Cases

Case: Carve-out asset management activiteiten

Afsplitsen om te kunnen verkopen.

Een grote Franse verzekeraar, met een vestiging in Nederland, met  volledig geïntegreerde asset management activiteiten wilde, in verband met een voorgenomen verkoop van haar Nederlandse verzekeringsactiviteiten, alle asset management activiteiten onderbrengen bij haar in asset management gespecialiseerde Luxemburgse dochter.  

Probleembeschrijving:

Bij deze carve-out speelden een aantal zaken. Deze waren:

 1. De verkoop van de over te dragen beleggingsfondsen vond plaats via een Nederlandse beleggersgiro. Een vorm van fondsendistributie die in het buitenland niet gangbaar was.
 2. De inbreng van de fondsen in een Luxemburgse fondsenstructuur kende, ondanks de harmonisatie van effectenwetgeving in Europa, een verschillend wetgevingskader, waardoor een effectenwetgeving specialist aan de ontvangende kant werd toegevoegd aan het carve-out team.
 3. De inbreng van de fondsen in een Luxemburgse fondsstructuur kende eenmalige kosten en structurele hogere kosten van beheer. Dit in verband met andere wetgeving en fiscaliteit aan de Luxemburgse zijde. Hierdoor werd structureel de winstgevendheid van de over te dragen asset management activiteiten lager. De belangrijk vraag voor de verkoper was of men deze kostenverhoging wilde doorberekend aan de eindbelegger, in de vorm van een verhoging van de managementfee.

“Hou rekening met, en werk aan cultuurverschillen als je in een internationaal team carve-out activiteiten uitvoert. “

Oplossing:

In een periode van 18 maanden is de separatie afgerond. De volgende stappen zijn gevolgd:

A. Carve-out of separatie beoordeling

De hierna beschreven activiteiten hebben plaatsgevonden:

 1. Inventarisatie van de asset management activiteiten binnen de verzekeraar;
 2. Analyseren van deze activiteiten leidende tot een separatie schema, een zogenoemde separatie hotspot matrix;
 3. Bespreking van de belangrijkste verwachte separatie issues;
 4. Bespreken van de belangrijkste financiële gevolgen m.b.t. winstgevendheid en positie van de eindbelegger in de beleggersgiro. We noemen dit ook wel  de “Red Flag report.” 

B. Carve-out blueprint en uitwerking

In deze fase is aandacht gegeven aan een aantal aspecten zoals:

 1. Wat wordt de projectstructuur en hoe wordt het carve out team in beweging gezet? Uiteindelijk ontstond er een projectteam van circa 12 medewerkers verdeeld over een aantal werkstromen, 4 verschillende geografische regio’s en locaties.
 2. Het carve-out plan. In dit plan zijn de gedetailleerde stappen, doelen en de manier van werken gedefinieerd. De input van alle projectteam medewerkers was hierin verwerkt.  Er is gebruikt van een projectstructuur met regelmatige rapportage aan de betrokken stakeholders.
 3. Guiding principles. Vanuit de ontvanger en de overdrager waren een aantal guiding principles meegegeven, waaraan het traject moest voldoen. Enkele guiding principles zijn gedurende het project aangepast, vanwege gewijzigd inzicht van de guiding principle verantwoordelijke directie.
 4. Er zijn TSA ’s gedefinieerd die zijn ingebed in de uiteindelijke beleggingsfondsen structuur.  
 5. Er is een beeld gevormd van de gevolgen van de transfer voor de bestaande verzekeringsorganisatie. Doordat de verzekeraar kort na de afronding van de carve-out is verkocht, zijn alle binnen de verzekeraar en door deze carve-out betrokken medewerkers meegegaan in de verkooptransactie en hebben ze een passende rol gekregen in de geïntegreerde organisatie.

C. Post carve-out activiteiten

Na de afronding van de carve-out zijn nog verdere acties ondernomen om het totale productaanbod en de dienstverlening van de specifieke beleggersgiro met aanvullende fondsen te verbreden en de diensten en processen te optimaliseren.

Resultaat:

In een periode van anderhalf jaar zijn de asset management activiteiten van een verzekeraar overgedragen aan haar Luxemburgse dochteronderneming. Hierdoor was het risicoprofiel van de verzekeraar, na de overdracht, fors gereduceerd en is de verzekeraar verkocht aan een andere Nederlandse verzekeraar. 

Een mooi intensief internationaal traject, die dankzij het begrip voor en het inzicht in de landenculturele verschillen tussen de betrokken partijen met enige vertraging, dat wel,  is afgerond.

Bespreken hoe we uw carve-out kunnen laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.