Over ons

Team

Wie zijn wij en wat maakt ons een sterk team?

Alle zes partners en de meeste van onze circa 25 associates hebben 20+ jaar ervaring. Wat ons een sterk team maakt is de complementariteit. Als team zijn wij verbindend, energiek en doelgericht. De duidelijke integrale aanpak is niet alleen gericht op waardecreatie, maar ook op waardebehoud.

Door onze duidelijke focus op integraties en carve-out zijn wij als geen ander in staat uw groeistrategie te ondersteunen. Hiervoor gebruiken we een heldere en bewezen aanpak die bestaat uit een tweetal pijlers: Integration en People: Structuur en mens en bedrijfscultuur gericht.  Ontmoet ons hieronder en maak gerust een kennismakingsafspraak.

Partner

Evert Oosterhuis

“Integraties en carve-outs zijn spannende processen, waarin organisaties naast het openhouden van de winkel, ook nog met de hectiek van deze veranderingen te maken krijgen. Niet zonder reden moet er aandacht besteed worden aan de grootste uitdagingen. Deze zorgen er namelijk voor dat tot 85 procent van de integraties niet opleveren waarvoor betaald is. Dit is zonde, omdat dit gepaard gaat met onnodig verlies van mensen en kapitaal.”

Evert Oosterhuis is de oprichter van IntegrationPeople (2017) en heeft meer dan 30 jaar bedrijfservaring in financiële en eindverantwoordelijke functies. Hij was actief bij Achmea, Kasbank, Aegon, Allianz en bijna 10 jaar eindverantwoordelijk bij Fundix. In deze 30 jaar heeft Evert, als afronding van zijn MBA-opleiding, in 2001 onderzoek uitgevoerd naar succesvolle bedrijfsintegraties en wat daaraan ten grondslag ligt en hun oplossingsrichtingen.

Tijdens de verschillende fases in zijn carrière heeft hij meerdere reorganisaties, herstructureringen, carve-outs en integraties afgeleverd. “De succes- en faalfactoren van bedrijfsintegraties en afsplitsingen zijn helaas in de afgelopen 20 jaar niet substantieel gewijzigd.

Nevenfuncties

Evert is Taalmaatje bij Humanitas, Voorzitter van de Financiële Commissie van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en Lid van de kascommissie van de DCFA.

Graag direct contact?
Partner

Michel Maas

Elke opdracht is uiteindelijk mensenwerk. Als Michel ergens van doordrongen is, dan is het dát. Zijn inzicht werkt door in zijn dienstverlening. “Natuurlijk staat het effectief en efficiënt uitvoeren van een project centraal. Maar een prettige en veilige sfeer die dat voor iedereen leuker maakt, staat dat óók. De tijd die ik daar in de voorfase van een verandertraject in steek, win ik in het uitvoerende deel daarvan dubbel en dwars terug. Het hele traject verloopt daardoor uiteindelijk sneller.”

Michel Maas kan bogen op ruim 20 jaar ervaring binnen supply chain / productie en logistiek. Hij vervulde verschillende internationale leidinggevende functies op complexe locaties en onder veeleisende omstandigheden.

Hij werkte als supply chain director voor Heineken op het in de Indische Oceaan gelegen vulkanische eiland Ile de la Reunion om daarna te verhuizen naar Congo en als supply chain director voor een joint Venture tussen Heineken en CFAO te gaan werken. Voordat Michel in 2018 zelfstandig ging, maakte hij nog twee jaar deel uit van de directie van Heineken is hij bij meerdere integraties en carve-outs betrokken geweest en heeft hij altijd gezocht naar de juiste balans tussen structuur brengen en groepsprocessen begeleiden.

Sinds 2018 actief als ondernemer en heeft al meerdere grote integraties geleid. Michel analyseert scherp, besteedt veel aandacht aan groepsdynamiek en vertaalt ingewikkelde transitieprocessen naar concrete en behapbare stappenplannen. En dat vanuit een sterk commitment naar zowel klant als proces.

Nevenfuncties

Michel maakt deel uit van de Leidse Mileuraad, het adviesorgaan voor het college van B&W in Leiden.

