Ondernemingsraad en bedrijfsintegratie integrationpeople, Ondernemingsraad bij een integratie

Wat is de actie van de Ondernemingsraad bij een bedrijfsintegratie?

Als het thema ondernemingsraad en fusie of de OR en fusie aan de orde komt gaat het in essentie om een verandering van zeggenschap over het bedrijf.

De aandeelhouder of eigenaar draagt zijn zeggenschap over de onderneming over aan een andere partij. Dat kan op verschillende manieren:

  • Door de verkoop van de bedrijfsmiddelen;
  • Twee ondernemers gaan samen en vormen een nieuwe onderneming;
  • De aandeelhouders verkopen hun aandelen aan een andere aandeelhouder;
  • Het afsplitsen van een onderdeel van een bedrijf. Dit afgesplitste deel gaat daarna in de verkoop.

Welke fasering is voor de ondernemingsraad bij een integratie van belang?

Elk fusie- of overnameproces verloopt in stappen. Als de Ondernemingsraad bij een integratie invloed wil uitoefenen is het van belang al vroeg in het proces te weten welke kant het uitgaat.  Vandaar dat op deze pagina meer in detail de fasering en wat daarin gebeurt wordt toegelicht en wordt gekoppeld aan de bevoegdheden van de ondernemingsraad. Laat u vooral goed adviseren rondom dit thema.