Bedrijfsintegratie trajecten

Pre-closing: Integratie voorbereidende activiteiten

Een goede
voorbereiding
begint met
een tijdige
start.

Om de waarde uit acquisities te halen blijkt de tijdige start van de integratieactiviteiten cruciaal.

Integratie Due Diligence (IDD)

De integratie due diligence (IDD), die pre-closing uitgevoerd wordt, kan veel onnodig gedoe voorkomen. Onderdeel van de IDD is de integratie risicoscan. De belangrijkste doelstelling van IDD is om snel bij de kopende partij, in de Pre-closing fase, een beeld te krijgen van de risico’s en stand van zaken met betrekking tot:

 • De integratievisie en benadering;
 • De integratie uitgangspunten;
 • Hoe de organisatie haar waarde gaat behouden (waardebehoud);
 • Hoe er waarde wordt behaald (waardecreatie);
 • Hoe de organisatie controle gaat krijgen over de acquisitie;
 • Welke zaken er spelen rondom het thema mens en cultuur.
Daarnaast wordt na de Integratie due diligence de dag, de day 1 activiteiten, na de overname bedrijfsbreed voorbereid. Dit zodat direct kan worden gestart met de integratie-activiteiten.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een integratie due diligence (IDD) is meestal tien werkdagen, tegen veelal overzienbare kosten. Het eindproduct is een presentatie met een aantal doelgerichte aanbevelingen en conclusies. Deze zijn vooral gericht op het reduceren van vastgestelde integratierisico’s, het behouden van de ondernemingswaarde en het vergroten van de economische waarde van de organisatie. Het kan noodzakelijk zijn om voor deelonderwerpen de expertise van onze competentiepartners in te zetten.

Voorbereiding Dag 1

De gedachte die meestal leeft is dat Dag 1 voorbereiding slecht het nemen van de (financiële) controle betreft. De voorbereidingen voor Dag 1 omvatten onder meer:

 1. Het bedrijfsbreed, voor alle functionele gebieden, opstellen van een lijst van alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd om controle te krijgen over de nieuwe organisatie.
 2. De voorbereiding op maatregelen die genomen worden om de waarde binnen de organisatie te behouden.
 3. De voorbereidingen op maatregelen die genomen worden om de korte termijn waarde realisatie, waaronder de verschillende vormen van synergie te realiseren.
 4. De voorbereidingen van de organisatie op de te samen te voegen organisatieonderdelen.
 5. De voorbereiding op de stakeholder brede communicatie die vanaf de closing wordt gestart.
 6. De noodzakelijke benoemingen om vanaf dag 1 te kunnen starten.
 7. Een plan van aanpak voor de eerste 120 dagen na de closing. Dit plan van aanpak is slechts één onderdeel voor het creëren van een momentum en het versnellen van de resultaten van integratie.

De kwaliteit en versnelling van de integratie neem toe door in de Pre-closing fase onze bewezen aanpak toe te passen. De onderdelen van onze aanpak zijn van invloed op het resultaat van een acquisitie en de kwaliteit van de integratie.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van dit traject is afhankelijk van de complexiteit van de acquisitie en de integratie. Dit traject kan samen met de IDD een doorlooptijd van tot twee a drie maanden hebben.

Klaar om uw integratie uitdaging te realiseren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.