Cases

Case: Buy en build uitzendbureau

Kennis overdracht.
Operationele support.

De aandeelhouder had onze whitepaper over bedrijfsintegratie opgevraagd en op basis daarvan een gesprek georganiseerd met de directie van de betrokken partij over de integratie van een volgende acquisitie en de realisatie van hun buy en build strategie.

De betrokken onderneming is onderdeel van een familiebedrijf. 

Probleembeschrijving:

De onderneming heeft duidelijk geformuleerde groeidoelstellingen en wil door middel van buy and  build binnen een aantal jaren substantieel groeien. Men had een jaar eerder een andere acquisitie gedaan. Deze kende echter een aantal uitdagingen, waardoor men hulp zocht bij de volgende acquisities en hun integratie.

Er is binnen de onderneming integratiekennis en expertise aanwezig, zij het op uitvoerend vlak en erg operationeel ingestoken.

“Het bewust zijn van de faal-en succesfactoren van een buy en build strategie en hierop actief inspelen, is een belangrijke stap in het realiseren van waarde.”

Oplossing:

Op basis van de behoefte van de directie hebben we de volgende activiteiten voorgesteld:

  1. Workshops rondom het thema’s buy and build en integratie, de succes- en faalfactoren, integratieframework en guiding principles.
  2. Begeleiding tijdens de verschillende fases van de acquisitie en de integratie.
  3. Deelname aan de governance structuur.
  4. Culturele en teamvormingssessies voor de samen te voegen bedrijfsonderdelen.
  5. Opstellen en het beoordelen van een op buy en build gerichte playbook voor toekomstige acquisities.

We hebben deze activiteiten uitgevoerd samen met de directie en de betrokken en vrijgemaakte medewerkers, verdeeld over verschillende functionele gebieden (werkstromen).

Voor de komende acquisities staan we ingepland om en de organisatie te adviseren en bij de grotere acquisities meer hands-on betrokken te zijn en op die manier kennis en vaardigheden over te dragen en hiermee een gestructureerde werkwijze te borgen. Daardoor kan men volgende trajecten nog meer zelfstandig uitvoeren.

Resultaat:

Deze acquisitie kende een prima start. Er werd kennis overgedragen, er ontstond bewustzijn voor de integratiesuccesfactoren en door de organisatie waren voldoende in- en externe resources beschikbaar gesteld om het voorwerk voor de integratie en de feitelijke integratie te realiseren. Complimenten voor de directie voor het beschikbaar hebben van extra resources. We zien het vaak anders.  Verder hebben we ook een aantal algemene, voor het management, relevante integratie of generieke aandachtspunten en/of risico’s gerapporteerd. 

Bij veel integraties ontstaat er tijdens het integratietraject een ICT-balanceeract. Welke en hoeveel ICT-capaciteit heb ik nodig voor de integratie en wat kan ik nog besteden aan het gebruikelijke ICT werk? Het antwoord is ogenschijnlijk eenvoudig. Wat strategisch het belangrijkste is, moet dan het zwaarste wegen. Aan iedere directie, die hiermee te maken heeft,  deze call te maken, te communiceren en te verdedigen.

Bespreken hoe we uw buy en build strategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.