Voegt het Target Business Architecture Model waarde toe?

Voegt het Target Business Architecture Model waarde toe?

Dit Target Business Architecture Model beschrijft op een hoog niveau hoe, waar en wanneer de drie onderdelen:

 • het Target Business Model
 • het Target Operating Model (*TOM)
 • het Target Financial Model

interactie met elkaar hebben. Dit model wordt zowel gebruikt bij onze bedrijfsintegratie als bij onze carve out cases.

Target Business Architecture - integrationPeople
Figuur 1. Schematische weergave Target Business Architecture Model

Bottom Up benadering

Het  Target Business Architecture Model is een bottom up benadering. Zij beschrijft volledig en schematisch hoe een organisatie werkt. Waar zitten de onderlinge samenhangen en de afhankelijkheden met de andere bedrijfsfuncties. Deze beschrijving wordt gemaakt vanuit de onderdelen van het Business Model, het Operating Model en het Financial Model. Zij kan vervolgens worden ‘opgerold/opgeteld’ naar een totaalniveau. Dit zodat er een overzicht op de belangrijkste punten ontstaat. Deze methode wordt toegepast bij zowel de bedrijfsintegratie als bij de carve out vraagstukken. Hierdoor is zij bij uitstek geschikt om een buy and build strategie vorm te geven.

Toepassingsgebieden

Bij een bedrijfsintegratie, waarbij twee bedrijven worden samengevoegd, geeft dit Target Business Architecture Model  inzicht in hoe uw organisatie zal worden ingericht. Dit om de huidige, de interim state (tijdens het integratieproces) en de eindsituatie (na de afronding van de integratie) uit te voeren. Bij een afsplitsing, carve out of divestment, waarbij niet strategische activiteiten worden afgesplitst van het moederbedrijf, geeft het Target Business Architecture Model inzicht in hoe de af te scheiden activiteiten verbonden zijn met de andere activiteiten binnen de moederorganisatie. Het niet gebruiken van een integraal Business Architecture model is één van de meest voorkomende bedrijfsintegratie en carve out fouten.

Werkwijze

Om dit resultaat te kunnen bereiken, is het belangrijk dat vanuit ieder onderdeel van alle drie blokken de nodige informatie wordt verkregen binnen de organisatie. Dit zodat vanuit de markten, merken, proposities, distributiekanalen en klantgroepen het Target Business Model kan worden verkregen. Om het Target Operating Model duidelijk in beeld te krijgen is het belangrijk bijvoorbeeld de processen, de mensen, faciliteiten, IT-systemen en de contracten met elkaar in verband te brengen.  Het Target Financial Model brengt onder meer vanuit de financiële grootheden kosten, opbrengsten, balans en resultaatrekening, KPI’s en de financiële effecten van het Target Business Model en het Target Operating Model in beeld. Het resultaat is een ontwerp dat past bij de nieuwe strategische uitgangspunten van de samengevoegde of afgesplitste organisatie.

Een Target Business Architecture Model biedt bij een bedrijfsintegratie antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kan onze organisatie twee verschillende  Target Business Architecture Modellen combineren na een fusie of acquisitie? Bij de samenvoeging van twee afzonderlijke organisaties laat een target Business Architecture Model per bedrijfsfunctie en op totaalniveau zien welke Business en operationele synergieën mogelijk zijn, wat hiervan de financiële gevolgen zijn en hoe deze het integratieproces kunnen ondersteunen. Ideaal voor de realisatie van een buy and build strategie.
 • Welke strategische kostenreductie mogelijkheden zijn er voor onze nieuwe organisatie? Als alle korte termijn (korter dan 1 jaar) en tactische kostenreductie mogelijkheden zijn benut, is een meer ingrijpende herziening van het operating model per bedrijfsfunctie nodig om de kosten- en inkomstenratio voortdurend te veranderen.
 • Hoe kunnen we meer groei of operationele efficiency halen uit onze nieuwe samengevoegde organisatie? Als er kansen zijn voor optimalisatie van uw omzet of een verbetering van de marge door effectievere uitlijning van processen en systemen op uw verkooporganisatie, kan een Target Business Architecture Model de ‘gaps’ en synergieën binnen een bedrijfsfunctie aanwijzen met een business case. Dit kan vooral aan de orde zijn wanneer een integratie tot op vandaag weinig succesvol is geweest.
 • Wat is de invloed van onze nieuwe bedrijfsstrategie op de organisatie? Een nieuwe strategische richting vraagt ook bij een integratie om een frisse benadering van het organisatie-ontwerp. Met een Target Business Architecture Model die voor de business en voor de operatie de financiële gevolgen beschrijft, kunt u los komen van bedrijfshistorie en beter nadenken over de best passende organisatie bij uw nieuwe strategie. Deze benadering wordt vaak ondersteund door een zero-based budgeting  benadering.

