Problematische fusies, welke 8 uitingsvormen zijn er?

Problematische fusies, welke 8 uitingsvormen zijn er?

In onze commissarissen webinar van 29 januari en 4 februari 2021 hebben we gesproken over de 9 uitdagingen voor commissarissen bij fusies. In dit artikel bespreken we in dit webinar gepresenteerde 8 verschillende uitingsvormen die een commissaris tegenkomt bij een problematische fusie. 

De verschillende uitingsvormen van problemen bij fusies zijn:

 

Een fusie is een complex proces. Er spelen veel (financiële) belangen.  Dus er is altijd wel gedoe. Van belang is een proces te organiseren dat de belangen van alle stakeholder tijdig en in redelijke mate behartigd. Als dit niet  gebeurd en de gerechtvaardigde vragen van de stakeholders over hun belangen niet tijdig en volledig worden geadresseerd, ontstaat er onnodig gedoe en is de problematische fusie een feit.

Bedrijfswaarde als gevolg van een problematische fusie kan worden verloren door:

  • Het vertrek van kernmedewerkers.
  • De verminderde betrokkenheid, tevredenheid en een daling van de productiviteit van de medewerkers. Dit kunnen de OR leden, maar ook de medewerkers van de koper en de target zijn.

Tijdens de (Integratie) Due Diligence wordt er onderzoek gedaan naar onder andere de synergie mogelijkheden die gerealiseerd kunnen worden nadat de deal is afgerond. Als er een problematische fusie aan de gang is, worden de verschillende synergiemogelijkheden niet, minder of later gerealiseerd. 

Als bijvoorbeeld de uitgangspunten, de guiding principles en de governance van het integratieproces niet duidelijk zijn, geeft dit tijdens de integratie problemen. Er wordt door de verschillende medewerkers in hun verschillende rollen inconsistent en mogelijk zelf tegenstrijdig geacteerd, met vertraging in de besluitvorming of een  verminderde snelheid van het integratieproces tot gevolg. 

De directie of het management is in vrijwel alle gevallen goed toegerust om haar eigen bedrijf te besturen. Het bestuur heeft hier doorgaans een meer dan dagtaak aan. Een goed uitgevoerde fusie zorgt ervoor dat het management zich vrijwel volledig kan blijven focussen op de dagelijkse gang van zaken, waardoor de waardecreatie een belangrijke plaats in blijft nemen.

Door het verplaatsen van de aandacht van de dagelijkse gang van zaken naar de fusie activiteiten verschuift de focus en komt de gebruikelijke waardecreatie op de 2e plaats te staan.

Als de uitgangspunten van een fusie niet duidelijk of bekend zijn, levert dit veel problemen op. Onder andere in de fusie-organisatie komen we deze problematische communicatie dan tegen. Communicatiedoelen en communicatieboodschappen zijn niet helder, worden niet tijdig en op maat gecommuniceerd en zijn niet afgestemd op de verschillende stakeholdergroepen.

 

Onduidelijkheid over onder meer de fusie-uitgangspunten, culturele aspecten, benoemingen, governance, communicatie, fusiedoelen zorgt bij commissarissen, directie, de managementlagen en bij de betreffende medewerkers voor politieke strijd. Namelijk iedereen heeft het beste met de onderneming voor, maar gebruikt daarvoor zijn of haar eigen waardenkader of referentiemodel in plaats van het gemeenschappelijke voor de onderneming geldende waardenkader of referentiemodel. Er ontstaan politieke gevechten en de problematische fusie is ontstaan.

Een fusie heeft een doel. Groei, risico reductie of een andere doelstelling.  Als de fusieactiviteiten niet goed worden ingeregeld en uitgevoerd ontstaat er een disbalans tussen de bedrijfscultuur, het performance management en de beloningssystemen.

Er ontstaat een minder goed dan verwachte situatie die waarschijnlijk ten laste gaat van de winst en op de langere termijn geen bijdrage levert aan de waardecreatie binnen de samengevoegde onderneming.

Als deze 8 uitingsvormen “plat” worden geslagen, dan hebben deze problematische fusies een tweetal belangrijke consequenties. Deze zijn:

  1. De betaalde koopsom/investering wordt niet binnen de bij de besluitvorming verwachte periode terugverdiend!
  2. De waardeontwikkeling is niet in overeenstemming met de  verwachting met negatieve gevolgen voor de exitwaarde.
Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.