Wat zijn ‘guiding principles’ bij een bedrijfsintegratie of een carve out?

Wat zijn ‘guiding principles’ bij een bedrijfsintegratie of een carve out?

Guiding principles zijn belangrijk bij een bedrijfsintegratie of een carve out. Ze zijn de uitgangspunten voor het veranderprogramma. Vaak worden deze uitgangspunten verkregen door het houden van een executive alignment bijeenkomst met het senior management van zowel de koper als de target. Deze uitgangspunten zijn daarom altijd case specifiek en worden vastgelegd in een document. Deze executive alignment kan een onderdeel zijn van een acquisitie en integratie draaiboek dat door de Raad van Toezicht of commissarissen zal worden gevraagd om de samenwerking, acquisitie en integratie onder controle te krijgen of te houden.

Doelstelling

Het doel van het hebben van guiding principles is tweeërlei:

  1. Om zo snel mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de belangrijkste uitgangspunten van de integratie of carve out.
  2. Het senior management van de (ver)koper en de gekochte onderneming op één lijn te brengen qua uitgangspunten, gedragingen rondom de integratie en carve out.

Deze uitgangspunten worden door het integratieteam gebruikt tijdens alle fases van het programma.  Of het nu de 120 dagen activiteiten, het integratieplan of de deeltrajecten van een carve out betreft.

Het hebben van guiding principles geeft de betrokken partijen en de deelnemers van het integratie- of carve out project een leidraad of uitgangspunten voor het nemen van beslissingen. Inconsistentie bij de uitvoering van het programma en zijn daarin verweven deelprojecten vergeleken met de uitgangspunten kan hierdoor worden beperkt.

Wat zijn de aandachtsgebieden van guiding principles?

Het guiding principles document is specifiek gericht op één specifieke casus en is dus altijd maatwerk. Het guiding principles document behandelt bijvoorbeeld de volgende gebieden:

  • Visie en benadering.  Er kunnen guiding principles worden geformuleerd over de strategische doelstellingen, over onderdelen van het Target Business Architecture Model van de organisatie, de integratie of de carve out benadering, de beslissingstrajecten en de governance structuren.
  • Waardebehoud en waardecreatie. Guiding principles worden vastgesteld over het thema waardebehoud en de waardecreatie mogelijkheden, alsmede of deze gebruikt kan worden als katalysator voor bredere transformaties. Ook kunnen er guiding principles worden vastgesteld over  de synergie mogelijkheden of de stranded costs en de manier waarop deze behaald kunnen worden.
  • Beheersing. We kunnen uitgangspunten definiëren over de financiële beheersing en de focus van de organisatie op de verplichte en wettelijke zaken.
  • Mensen, communicatie, cultuur en competenties. Er kunnen de in dit artikel besproken uitgangspunten of guiding principles worden vastgesteld over de leiderschapsstructuur van het integratie- of carve out proces, evenals de verwachte nieuwe organisatiestructuren.  Maar ook over het retentiemanagement van de kernmedewerkers of het vormen van het performancemanagement en het omgaan met eventuele culturele- en competentieverschillen en hun veronderstelde oplossingsrichting. Als laatste kunnen deze uitgangspunten gaan over het communicatietraject die gericht is op de verschillende in- en externe stakeholders van de organisatie(s).
Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.