Blog

Waardeverlies bij een haperende integratie

Haperende integratie.
Lagere EBITDA.

Leestijd: 2 minuten

Bedrijfsintegraties, vaak gerealiseerd via fusies en overnames, vormen een belangrijk aspect van de hedendaagse zakelijke dynamiek. Deze integraties worden meestal ingegeven door de potentie tot het creëren van synergieën, kostenefficiëntie en verbeterde marktpositie.

Echter, in veel gevallen wordt het beoogde waarde creërend potentieel niet gerealiseerd. Sterker nog, haperende integraties kunnen leiden tot aanzienlijk waardeverlies.

Onze ervaring leert dat als een integratietraject hapert oplevert, doordat een aantal basic zaken niet op orde zijn, dit de organisatie gemiddeld tussen de 5 en 15 procent EBITDA kost in het eerste jaar van de integratie. In combinatie met geprognotiseerde procentuele groei, werken deze faalkosten in negatieve zin meestal hard door in de waardeontwikkeling van de organisatie. Zeker ook als op termijn de veronderstelling is dat een geïntegreerde onderneming met een hogere multiple kan worden verkocht, dan deze is aangekocht.

waardeverlies
Oorzaken haperende integratie

Een van de voornaamste oorzaken van waardeverlies bij haperende integraties is een gebrek aan duidelijke strategische visie. Bedrijven die samengaan moeten een duidelijk beeld hebben van hoe de fusie of overname zal bijdragen aan hun strategische doelen. In het ontbreken hiervan, kan de integratie chaotisch en ongericht verlopen, met als gevolg waardeverlies.

Een andere cruciale factor is cultuurverschillen. De bedrijfscultuur heeft een diepgaande invloed op hoe medewerkers werken en met elkaar omgaan. Verschillen in bedrijfsculturen kunnen leiden tot conflicten, een afname van de productiviteit en uiteindelijk tot waardeverlies. Het management moet daarom aandacht besteden aan culturele harmonisatie en teamvorming tijdens de integratie.

Daarnaast zijn operationele problemen vaak een bron van waardeverlies. Het samenvoegen van systemen en processen kan een grote uitdaging zijn, waarbij er vaak sprake is van complexe technische problemen. De inefficiëntie die hieruit voortvloeit, kan leiden tot aanzienlijk waardeverlies.

Om dergelijk waardeverlies te voorkomen, moet een bedrijf een grondige integratie due diligence uitvoeren voordat het een fusie of overname aangaat. Dit omvat niet alleen de financiële en juridische aspecten, maar ook de culturele en operationele aspecten van het beoogde bedrijf. Belangrijke vraag daarbij is “Hoe ga ik waarde creëren in het nieuwe samengevoegde bedrijf en ga ik mijn in de koopsom geïnvesteerd vermogen terugverdienen?” 

Door een beter inzicht te krijgen in deze aspecten, kan een bedrijf beter inschatten of de integratie haalbaar en waardevol is.

Conclusie

Hoewel bedrijfsintegraties een potentieel hebben om waarde te creëren, kan een haperende integratie leiden tot aanzienlijk waardeverlies. Bedrijven moeten daarom strategisch en zorgvuldig te werk gaan

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.