Blog

Wat zijn de 5 kenmerken van een slechte bedrijfsintegratie!

Bij een slechte bedrijfsintegratie is vaak niet veel goed.

Leestijd: 2 minuten

Niemand verwacht dat een bedrijfsintegratie een probleemloos proces is. Er worden altijd wel een aantal fouten gemaakt. Het samenvoegen van twee of meerdere organisaties is een lastige opgave. In onze praktijk hebben we nog nooit een foutloze bedrijfsintegratie of integratiebenadering gezien. Wel enkele die er dicht tegenaan zaten en als succesvol worden beschouwd.

Na het lezen van dit artikel weet je of er herstelmogelijkheden voor een slechte bedrijfsintegratie zijn. Bij tot 80 procent van de overnames worden de bedoelde synergievoordelen niet behaald. Meestal, omdat de activiteiten van de bestaande bedrijven te laat, onterecht niet of niet volledig zijn samengevoegd.

Hoe herken je een slechte bedrijfsintegratie?

Er zijn veel zaken die kunnen wijzen op een slechte bedrijfsintegratie of een mislukte samenvoeging. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Wij-Zij denken. De meest herkenbare vorm is een hardnekkig wij-zij-denken op de werkvloer. Wanneer na een overname richting het personeel van de overgenomen partij wordt gecommuniceerd dat er behalve het aandeelhouderschap niets verandert, dan blijven beide partijen doen wat ze deden. Bedoelde synergievoordelen zijn dan lastig te behalen.
 • Op bezoek komen’. Een bedrijfsintegratie betekent niet per se dat partijen fysiek op dezelfde plaats moeten werken. Echter, heeft men een jaar na de overname nog steeds het gevoel ‘op bezoek’ te komen bij collega’s op het kantoor, dan is dat een teken dat er niet afdoende is geïntegreerd.
 • Acteren als concurrenten. Een ander kenmerk van een mislukte integratie is wanneer beide partijen elkaar in de markt tegenkomen als concurrenten. Twee teams die werken aan het binnenhalen van dezelfde klant duidt niet alleen op interne afstandelijkheid, maar levert ook dubbele kosten op.
 • Hoge doorloopsnelheid CEO’s. Een andere duidelijke indicator is een hoog verloop onder CEO’s. Vertrekken er kort na de overname meerdere CEO’s op een rij dan duidt dat meestal op een moeizame of niet goed voorbereide en uitgevoerde integratie.
 • Andere alarmsignalen. Andere alarmsignalen die waargenomen kunnen worden zijn: moeizame IT-integraties, voortdurend onderpresteren van de overgenomen partij, een hoog ongewenst personeelsverloop, morrende leveranciers of klanten die geen verandering merken. Dat laatste klinkt misschien positief, maar is dat vaak niet. Het betekent meestal dat bedoelde synergievoordelen niet zijn behaald. Bij een fusie wordt klanten voorgespiegeld dat zij een verbeterde service kunnen verwachten of lagere prijzen. Wanneer dit niet wordt waargemaakt, gaat dit op den duur tot ontevredenheid leiden. In de onderstaande afbeelding zijn ook talloze andere symptomen opgenomen die kunnen duiden op een mislukte integratie.

Wanneer alleen maar één van de genoemde zaken speelt, is er waarschijnlijk sprake van een geïsoleerd probleem. De inhuur van een specialist, bijvoorbeeld een gespecialiseerde interim-manager of consultant, kan dan afdoende uitkomst bieden om het bedrijf toekomstbestendig te maken.

Spelen er meer van deze problemen tegelijk dan is daarmee het antwoord gegeven op de vraag:  Wat zijn de kenmerken van een slechte bedrijfsintegratie?  Er is hoogstwaarschijnlijk sprake van een dieper liggend integratieprobleem en er zal een bredere, op de bedrijfsintegratie gerichte, aanpak nodig zijn.

Het ‘huis’ heeft een nieuwe fundering nodig, de integratie heeft een Second Wave integratie benadering nodig!

Een afzonderlijke benadering van de diverse problemen valt te vergelijken met het aanbrengen van nieuwe gordijnen en een likje verf in een huis dat een nieuwe fundering nodig heeft. Om de bedoelde waardevermeerdering te ontsluiten, kun je gebruik maken van een  ‘second wave integratie’. Dit second wave traject is anders dan een gebruikelijke integratie. In zo’n second wave traject worden:

 • de pijnpunten van de niet succesvolle integratie blootgelegd;
 • heldere integratiedoelstellingen en integratie uitgangspunten voor het vervolgtraject opgesteld;
 • de herbeoordeelde acquisitie doelstellingen verbonden met een strak projectmanagement, eenduidige verantwoordelijkheden en een heldere rapportage – en governance structuur;
 • de stakeholders benoemd en het vertrouwen van de stakeholders hersteld;
 • belangrijke rollen voor toezichthouders vastgelegd;
 • de herstelplannen en de verwachte resultaten per functioneel gebied opgesteld, uitgevoerd, gevolgd en gerapporteerd.

Alleen zo kan de aan de actualiteit aangepaste strategische doelstelling en de daarvan afgeleide resultaten, zoals het behalen van synergievoordelen, worden bereikt. Onze second wave dienstverlening treft u hier aan.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.