Bedrijfsintegratie trajecten

Herstelprogramma onvolledige integratie

Nieuw
momentum.
Samen
herstarten.

Soms levert een acquisitie (nog) niet op wat bij de aankoop is beoogd. 

Twee belangrijke oorzaken voor deze situatie:

  1. De koper is nog niet aan de integratie is toegekomen. Er zijn één of meerdere acquisities uitgevoerd en na verloop van tijd moeten deze acquisitie(s) worden geïntegreerd in of met de bestaande organisatie.
  2. De kopende organisatie heeft onvoldoende inspanning geleverd of de inspanningen hebben onvoldoende resultaat opgeleverd omdat er geen tijdig en integraal integratieprogramma is uitgevoerd.

Belangrijkste doel van het herstelprogramma

Onze primaire doelstelling is om bij dit herstelprogramma (second wave integratie) de beoogde integratie en integratieresultaten, synergie, waardecreatie te behalen. We gebruiken onze bewezen aanpak en kijken hierbij naar de uitgangspunten voor de acquisitie en de gemaakte stappen.

Het herstelprogramma kent vier onderdelen:

  1. Second wave quickscan. In 5 tot 10 werkdagen brengen we in teamverband de mogelijkheden voor een verbetering in beeld;
  2. Second wave “120 dagen” activiteiten. Gedurende een periode van 2-4 maanden nemen we belangrijke stappen om de organisatie weer dichter naar de integratiedoelstellingen te brengen. De periode is maatwerk.
  3. De second wave integratie. Ook de opvolgende integratie is maatwerk. Samen met onze expertise en onze mensen gaat uw organisatie aan het werk de integratiedoelen alsnog te halen. Onze ervaring is dat dit heel goed mogelijk is.
  4. We gaan met uw medewerkers aan de slag om ervoor te zorgen dat deze achter de integratie gaan staan en samen met u de schouders eronder gaan zetten.

Second wave integraties komen vaak voor

Niet altijd is een geheel nieuw programma nodig. Vaak worden we eerst ingezet voor cultuursessies, of een deelopdracht. Op basis daarvan worden nut en noodzaak helder voor de volgende stappen. Ook kunnen we uit ervaring melden dat de situatie vaak nog te redden is. Vaak is een deel van de waarde te redden. In onze ervaring realiseren we soms alsnog meer waarde dan oorspronkelijk was mogelijk geacht.

Klaar om uw integratie uitdaging te realiseren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.