Bedrijfsintegratie trajecten

Post-closing: Cultuur en teamvorming

Medewerkers mee krijgen.
Systeembenadering.

Een veranderingsproces, waarbij cultuur- en teamvorming een rol speelt, is vaak al complex genoeg. Zelfs al binnen één bedrijf. Binnen dit bedrijf is de cultuur bekend, weet men hoe de hazen lopen en zijn de formele en informele wegen duidelijk. Kortom: het bedrijf, het systeem, de teams waarbinnen de verandering plaats moeten vinden, is bekend.

Dit verloopt anders bij een integratie. Bij een integratie worden twee bedrijven, systemen, bij elkaar gebracht die elkaar nog niet goed kennen, terwijl het de bedoeling is dat er een grote verandering gaat plaatsvinden. Deze verandering is het duurzaam integreren of samenvoegen van beide partijen.

Systeembenadering

Het bij elkaar brengen van twee systemen leidt onherroepelijk tot een nieuw systeem. Een nieuw systeem waarbij niemand in het begin precies weet hoe de cultuur is en hoe de lijntjes (gaan) lopen. In de nieuwe geïntegreerde organisatie zijn de ‘oude’ en (in)formele wegen niet meer zoals daarvoor. Dit leidt vaak tot een fight, flight of freeze reactie van betrokkenen. Er heerst een ‘dit moet met ons’ -dynamiek en weerstand is daarbij het basisgedragspatroon. Wanneer sprake is van een integratie, zal men niet snel wegrennen. In plaats daarvan neemt men een defensieve, soms agressieve houding aan of men blijft stil zitten en beweegt niet. Als partijen dit gedrag vertonen, is voortgang maken erg moeilijk en is vertraging in het integratieproces een feit.

Stappenplan voor succes

In het omgaan met, het in beweging krijgen en het realiseren van een duurzame verandering naar het nieuwe systeem, zijn een aantal stappen nodig. Deze worden via een aantal werkvormen uit onze bewezen aanpak gerealiseerd. De vier stappen zijn:

Stap 1: Informeren en normaliseren

Uitleggen dat bij een integratie een nieuw systeem ontstaat. Onderkennen dat de reacties die hierbij horen heel normaal zijn. Erkennen van het nieuwe systeem. In het werken met elkaar steeds terugkomen op de gemeenschappelijk basis en erkennen dat er een nieuw systeem is. We zien het en erkennen dat het er is.

Stap 2: Accepteren en herkennen

We maken het nieuwe systeem zichtbaar (aan zichzelf), bestaande uit een nieuwe cultuur, de samenwerkingsvormen en de dynamiek. Deze worden voor iedereen duidelijk en worden ook door iedereen geaccepteerd. Nu ontstaat er momentum om de integratie te gaan versnellen.

Stap 3: Inzetten

We gaan de kracht van het nieuwe systeem bij o.a. de teamvorming inzetten. We gaan het nieuwe systeem voor de samengevoegde organisatie laten werken. De verandering komt voort uit het nieuwe systeem. Deze manier zorgt voor de meest duurzame integratie en is gebaseerd op wat het beste werkt voor het nieuwe systeem.

Stap 4: Doorpakken: “dit willen wij voor ons”

Als de eerste drie stappen van het changeproces zijn doorlopen, werkt iedereen vanuit het nieuwe systeem (het samengevoegde bedrijf). Dat betekent dat keuzes tijdens de integratie worden gemaakt op basis van het uitgangspunt dat deze keuzes goed moeten zijn voor de samengevoegde organisatie. Een dynamiek die begonnen is met ‘dit moet met ons’ is nu omgebogen naar ‘dit willen wij voor ons’.

Klaar om uw integratie uitdaging te realiseren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.