Cases

Case: Buy and build assuradeurenbedrijf

Hoger tempo integreren. Waardecreatie toename.

We werden gebeld door de MenA manager van de opdrachtgever. Of we eens konden praten over de buy en build strategie en hoe het aantal achterstallige integraties kon worden weggewerkt.

Opdrachtgever is de Nederlandse dochter van een Engelse PE organisatie.

Probleembeschrijving:

Uit de eerste gesprekken kwam naar voren dat de organisatie een strak acquisitietempo had ontwikkeld. Met grote regelmaat werden er acquisities gedaan die mondjesmaat werden geïntegreerd. Er was een behoorlijk achterstand ontstaan in de integraties, hetgeen de directie zorgen gaf. Of we advies konden geven.

“Als de organisatie, de MenA en de integratiefunctie in balans zijn en in elkaars verlengde activiteiten ontwikkelen, ontstaat er een soepel buy en build treintje.”

Oplossing:

Een positieve ontwikkeling bij deze opdrachtgever was dat er een aantal maatregelen was genomen die de doorloopsnelheid van een acquisitie en een integratie zouden kunnen verbeteren. Er was een integratieteam opgestart dat meerdere functionele gebieden (werkstromen) omvatte en een rol had bij de beoordeling van potentiële acquisities.

We hebben aan de hand van onze twee pijlerstructuur onderzoek uitgevoerd naar:

  1. De manier waarop de buy en build methodiek vorm is gegeven. Hierbij gekeken naar de rollen, de rolinvulling van zowel de MenA als de integratie functie.
  2. De manier waarop de integratiefunctie functioneerde en was ingericht.
  3. De aanwezige kennis rondom MenA en integratie.
  4. De aanwezigheid van het gebruik van guiding principles, executive alignment en een integratie playbook.
  5. Overige zaken, die voor het onderzoek en het doel van belang waren.

Resultaat:

Op basis van dit onderzoek:

  1. Is er een training over MenA en integratie best practises gehouden voor een aantal interne stakeholders, zodat er een level playing field ontstond qua kennis en inzichten.
  2. Zijn er een aantal aanbevelingen gedaan over de algemene inrichting, de structuur en de professionalisering van de organisatie.
  3. Zijn er een aantal doelgerichte, bedrijfsspecifieke suggesties gedaan om het tempo van het integratieteam te verhogen.

De opdrachtgever heeft de aanbevelingen grotendeels overgenomen, waarna snel, in eigen beheer, de achterstanden waren weggewerkt en meerdere nieuwe acquisities konden worden gedaan en verwerkt. Ook heeft opdrachtgever een jaar later een belangrijke strategische acquisitie gedaan op het ICT-vlak, waardoor in de toekomst nog meer tempo gemaakt kon gaan worden, aangezien de ICT een belangrijke groei beperkende factor was. Hierdoor kon de gewenste platformbouw, die een basis vormt van veel van de buy en build strategieën mee vorm worden gegeven.

Meer weten? Lees onze blog over de assuradeurenmarkt.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.