Een Target Business Architecture Model biedt bij een carve out antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe zijn de af te splitsen activiteiten verbonden met de moederorganisatie en wat blijft er over na de afsplitsing? Bij de afsplitsing van activiteiten laat een Target Business Architecture Model voor zowel de af te splitsen activiteiten als voor het moederbedrijf per bedrijfsfunctie en op totaalniveau zien welke gevolgen het afsplitsingsproces hebben. Verder laat ze zien hoe de organisaties (afgesplitst en moeder) er na de afsplitsing uit zien. Dit zodat het Carve Out proces zo goed mogelijk ondersteund kan worden met tijdelijke dienstverleningsovereenkomsten (TSA’s) tussen moederorganisatie en de afgesplitste activiteiten.
 • Welke strategische kosten vermindering mogelijkheden zijn er voor de moederorganisatie? Als een deel van de activiteiten worden afgestoten, verandert vaak ook de dekkingsbasis voor de vaste- of overheadkosten. Dit Target Business Architecture Model helpt de moederorganisatie deze kosten, Stranded Costs genoemd, in beeld te brengen. Dit zodat er na de afsplitsing geen onverwachte financiële verrassing ontstaat.
 • Hoe kunnen we meer groei of operationele efficiency halen uit  de afgeslankte moederorganisatie? Als er kansen zijn voor optimalisatie van uw omzet of een verbetering van de marge door bijvoorbeeld een effectievere uitlijning van processen en systemen, kan een Target Business Architecture Model de ‘gaps’ en optimalisatiemogelijkheden binnen een bedrijfsfunctie functie aanwijzen. Hiervoor wordt een business case opgebouwd. Dit geldt zowel voor de afgeslankte en de gesepareerde organisatie.
 • Wat is het effect van onze nieuwe bedrijfsstrategie op de afgeslankte of gesepareerde organisatie? Een nieuwe strategische richting voor zowel de afgeslankte en de gesepareerde organisatie vraagt om een frisse benadering van het organisatie-ontwerp. Met een Target Business Architecture Model beschrijving kunt u los komen van bedrijfshistorie en beter nadenken over de best passende organisatie-structuur en inrichting bij uw nieuwe strategie. Deze benadering wordt vaak ondersteund door een zero-based budgeting  benadering.

Hoe kunnen we u helpen?

We kunnen u helpen inzicht te krijgen in uw huidige business- en operationele modellen en hun financiële consequenties tijdens en na de integratie of separatie.  Dit doen we met een in fasen verdeelde aanpak en met een bewezen methodologie. Kenmerkend voor onze aanpak is de workshop en interview gedreven aanpak waarin senior management vanuit verschillende organisatie disciplines samen met onze specialisten dit Target Business Architecture Model vormgeven.

Met deze aanpak ondersteunen we u bij:

 • Het ontwerp van de toekomstige samengevoegde organisatie. Deze wordt visueel weergegeven en is duidelijk verankerd bij het management;
 • de transitie van de huidige naar  de nieuwe organisatie. Deze is helemaal onderbouwd en praktisch uitgewerkt;
 • een effectieve communicatie van het nieuwe business model aan alle betrokken partijen.

Deze aanpak is succesvol doordat “hoog” over inrichtingsprincipes en ontwerpkeuzes op senior niveau worden bekrachtigd. Dit stelt u in staat om voortgang in uw project of in uw buy and build strategie te houden en tegelijkertijd verbinding te bereiken met de andere onderdelen van het veranderprogramma.

Meer weten over het Target Business Architecture Model?

Wilt u alle ontwikkelingen rondom dit thema, eventueel in relatie tot uw buy and build strategie nog eens nalezen?  Download onze whitepaper over een integratie of onze whitepaper over een carve out. We maken ook graag tijd om met u uw casus te bespreken. Bel met onze Partner Evert Oosterhuis op 036-202 2361. We zijn u graag van dienst.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.