Graag direct contact?
Partner

Masja Sies-den Haan

Van één plus één drie maken, dat kan echt! “Ik geloof uit de grond van mijn hart dat de combinatie van de harde en zachte kant in integratie- en verandertrajecten enorme meerwaarde oplevert. Ik zag het bijvoorbeeld als projectmanager van de integratie tussen ABN AMRO en Fortis. Door de efficiënte, procesmatige kant én de sociale kant van emoties en relaties met elkaar te verweven in één integrale aanpak, kwam een duurzame transitie tot stand. Iedere verandering vraagt een andere manier van werken en ander gedrag. Medewerkers in organisaties weten dit heel goed. Als je ze vroegtijdig betrekt bij een verandertraject, zorg je voor betrokkenheid en bereidheid om van de verandering samen een succes te maken. 1+1=3!”

Masja Sies-den Haan heeft 25 jaar uitvoerende, adviserende en eindverantwoordelijke werkervaring in de financiële- en energiesector. Ze werkte in loondienst en als zelfstandig ondernemer, onder meer voor ABN AMRO Bank, Total Gas & Energie, Rijkswaterstaat en Stedin Netbeheer. Masja is bedrijfskundig geschoold met als specialisatie verandermanagement, is Lean Black Belt en professioneel (team)coach.

Masja werkt vanuit nieuwsgierigheid en verbinden is haar kracht. Ze heeft energie voor 10, is doortastend en door de juiste vragen te stellen komt ze snel tot de kern van een probleem. Om vervolgens samen tot de gewenste oplossing te komen.

Nevenfuncties

Masja is vrijwilliger bij Stichting Buddies in haar woonplaats.

Graag direct contact?
Masja Sies-den Haan
Partner

Jachin Wildemans

Mens, proces en doel: drie kernbegrippen in het handelen van Jachin. “Waarom worden bepaalde dingen gedaan? Hoe worden ze aangepakt? En wie zijn er betrokken? Als een organisatie een verandering doormaakt, bijvoorbeeld een overname of carve-out, betekent dit iets op al deze vlakken. En voor alle drie moet ook aandacht zijn, om duidelijkheid te creëren voor iedereen in de organisatie. Om zo met elkaar een organisatie de goede richting in te bewegen.”

Jachin Wildemans heeft ruim 25 jaar ervaring in finance, strategieontwikkeling & implementatie. Hij draaide complexe projecten, programma’s en transities bij bedrijven als ABN AMRO Bank, Heineken, Nederlandse Loterij en ADO Den Haag. Hij was betrokken bij diverse fusies. Zo droeg Jachin als financieel directeur van voetbalclub ADO Den Haag - onder grote interne en externe druk - bij aan de financiële redding van en uiteindelijk de overname van de club.

Sinds 2022 is Jachin actief als ondernemer en sindsdien leidde hij verschillende transitie- en integratieprojecten. Hij is in staat om zich snel onderdeel te maken van een organisatie en is zorgvuldig en transparant in zijn communicatie naar alle relevante stakeholders. Met een grote mate van objectiviteit, een goed inschattingsvermogen van relevante en minder relevante zaken en handelend vanuit een menselijk perspectief zorgt Jachin dat opdrachtgevers worden gehoord en geholpen.

Nevenfuncties

Jachin is schuldhulpmaatje in zijn woonplaats.

Graag direct contact?
Jachin Wildemans
Partner

Marien van Riessen

Het realiseren van duurzame veranderingen in teams en (complexe) organisaties loopt als rode draad door de loopbaan van Marien van Riessen. Verbinding is voor hem een sleutelwoord. “Het is belangrijk om oog te hebben voor de mensen achter ieder verandering. Wat mij betreft moet het realiseren van synergievoordelen dan ook altijd samengaan met aandacht voor de menselijke kant: het verbinden van twee bedrijfsculturen.”

Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam deed Marien van Riessen zo’n 30 jaar ervaring op in de financiële dienstverlening en consultancy, in die periode begeleidde hij ook vele integraties en carve-outs. Naast zijn werk zet Marien zich in voor diverse maatschappelijke initiatieven.

Marien heeft een verbindende leiderschapsstijl die gestoeld is op passie, ambitie en teambetrokkenheid. Zijn kracht is dat hij teams sterker maakt. Hij stimuleert mensen en teams in hun ontwikkeling, helpt ze verantwoordelijkheden nemen, groeien, en – daardoor – concrete resultaten te bereiken.

