Blog

Wat zijn de 4 aandachtsgebieden van guiding principles ?

Wat zijn guiding principles?

Leestijd: 2 minuten

Guiding principles zijn belangrijk bij een bedrijfsintegratie of een carve-out. Ze zijn de uitgangspunten voor het veranderprogramma. Vaak worden deze uitgangspunten verkregen door het houden van een executive alignment bijeenkomst met het senior management van zowel de koper als de target. Deze uitgangspunten zijn daarom altijd case specifiek en worden vastgelegd in een document. Deze executive alignment kan een onderdeel zijn van een acquisitie en integratie draaiboek dat door de Raad van Toezicht of commissarissen zal worden gevraagd om de samenwerking, acquisitie en integratie onder controle te krijgen of te houden.

Doelstelling

Het doel van het hebben van guiding principles is tweeledig:

  1. Om zo snel mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de belangrijkste uitgangspunten van de integratie of carve-out;
  2. Het senior management van de (ver)koper en de gekochte onderneming op één lijn te brengen qua uitgangspunten, gedragingen rondom de integratie en carve-out.

Deze uitgangspunten worden door het integratieteam gebruikt tijdens alle fasen van het programma of het nu de 120 dagen activiteiten, het integratieplan of de deeltrajecten betreft.

Het hebben van  vastgelegde uitgangspunten geeft de betrokken partijen en de deelnemers van het carve-out of integratieproject een leidraad of uitgangspunten voor het nemen van beslissingen. Inconsistentie bij de uitvoering van het programma en de daarin verweven deelprojecten vergeleken met de uitgangspunten kan hierdoor worden beperkt.

Wat zijn de aandachtsgebieden van guiding principles?

Het guiding principles document is specifiek gericht op één specifieke casus en is dus altijd maatwerk. Het guiding principles document behandelt bijvoorbeeld de volgende gebieden:

  • Visie en benadering. Er kunnen uitgangspunten worden geformuleerd over de strategische doelstellingen, over onderdelen van het Target Business Architecture Model van de organisatie, de integratie of de carve-out benadering, de beslissingstrajecten en de governancestructuren.
  • Waardebehoud en waardecreatie. Guiding principles kunnen worden vastgesteld over waardebehoud en waardecreatie en worden gebruikt als katalysator voor bredere transformaties. Ook kunnen guiding principles worden vastgesteld over de synergiemogelijkheden of de stranded costs en de manier waarop deze gerealiseerd kunnen worden.
  • Beheersing. We kunnen uitgangspunten definiëren over de financiële beheersing en de focus van de organisatie op de verplichte en wettelijke zaken.
  • Mensen, communicatie, cultuur en competenties. Er kunnen uitgangspunten worden vastgesteld over leiderschapsstructuur, nieuwe organisatiestructuren, retentiemanagement van medewerkers en het omgaan met  culturele- en competentieverschillen.
  • Communicatie. Alle geformuleerde guiding principles kunnen invloed hebben op het communicatietraject.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.