Blog

Voegt het Target Business Architecture Model waarde toe?

Onderdeel
integratieframework

Leestijd: 3 minuten

Dit Target Business Architecture Model beschrijft op een hoog niveau hoe, waar en wanneer de volgende  drie onderdelen interactie met elkaar hebben:

  • het Target Business Model
  • het Target Operating Model (*TOM)
  • het Target Financial Model

Dit model wordt zowel gebruikt bij onze bedrijfsintegratie als bij onze carve-out cases.

Bottom Up benadering

Het Target Business Architecture Model is een bottom up benadering. Zij beschrijft volledig en schematisch hoe een organisatie werkt. Waar zitten de onderlinge samenhangen en de afhankelijkheden met de andere bedrijfsfuncties? Deze beschrijving wordt gemaakt vanuit de onderdelen van het Business Model, het Operating Model en het Financial Model. Zij kunnen vervolgens worden ‘opgerold/opgeteld’ naar een totaalniveau, zodat er een overzicht op de belangrijkste punten ontstaat. Deze methode wordt toegepast bij zowel de bedrijfsintegratie als bij de carve-out vraagstukken. Hierdoor is zij bij uitstek geschikt om een buy and build strategie vorm te geven.

Toepassingsgebieden

Bij een integratie geeft dit Target Business Architecture Model inzicht in hoe uw organisatie zal worden ingericht. Inzicht in de inrichting in de  huidige, de interim state (tijdens het integratieproces) en de eindsituatie, na de afronding van de integratie. Bij een afsplitsing, carve-out of divestment, waarbij niet strategische activiteiten worden afgesplitst van het moederbedrijf, geeft het target business architecture model inzicht in hoe de af te scheiden activiteiten verbonden zijn met de andere activiteiten binnen de moederorganisatie. Het niet gebruiken van een integraal model is één van de meest voorkomende bedrijfsintegratie en carve-out fouten.

Werkwijze

Om dit resultaat te kunnen bereiken, is het belangrijk dat vanuit ieder onderdeel van alle drie de blokken de nodige informatie wordt verkregen binnen de organisatie, zodat vanuit de markten, merken, proposities, distributiekanalen en klantgroepen het Target Business Model kan worden opgebouwd. Om het Target Operating Model duidelijk in beeld te krijgen is het belangrijk bijvoorbeeld de processen, de mensen, faciliteiten, IT-systemen en de contracten met elkaar in verband te brengen.  Het Target Financial Model brengt onder meer vanuit de financiële grootheden kosten, opbrengsten, balans en resultaatrekening, KPI’s en de financiële effecten van het Target Business Model en het Target Operating Model in beeld. Het resultaat is een ontwerp dat past bij de nieuwe strategische uitgangspunten van de samengevoegde of afgesplitste organisatie.

Een Target Business Architecture Model biedt bij een bedrijfsintegratie antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kan onze organisatie twee verschillende target business architecture modellen combineren na een fusie of acquisitie? Bij de samenvoeging van twee afzonderlijke organisaties laat een target business architecture model per bedrijfsfunctie en op totaalniveau zien welke business en operationele synergieën mogelijk zijn, wat hiervan de financiële gevolgen zijn en hoe deze het integratieproces kunnen ondersteunen. Ideaal voor de realisatie van een buy and build strategie.
  • Welke strategische kostenreductie mogelijkheden zijn er voor onze nieuwe organisatie? Als alle op korte termijn (korter dan 1 jaar) en tactische kostenreductiemogelijkheden zijn benut, is een meer ingrijpende herziening van het operating model (per bedrijfsfunctie) nodig om de kosten- en inkomstenratio te veranderen.
  • Hoe kunnen we meer groei of operationele efficiency halen uit onze nieuwe samengevoegde organisatie? Als er kansen zijn voor optimalisatie van uw omzet of een verbetering van de marge door een effectievere indeling van processen en systemen op  bijvoorbeeld uw verkooporganisatie, kan een target business architecture model de ‘gaps’ en synergieën binnen een bedrijfsfunctie via een businesscase documenteren. Dit kan vooral aan de orde zijn wanneer een integratie tot op vandaag weinig succesvol is geweest.
  • Wat is de invloed van onze nieuwe bedrijfsstrategie op de organisatie? Een nieuwe strategische richting vraagt ook bij een integratie om een frisse benadering van het organisatieontwerp. Met een target business architecture model, die voor de business en voor de operatie de financiële gevolgen beschrijft, kunt u los komen van de bedrijfshistorie en beter nadenken over de best passende organisatie bij uw nieuwe strategie. Deze benadering wordt vaak ondersteund door een zero-based budgeting benadering.

Hoe kunnen we u helpen?

We kunnen u helpen inzicht te krijgen in uw huidige business- en operationele modellen en hun financiële consequenties tijdens en na de integratie of separatie.  Dit doen we met een in fasen verdeelde aanpak en met een bewezen methodologie. Kenmerkend voor onze aanpak is de workshop en interviewgedreven aanpak waarin senior management vanuit verschillende organisatie disciplines samen met onze specialisten het target business architecture model uitwerken.

Met deze aanpak ondersteunen we u bij:

  • het ontwerp van de toekomstige samengevoegde organisatie. Deze wordt visueel weergegeven en is duidelijk verankerd bij het management;
  • de transitie van de huidige naar de nieuwe organisatie. Deze is helemaal onderbouwd en praktisch uitgewerkt;
  • een effectieve communicatie van het nieuwe business model aan alle betrokken partijen.
Deze aanpak is succesvol doordat ‘hoog’ over inrichtingsprincipes en ontwerpkeuzes op senior niveau worden bekrachtigd. Dit stelt u in staat om voortgang in uw project of in uw buy and build strategie te houden en tegelijkertijd verbinding te bereiken met de andere onderdelen van veranderprogramma.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.