Nevenfuncties

Marien is lid van de Raad van Commissarissen van industrieterrein Lage Weide, zit in de Raad van Advies van milieuadviesbedrijf Geofoxx en is gastdocent op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

Graag direct contact?
Partner

Theo Lingmont

Hoe ingewikkeld een managementuitdaging ook lijkt, Theo breekt hem altijd in ‘hapklare brokken’ op. “Hoe eet je een olifant? Die slik je niet in één keer door, dat moet in stukjes. En aan welke kant begin je dan? Met die blik kijk ik ook naar mijn projecten. Door ze in overzichtelijke stukken op te delen, wordt ook de oplossing duidelijk. Dit principe volg ik al jaren, met succes.”

Theo Lingmont is een maatschappelijk betrokken bestuurder en toezichthouder met ruim 30 jaar ervaring in het private en publieke domein. Hij bekleedde diverse internationale directiefuncties bij corporate organisaties en werkt ook als zelfstandig ondernemer.

In het verleden was Theo al bij meerdere integraties, koerswijzigingen, carve-outs en strategische visie-ontwikkelingen betrokken in verschillende branches, zoals de hospitality industry, vastgoedontwikkeling, waterbeheer & technologie, verkeersinfrastructuur, maritiem, duurzaamheid, onderwijs, IT en E-commerce. Daarbij kan hij altijd rekenen op zijn relatienetwerk op seniormanagementniveau. En op zijn eigen skills. Theo is een goede luisteraar, met advies- en coachingsvaardigheden. Hij is empathisch, doelgericht, heeft scherpe financiële en commerciële zintuigen, durft te interveniëren waar nodig en gaat een inspiratievol debat nooit uit de weg.

Nevenfuncties

Theo is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Wildlands Emmen, commissaris bij het Atlas Theater, Senior Expert bij PUM (BZ) en voorzitter Stichting BuurtBuik Amsterdam centrum.

Graag direct contact?
Theo Lingmont

Onze Raad van Advies

Hans Schenk
Raad van Advies

Prof. dr. Hans Schenk

Prof. dr. Hans Schenk is een Nederlandse emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde. In 2002 was hij medeoprichter van het departement Economie en Bedrijfseconomie van de Universiteit Utrecht, ook wel aangeduid als Utrecht University School of Economics. In 2003 was hij de eerste directeur van het Tjalling Koopmans Research Institute aan dit departement.

Hij was van 2010 tot 2018 ook kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Samen met enkele andere financieel-economische specialisten en de hulp van Triodos Bank, richtte hij in 2011 het sustainable financelab op.

Momenteel doceert hij binnen het Mergers, Acquisitions and Valuation programma van de Rijksuniversiteit Groningen.

Naast zijn wetenschappelijke werkzaamheden trad en treedt hij veelvuldig op als adviseur van nationale en internationale bedrijven, zorgondernemingen, ministeries, kabinetten en parlementen. Hij was Commissaris bij British American Tobacco en SSH.

Nevenfuncties

Dhr. Schenk heeft op dit moment de volgende nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting Onderzoek Medezeggenschap SOMz, Utrecht;
  • Voorzitter Prof. F. de Vries Stichting, Utrecht;
  • Lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting, Den Haag;
Raad van Advies

Drs. Aalt Klaassen

Aalt Klaassen is bedrijfseconoom. Hij is researcher-consultant en medeoprichter van Board in Balance, een onafhankelijke organisatie die evaluaties van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht begeleidt en profielen opstelt voor de raden en voor aan te trekken commissarissen. Daarnaast verricht hij onderzoek naar governance binnen organisaties.

Aalt is bovendien bestuursadviseur en heeft ruim 45 jaar werkervaring, onder andere in ondernemings-financiering, investor relations, management development en good governance.

In zijn eerdere rollen en functies was hij docent bij de NCD Academy, dga bij Aalt Klaassen bv, partner bij Rematch bv en medewerker ondernemingsfinanciering aan de economische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Nevenfuncties

Dhr Klaasen heeft op dit moment de volgende nevenfuncties:

  • Hij is medeoprichter en partner van Board in Balance bv;
  • Hij is (waarnemend) voorzitter van Platform Armoede Bestrijding Heerhugowaard.
aalt klaassen

Uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.

Bel Evert Oosterhuis op +31 (0)20 7997 599