het beoogde groeiscenario tegenvalt. Wij kennen deze fouten.

IntegrationPeople geeft gerichte bedrijfsintegratie en carve out advies en realiseren deze adviezen voor onze opdrachtgevers. Wij zorgen, via onze bedrijfsintegratie dienstverlening en onze carve out aanpak, dat dit traject succesvol verloopt. Hierdoor dragen we bij aan de waardecreatie van jouw organisatie.

Voorkom de meest gemaakte fouten bij een acquisitie

 

 

Dit zijn de redenen waarom we gekozen worden:

Wij kennen het gevoel en de emotie

Een acquisitie binnenhalen en daarna integreren of een afsplitsing voorbereiden en daarna op de markt brengen, kent een specifiek gevoel en emotie. De jacht op de juiste kandidaat, de onzekerheid over de juiste keuze, het overwinningsgevoel bij de signing, de frustratie als het bij de integratie of de verkooptransactie niet zo (snel) loopt als je zou willen, de pijn die het doet als je afscheid moet nemen van medewerkers, een plaats of jarenlange uitgevoerde manieren van werken.

We kennen deze gevoelens allemaal. Wij hebben ze zelf ook meegemaakt. IntegrationPeople zal zich bij de uitvoering van haar diensten hierdoor niet laten leiden. We nemen deze emoties en gevoelens wel mee in onze benadering. We manoeuvreren, als een loods, doelgericht om de emotionele klippen heen naar het gewenste eindresultaat.

De praktijk heeft uitgewezen dat het samenvoegen van acquisities of het voorbereiden en uitvoeren van een carve out vaak voor een bestuurder en/of zijn/haar team een eenmalige gebeurtenis is. Er is daarom vrij weinig mogelijkheid om te leren van de gemaakte fouten en bij een volgende casus de geleerde lessen in de praktijk te brengen. Het blijft vaak een eenmalige gebeurtenis. Hierdoor wordt er bij het integreren van een acquisitie een aantal veelvoorkomende fouten gemaakt en ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor  de beoogde resultaten en waardeontwikkeling niet bereikt worden.

Focus

IntegrationPeople richt zich alleen op de integratie van acquisities en het voorbereiden en uitvoeren van carve outs. Wij geven casusgericht advies en kunnen dit advies ook uitvoeren.

Ervaring

Wij kennen, doordat we tientallen integraties of carve outs hebben uitgevoerd en daarvan hebben geleerd, de veelgemaakte fouten, de valkuilen binnen deze processen. We weten ze ook op te lossen. In de realisatiefase kunnen we een integratieteam inzetten, maar de begeleiding door een interim integratiemanager of de coaching op afstand behoort ook tot de mogelijkheden. Onze aanpak  bestaat uit een op de opdracht toegesneden mix van onze meer dan 30 integratiemodules.  Hierdoor wordt een succesvolle groei- of buy and build strategie van de opdrachtgever bereikt.

Wij zijn onafhankelijk.

We bieden alleen de aan bedrijfsintegratie en carve out verbonden dienstverlening aan. Wij gaan jou of je organisatie geen niet aan onze dienstverlening verbonden diensten verkopen. We zijn onafhankelijk.

Wij zijn klant- en resultaatgericht

De experts met wie jij het contract afsluit, voeren het werk ook uit. Allemaal hebben ze meerdere integratie- of carve out trajecten achter de rug. We hanteren als uitgangspunt voor onze opdrachten bij opdrachtgevers ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’. Daarmee zijn we klant- en resultaatgericht.

Wij hebben lokale aanwezigheid

Daar waar jouw overname je ook brengt, onze experts zijn er om jouw team te versterken. Wij kunnen door onze lokale aanwezigheid, naast transacties in Nederland, ook integratie- en carve out trajecten in het buitenland ondersteunen. Hierbij kunnen wij een nationaal en internationaal netwerk van integratie- en carve out specialisten inzetten.

Je krijgt waar voor je geld

Wij hebben geen dure overhead en grote met marmer beklede kantoren. Je krijgt waar voor je geld. We maken gebruik van hedendaagse flexibele schillen. We hebben geen ‘bankzitters’ en zullen niet een poging doen veel mensen van integrationpeople.nl bij jou onder te brengen.  We vragen een faire prijs voor onze professionele prestatie en bieden nazorg waar gewenst en nodig is. In sommige gevallen werken we gedeeltelijk op resultaat basis.

Ons doel

Ons streven is de faalfactoren en het energievretende ‘gedoe’ bij een Carve Out en een acquisitie en de bijbehorende bedrijfsintegratie zoveel mogelijk te beperken. Om dat te bereiken zetten wij op maat gemaakte dienstverlening van onszelf en van onze kennispartners in.

Wij doen aan kennisoverdracht

IntegrationPeople werkt samen met onze opdrachtgevers aan kennisoverdracht. We delen onze tools en kennis. Wanneer het gewenst is, kunnen we een coachende of uitvoerende rol vervullen. Altijd met elementen van kennisoverdracht. We willen de opdrachtgever beter als het gaat om kennis achterlaten dan we haar aantroffen. Ook dat is onderdeel van onze filosofie ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’.

Previous

Next

1. Start jouw online Scan

2. Ontvang de resultaten

3. Plan een gratis casebespreking in!

 

Actuele berichten

DCFA bijeenkomst “Hoe levert een nette integratie toegevoegde waarde op.”

Tijdens de DCFA bijeenkomst op donderdag 28 november 2019 presenteerden Harold de Bruijn en Evert Oosterhuis  “Wat levert een nette bedrijfsintegratie aan toegevoegde waarde op. Wat zijn de randvoorwaarden, hoe ziet dit eruit en wat levert het op?”   Bekijk
lees meer

Kilian Wawoe: Fusies en overnames zijn net een casino

Accountantsdag 2019-  Kilian Wawoe: Fusies en overnames zijn net een casino Waarom mislukt het merendeel van de fusies en overnames? Kilian Wawoe, docent human resource management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is er duidelijk over. “Fusies en overnames zijn
lees meer

Hoe kun je de acquisitierol het beste organiseren?

De acquisitierol en de noodzaak tot organiseren Er is een zekere noodzaak om  de acquisitierol en het overnameproces op elkaar af te stemmen. Op tijd te starten en hiervoor ervaren medewerkers of externe deskundigen in te schakelen. Gegeven de importantie
lees meer