Blog

Faalkosten bij haperende bedrijfsintegraties

To fail or not to fail.
How expensive is it..

Leestijd: 2 minuten

Bij een bedrijfsintegratie kunnen er verschillende soorten faalkosten ontstaan. Dit zijn kosten die gemaakt worden als gevolg van fouten, mislukkingen of inefficiënties tijdens het integratieproces.

Faalkosten bij een bedrijfsintegratie

Bij een bedrijfsintegratie kunnen er verschillende soorten faalkosten ontstaan. Dit zijn kosten die gemaakt worden als gevolg van fouten, mislukkingen of inefficiënties tijdens het integratieproces.

Onze ervaring leert dat als een integratietraject problemen oplevert, doordat een aantal basic zaken niet op orde zijn, dit de organisatie gemiddeld tussen de 7 en 15 procent EBITDA kost in het eerste jaar van de integratie. In combinatie met geprognotiseerde procentuele groei, werken deze faalkosten in de meeste gevallen in negatieve zin meestal hard door in de waardeontwikkeling van de organisatie

Voorbeelden faalkosten

Hieronder treft u enkele voorbeelden van faalkosten aan:

  1. Verlies van Productiviteit: Tijdens een bedrijfsintegratie kan er een tijdelijk verlies van productiviteit optreden. Dit kan komen door de tijd die nodig is om nieuwe systemen en processen te leren, of door verstoringen in de normale bedrijfsvoering tijdens de integratie.
  2. Fouten en Correcties: Als er fouten worden gemaakt tijdens de integratie, zoals het onjuist configureren van systemen of het verkeerd overzetten van data, kunnen er kosten ontstaan om deze fouten te corrigeren.
  3. Extra Training: Als werknemers moeite hebben om zich aan te passen aan de nieuwe geïntegreerde systemen en processen, kan er extra training nodig zijn, wat extra kosten met zich meebrengt.
  4. Weerstand tegen Verandering: Bedrijfsintegratie is een grote verandering en kan weerstand oproepen bij werknemers. Dit kan leiden tot verminderde betrokkenheid en productiviteit, en tot kosten voor het beheer van deze weerstand.
  5. Onvoorziene Technische Problemen: Ondanks zorgvuldige planning kunnen er onvoorziene technische problemen optreden tijdens een bedrijfsintegratie. Het oplossen van deze problemen kan extra tijd en geld kosten.
  6. Verlies van Klanten: Als de bedrijfsintegratie leidt tot verstoringen in de dienstverlening aan klanten, kan dit leiden tot ontevredenheid bij klanten en mogelijk zelfs tot het verlies van klanten.
  7. Vertragingen: Als het integratieproces langer duurt dan gepland, kunnen de vertragingen leiden tot extra kosten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat bijna alle faalkosten kunnen worden geminimaliseerd of voorkomen door zorgvuldige planning, goede communicatie, en door het betrekken van ervaren professionals bij het integratieproces. Het is ook essentieel om een grondige risicoanalyse uit te voeren voordat de integratie begint, om mogelijke problemen te identificeren en plannen te maken om deze aan te pakken.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.