Blog

Let op: Een integratiemanager is geen projectleider!

Nuancering
is
noodzakelijk

Leestijd: 2 minuten

Een integratiemanager leidt het integratieprogramma en past daarom niet in een projectleidersrol.

Wat is het verschil tussen een integratieprogramma en integratieproject?

Laten we eerst kort de verschillen tussen een integratieprogramma en integratieproject bepalen. Deze verschillen bepalen ook de scope en de rol van de betrokken integratiemanager.

Een integratieprogramma

Een integratiemanager is deelnemer van het integratieteam en gebruikt het integratieprogramma. Dit integratieprogramma bestaat uit een aantal opeenvolgende onderdelen en is hoofdzakelijk gericht op het halen van integratiedoelstellingen voor de organisatie en de betrokken stakeholders. Zij bestaat uit meerdere deeltrajecten.

Uiteraard zijn er een integratieprogramma definitie, een businesscase,  guiding principles en een stuurgroep. Maar deze zijn niet zo strak dichtgetimmerd als bij een projectplan. Bovendien gaat de businesscase primair over het effect van de integratie op de samen te voegen organisaties.

De baten die via een bedrijfsintegratie behaald moeten worden, zijn per definitie onzeker. Als blijkt dat via plan A de baten niet bereikt worden, moet de programmamanager moeiteloos kunnen overstappen naar plan B of plan C. Dus een scenario dichttimmeren met een gedetailleerd plan en gedetailleerde procedures is bij een integratie zinloos. Kortom, de vaardigheden die een projectmanager doorgaans heeft, zijn minder gewenst voor een integratiemanager.

Een integratieproject

Bij een project is het vaak de afspraak om een bepaald resultaat op tijd en binnen budget te leveren. Dit betekent dat het projectresultaat zo duidelijk mogelijk moet worden omschreven, de scope afgebakend is en dat de eisen en aannames strak gedefinieerd zijn. De businesscase, de definitie van projectleider, vaak voorgeschreven in Prince2, is vaak gericht op projectkosten en opbrengsten. Een projectmanager is juist hierin getraind. Doorgaans is dit ook het afrekeningsmechanisme. Risicoreductie is in een project van groot belang. Alles wat onzeker is, is via aannames beschreven en goedgekeurd.

De integratiemanager

Deze is de spil in het integratieprogramma. Belangrijke kenmerken en eigenschappen zijn:

  • Hij of zij is iemand met veel ervaring. Niet alleen van het bedrijf en de te integreren organisatie, maar ook met betrekking tot integratie-ervaring. Hij of zij moet minimaal een aantal volledige integraties hebben uitgevoerd en hebben doorleefd.
  • Hij of zij is fulltime met het volledige integratieprogramma bezig. Dus het  ‘er even bij doen’ is onverstandig en raden we sterk af.
  • Hij of zij opereert dicht onder de board, zodat er korte communicatielijnen aanwezig zijn.
  • Hij of zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de financiële en niet-financiële opbrengsten voor alle betrokken stakeholdergroepen. Hij of zij moet daarbij gevoel hebben voor mensen en cijfers.

Waarom een integratiemanager?

Een integratiemanager zal vooral inzicht moeten hebben in hoe baten linksom of rechtsom behaald kunnen worden, waarbij hij de steun moet blijven krijgen van zijn sponsors en de stuurgroep, die uiteraard de baten ontvangen en dus ook het programma financieren. Hij moet daarom op realiteit gebaseerd optimisme uitstralen en vertrouwen bij de sponsors kunnen wekken, ook als het tegenzit.

Een goede projectmanager gaat kapot aan de onzekerheid van een programma. Hij wil geen onzekerheid en zal zich daarom proberen in te dekken. Daarmee zal hij of zij in rap tempo het vertrouwen van de sponsors verliezen.

Onze ervaring leert dat een ervaren integratiemanager die meerdere integraties heeft uitgevoerd en bovendien op de hoogte is van de faalfactoren bij acquisities en daarvoor de nodige tooling beschikbaar heeft, een fors grotere slagingskans heeft om een integratie tot een goed einde te brengen. Zo vindt waardecreatie en waardebehoud plaats voor de stakeholders van de onderneming.

 

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.