Blog

Welke 3 acquisitiebenaderingen leveren een bijdrage aan de bedrijfsstrategie?

Waarde
realiseren

Leestijd: 2 minuten

Belangrijk is dat een overname de komende jaren, dus op de langere termijn, waarde toevoegt aan het bedrijf en haar bedrijfsstrategie. Het maakt daarbij niet uit of het bedrijf een kleine of grotere  mkb ondernemer is, in de midmarket opereert of als Private Equity organisatie zijn activiteiten uitvoert.

Drie manieren om de bedrijfsstrategie vorm te geven

Er kan op drie manieren gebouwd worden aan de bedrijfsstrategie. Namelijk:

  1. Het acquireren van een specifieke opportunity of kans;
  2. Het kopen van een platform;
  3. Het kopen van een bestaande handelspositie.

Deze verschillende strategische groeirichtingen of bedrijfsstrategische keuzes worden hieronder toegelicht.

1. Het acquireren van een specifieke opportunity

Door het acquireren van een specifieke opportunity koopt het bedrijf exact in wat het nodig heeft om haar bedrijfsstrategische positie te versterken (competitive strategy). Er staat in de strategische plannen duidelijk omschreven wat de benodigde aanvullende kennis, specifieke expertise, productievaardigheden et cetera moet of moeten zijn.

Zodra zich een mogelijkheid voordoet om een acquisitie te plegen, waarbij één of meerdere wensen van dit ‘verlanglijstje’ kunnen worden ingevuld, vindt de acquisitie plaats. Daarmee wordt de strategie van het bedrijf ingevuld.

2. Het kopen  van een platform

Het kopen van een platform is te omschrijven als het verkrijgen van een zelfstandig opererend bedrijf dat over specifieke kennis en knowhow beschikt waarover de acquirerende onderneming niet of onvoldoende beschikt waardoor verdere groei kan worden behaald.

Dit overgenomen bedrijf wordt vervolgens ‘groot’ gemaakt door onder andere de aanwezige kennis en de technische omgeving van de platformonderneming te (her)gebruiken voor of bij andere acquisities.

Deze platformstrategie wordt bijvoorbeeld gebruikt binnen de logistieke sector, de ICT branche en de verzekeringsmarkt.  

3. Het kopen van een bestaande handelspositie

Het kopen van een handelspositie vindt plaats als een onderneming snel haar bedrijfsstrategie wil bereiken zodat zij daarmee de gewenste concurrentie verbetering kan behalen. 

Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het kopen van een concurrent met als doel om met het gecombineerde aanbod van producten en diensten het marktaandeel te vergroten (offensieve benadering) of de concurrent uit de markt te halen om met eigen producten het weggevallen deel van de markt in te vullen (defensieve benadering).

Samenvatting

In ieder van de drie beschreven strategische richtingen is een andere integratiebenadering van toepassing. Er bestaat geen uniform stappenplan om een bedrijfsintegratie te bereiken. 

Belangrijk is om op tijd de keuzes van de bedrijfsstrategie te bepalen binnen de organisatie, en voor de closing, te starten met een Integratie Due Diligence. De acquisitie moet integraal, vanuit alle bedrijfsfuncties en stakeholdergroepen worden benaderd. Verder moet voldoende aandacht worden besteed aan de waarden en identiteit van de onderneming.  Het hele proces moet als programma worden gezien en daarbij moeten duidelijke uitgangspunten worden gehanteerd en ervaren mensen worden ingezet. Dit moet ervoor zorgen dat er waarde wordt gecreëerd met als doel om in ieder geval de aankoopsom van de acquisitie terug te verdienen. 

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.