Social listening bij bedrijfsintegraties en carve outs

Waar levert social listening bij een bedrijfsintegratie toegevoegde waarde?

De kracht van social listening ligt in het identificeren van problemen bij een bedrijfsintegratie. Zij heeft reputatiemanagement raakvlakken. De geluiden en gevoelens over het merk, de dienst, het bedrijf of de organisatie en de hiermee verbonden integratieproblematiek  zijn via de social media kanalen, eventueel per stakeholdergroep, op te vragen,  waarna doelgerichte acties kunnen worden ondernomen. 

Dit kan:

  • tijdens het Integratie Due Diligence proces;
  • tussen signing en de closing van de deal;
  • gedurende het integratieproces, bij de 120 dagen activiteiten en het integratieplan;
  • na afronding van de integratie;
  • bij een niet succesvolle integratie. Tijdens een second wave integratie kan social listening een belangrijke informatiebron zijn.

 

Social listening -gedurende het hele proces- integrationpeople
Figuur 1: Inzet Social listening gedurende het acquisitie- en het integratieproces

 

Hoe werkt social listening?

We verzamelen en analyseren in het kader van de social listening alle relevante gegevens van sociale netwerken, blogs, forums en beoordelingssites. Naast het volume meten we het ware sentiment en de stuurprogramma’s in de loop van de tijd. Op deze manier weet je precies wat de pijnpunten zijn, waar en hoe ze zich ontwikkelen.

Met behulp van deze inzichten kan de integratie-organisatie verbeteringen doorvoeren en bepaalde communicatie-aspecten van de integratie benadrukken. Door dit te doen, is het integratieteam in staat om intern en extern op een effectieve manier deze integratiedoelstellingen te toetsen en te communiceren. Dit om daarmee maximale invloed te bereiken en de specifieke integratiedoelstellingen te behalen voor de diverse stakeholdergroepen.

feedback loop social listening integrationpeople

Wat is het stappenplan van een social listening proces?

  1. Er wordt een zoekstrategie ontwikkeld. We gebruiken slimme zoekwoorden om alle belangrijke sociale gegevens te verzamelen en alle woorden met een andere betekenis te verwijderen. Er is geen standaardaanpak. We bepalen welke bronnen de meest relevante antwoorden bieden;
  2. Verstorend geluid wordt handmatig verwijderd. Op deze manier gebruiken we alleen gegevens van hoge kwaliteit in de analyse. Hierbij is het beschikking hebben van hiervoor goedopgeleide medewerkers in dit handmatige proces. Dit, omdat geautomatiseerde sociale luisterhulpmiddelen tegenstrijdige resultaten zullen opleveren en de meerderheid van de berichten ten onrechte zullen labelen;
  3. Het corrigeren van sentimenten en codering van onderwerpen. De menselijke intelligentie is de sleutelfactor in deze stap. We zorgen ervoor dat het sentiment klopt en dat onderwerpen, stuurprogramma’s en emoties gecodeerd zijn. Geavanceerde formules interpreteren gegevens en helpen bij het leveren van de afgesproken  Kpi’s, zoals bijvoorbeeld de reputatiescore;
  4. Inzichten, actie en advies. Wat zeggen de gegevens? Welke gevolgen heeft het voor de integratie en voor haar te nemen acties? Wat moet worden aangepast om te verbeteren? Deze vragen gaan we beantwoorden in een PowerPoint rapport. De rapportagestructuren zijn bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces vastgesteld, dus bijvoorkeur in het DD proces. De rapportage volumes moeten aansluiten bij de hart-beat, het rapportage ritme van de integratie organisatie.

Vervolgens, nadat de bedrijfsintegratie is afgerond, kan de social listening worden ingezet voor andere onderwerpen en valt het daarmee buiten de scope van het integratieprogramma.

Uitvoering

De uitvoering van deze social listening activiteiten vindt plaats door een van onze competentiepartners. Zij werken al geruime tijd voor toonaangevende opdrachtgevers. Daarbij maken zij gebruik van gedeeltelijk in huis ontwikkelde technologie. Deze voldoet aan alle eisen van databeveiliging. De software is AVG-proof en is aan meerdere (ISO-)audits onderworpen.

Bekijk ook onze bedrijfsintegratie dienstverlening.