waardebehoud en waardecreatie, synergiebronnen, synergie, waardecreatie, waardebeoud, synergiebridge

We kijken naar de  waardecreatie en waardebehoud mogelijkheden bij zowel de bedrijfsintegraties als in de carve out situatie. We gebruiken het integratieprogramma of het carve-out programma en de deelprojecten als katalysator voor bredere transformaties. Verder organiseren en behalen we synergie en laten duidelijk zien dat er per saldo waarde is behaald.