Blog

Wat zijn de 7 synergiebronnen bij een bedrijfsintegratie?

Waarde
realiseren

Leestijd: 2 minuten

Definitie synergie

Synergie en haar bronnen van synergie zijn nauw verwant bij bedrijfsintegraties. ”Synergie is een toename van het concurrentievermogen en de daaruit vloeiende cash flow die groter is dan beide bedrijven afzonderlijk naar verwachting kunnen realiseren.”

De synergiebronnen op hoofdlijnen 

In algemene zin blijken deze synergiebronnen of overnamevoordelen te kunnen worden ingedeeld in vier vormen, namelijk:

 1. Integratievoordelen;
 2. Gezamenlijk gebruik van resources;
 3. Overdracht van functionele vaardigheden;
 4. Overdracht van managementvaardigheden.

Voor al deze synergiebronnen geldt dat deze in een bedrijfsintegratie proces zo snel mogelijk moeten worden geïdentificeerd en geverifieerd. Deze synergieën kunnen uiteindelijk in drie groepen worden verdeeld, namelijk:

 1. revenu synergie;
 2. kosten synergie;
 3. financiële synergie.

Als deze identificatie en verificatie tijdens de integratie due diligence plaats gaat vinden, heeft u de mogelijkheid een nulmeting uit te (laten) voeren, zodat ook later in het integratieproces duidelijk wordt wat er aan synergie is bereikt.

We zien vaak dat een goede onderbouwde inventarisatie van de synergievoordelen en hun synergiebronnen ontbreekt. Hierdoor kan de overnameprijs te hoog zijn of is er in het integratieproces te weinig aandacht voor het daadwerkelijk realiseren van de synergie.

De verschillende synergiebronnen zijn:

 1. Integratievoordelen. Een betere positie op de markt kan leiden tot een betere reputatie. Een gezamenlijk gebruik van de aanwezige financiële en op de op productie gerichte bronnen kan een directe relatie met de deal hebben. Deze integratievoordelen hebben als gemeenschappelijke kenmerk dat ze het resultaat zijn van het acquisitieproces en vaak geen nadrukkelijke bestuurlijke aandacht nodig hebben tijdens het integratieproces. Deze voordelen treden vaak zelfstandig op. Van belang is deze in de integratie DD te testen en zo spoedig na de closing te benchmarken, zodat de resultaten ‘netjes’ gemeten kunnen worden.
 2. Resources. Bij het gezamenlijk gebruik van de resources wordt er samengevoegd en worden de resources van beide ondernemingen verbeterd. Deze optimalisering kan bedrijfsbreed plaatsvinden en leidt vaak tot kostenbeheersing als gevolg van economies of scope of economies of scale. Wanneer de hiervoor benodigde competenties niet aanwezig zijn in beide ondernemingen, loopt men hier een risico, omdat dan de schaal- of scope voordelen kunnen worden beperkt.
 3. De overdracht van functionele vaardigheden. Ruwweg zou je kunnen zeggen dat door het toevoegen van competenties of vaardigheden bij een acquisitie je de totale concurrentiepositie van de samengestelde combinatie verbeterd. Te denken valt hierbij aan specifieke vaardigheden in bijvoorbeeld de productie, marketing, innovatie en sales. De gemeenschappelijke deler is dat de samengevoegde onderneming een concurrentievoordeel krijgt door nadrukkelijk te leren van de geacquireerde onderneming. Hou er ook echter rekening mee dat de bedrijfscultuur in beide organisaties mogelijk anders is en dat ook deze moet veranderen, omdat deze van groot belang was en belangrijke randvoorwaarden creëerde voor de onderneming waar nu de kennis wordt gehaald. 
 4. Overdracht van managementkwaliteiten. Deze synergiebronnen kunnen worden aangeboord wanneer het ene bedrijf het concurrentievermogen van de andere vergroot door de aanwezigheid van managementvaardigheden te verbeteren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan algemene managementvaardigheden, maar ook aan analytische vaardigheden, controlling en financiële planning, operationele concepten (TOM) of HRM en ICT-benadering (Cloud, uitbesteding, etc.).

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.