Praktijkcasus: Nette PMI calculatie met kosten en opbrengsten

Praktijkcasus: Nette PMI calculatie met kosten en opbrengsten

Een nette PMI, een goed uitgevoerde Post Merger Integratie, levert een zo goed mogelijk resultaat op voor de organisatie. Dit is de conclusie van de berekening die we in 2019 met een prospect hebben doorgenomen en in dit artikel op anonieme basis bespreken.

We hebben berekend dat, in dit geval, een goed uitgevoerde Post Merger Integratie deze koper ongeveer € 2.5 mln. kan opleveren. Hoe komen we aan die wijsheid en wat kan onze klant ermee?

Uitgangspunten voor deze nette pmi calculatie waren:

  1. Winst nieuwe combinatie jaar 1 is naar verwachting € 1,2 mln. en jaarlijks stijgend met 10%.
  2. De calculatieperiode is 10 jaar.
  3. Er zijn in beperkte mate PMI ondersteunende maatregelen en bijbehorende kosten ingecalculeerd in de acquisitie forecasts. De  bedrijfsintegratie zou volgens de CEO, grotendeels en met eigen bezetting,  kunnen worden geregeld in de nieuwe organisatie.

Uitwerking:

  1. Op basis van deze uitgangspunten was onze verwachting dat, na het tekenen van de overeenkomst, de eerste 4 jaar na de closing gemiddeld 35% van de winstverwachting niet zou worden gehaald. Dit, omdat de koper tijdens de integratie forse problemen tegen zou komen door onder meer gedoe met OR, ontevredenheid van medewerkers, een verhoogd ziekteverzuim, problemen met leveranciers, afhakende klanten en verlies van enkele belangrijke medewerkers en het hierdoor niet behalen van de in de acquisitiefase berekenende synergievoordelen. Hierdoor zou waarschijnlijk ongeveer 4.2 mln. aan verwachte EBITDA niet worden bereikt.
  2. Onze inschatting was dat er in het kader van de integratie maatregelen nodig waren rondom de thema’s cultuur, competentie, communicatie, arbeidsvoorwaarden harmonisatie, procesinrichting, procesmanagement, inrichting, governance en structuur projectorganisatie evenals het retentiemanagement van enkele kernmedewerkers. Dit zou over een periode van 3 jaar een bedrag aan out of pocket kosten van  € 1,7 mln. bedragen, waarbij het hoofdbestanddeel van de kosten in het eerste jaar zou vallen.

nette pmi, integrationpeople

Onze conclusie:

Door aandacht te besteden aan de te verwachten risico’s en problemen en een gecontroleerd PMI integratieprogramma uit te voeren bij deze acquisitie hebben we voor deze organisatie een EBITDA verbetering kunnen calculeren van bijna € 2.5 mln. over een periode van 10 jaar. De € 4.2 mln. aan niet behaalde winsten zouden door een nette integratie wel kunnen worden behaald, terwijl de PMI kosten van € 1.7 mln. hierop in mindering gebracht moeten worden.

Een net resultaat en weer het bewijs dat je vooraf prima kunt beoordelen of het loont om een nette PMI uit te voeren. Andere factoren zoals het sneller weer “overnamegereed”  in het kader van een goed uitgevoerde buy and build strategie of het bereiken van een groter marktaandeel zijn niet in deze calculatie meegenomen.

Feedback van onze opdrachtgever: De CEO van het bedrijf, geeft aan meer te hebben gehad aan de discussies over de aanpak, de diverse scenario’s, faal- en succesfactoren dan aan de cijfers. Maar ook dan heeft de oefening zijn doel bereikt. Hij gaat dit resultaat met zijn MenA adviseur bespreken. Hij gaat  de dealprijs ter discussie stellen. Dit, omdat er te weinig integratiekosten zijn ingecalculeerd.

Ons vervolgadvies is dan ook het uitvoeren van vervolgactiviteiten met speciale aandacht voor de risico’s en de probleemgebieden.