Wat zijn de 7 synergiebronnen bij een bedrijfsintegratie?

Wat zijn de 7 synergiebronnen bij een bedrijfsintegratie?

Definitie synergie

Synergie en haar bronnen van synergie zijn nauw verwant bij bedrijfsintegraties. ”Synergie is een toename van het concurrentievermogen en de daaruit vloeiende cash flow die groter zijn dan beide bedrijven afzonderlijk naar verwachting kunnen realiseren.”

De synergiebronnen op hoofdlijnen 

In algemene zin blijken deze synergiebronnen of overnamevoordelen te kunnen worden ingedeeld in vier vormen. Deze zijn:

 1. Integratievoordelen;
 2. Gezamenlijk gebruik van resources;
 3. Overdracht van functionele vaardigheden;
 4. Overdracht van managementvaardigheden.

Voor al deze synergiebronnen geldt dat deze in een bedrijfsintegratie proces zo snel moeten worden geïdentificeerd en geverifieerd. Deze synergieën kunnen uiteindelijk in drie groepen worden verdeeld. Deze zijn:

 1. revenu synergie;
 2. kosten synergie;
 3. financiële synergie.

Als dit tijdens een Integratie Due Diligence voor de closing plaats gaat vinden heeft u een best practise te pakken. Hiermee behaalt u een goed startsituatie om deze verschillende synergiebronnen te baselinen, te meten, zodat ook duidelijk wordt wat er aan synergie is bereikt.

We zien vaak dat een goede onderbouwde inventarisatie van de synergievoordelen en hun synergiebronnen ontbreekt. Hierdoor kan de overnameprijs te hoog zijn of kan er in het integratieproces te weinig aandacht voor zijn en er mogelijk synergievoordelen “gemist” worden.

De synergiebronnen in detail

Hieronder wordt iedere bron van synergie toegelicht:

 

synergiebronnen, synergie, waardecreatie, waardebeoud, synergiebridge

 1. Integratievoordelen

  Een beter positie op de markt kan leiden tot een betere reputatie. Een gezamenlijk gebruik van de aanwezige financiële en op de op productie gerichte bronnen kan een directe relatie met de deal hebben. Deze integratievoordelen hebben als gemeenschappelijke kenmerk dat ze het resultaat zijn van het acquisitieproces en vaak geen nadrukkelijke bestuurlijke aandacht nodig hebben tijden het integratieproces. Deze voordelen treden vaak zelfstandig op. Van belang is deze in de integratie DD te testen en zo spoedig na de closing te benchmarken, zodat de resultaten “netjes”gemeten kunnen worden.

 2. Resources

  Bij het gezamenlijk gebruik van de resources wordt er samengevoegd en worden de resources van beide ondernemingen verbeterd. Deze optimalisering kan bedrijfsbreed plaatsvinden en leidt vaak tot kostenbeheersing als gevolg van economies of scope of scale. Wanneer de hiervoor benodigde competenties niet aanwezig zijn in beide ondernemingen loopt men hier een risico, omdat dan de schaal- of scope voordelen kunnen worden beperkt.

 3. De overdracht van functionele vaardigheden

  Ruwweg zou je kunnen zeggen dat door het toevoegen van een skills door de acquisitie je de totale concurrentiepositie van de samengestelde combinatie verbeterd. Te denken valt hierbij aan vaardigheden in de productie, marketing en distributiekanaal sfeer. De gemeenschappelijke deler is dat de ene onderneming een beter concurrentievoordeel schept door nadrukkelijk te leren van de geacquireerde onderneming. Hou er ook echter rekening mee dat de bedrijfscultuur in beide organisaties mogelijk anders is en dat ook deze moet veranderen. Dit, omdat deze van groot belang was  en belangrijke randvoorwaarden creëerde voor de onderneming waar nu de kennis wordt gehaald.

 4. Overdracht van managementkwaliteiten

  Deze synergiebronnen kunnen worden aangeboord wanneer het ene bedrijf het concurrentievermogen van de andere vergroot door de aanwezigheid van managementvaardigheden te verbeteren. Te denken aan algemene managementvaardigheden, maar ook aan analytische vaardigheden, controlling en financiële planning, operationele concepten (TOM) of HRM en ICT-benadering (Cloud, uitbesteding, etc.).