Waardecreatie: Onboarding van directieteams

 ’Onboarding van directieteams’ is een belangrijk onderdeel van het waardecreatieproces

De onboarding van directieteams heeft als doel het nieuwe directie- of managementteam zo snel operationeel te krijgen bij bedrijfsintegraties waardoor deze effectiever kan starten en het waardecreatieproces direct kan beginnen.

Deze onboarding dienstverlening is een belangrijk onderdeel van een succesvolle integratiebenadering en wordt gestart nadat de belangrijkste functies binnen de nieuw geïntegreerde organisatie zijn ingevuld. Kort daarna moeten de nieuw benoemde directies en managementteams zo snel mogelijk boegbeeld zijn en leiderschap tonen voor de nieuwe strategie en samen te voegen organisatie.

Hiervoor is een programma ontwikkeld dat kijkt naar de gehele mens en zijn onderstroom, dus niet alleen naar de rollen, de kennis of verkregen vaardigheden. De vragen die bijvoorbeeld beantwoord worden zijn:

  • Wie ben je als mens, leider en wat betekent deze plaats in de organisatie voor jouw leiderschap?
  • Wie zijn we als team? Hierbij krijg je inzicht op de teamdynamiek en benut je de aanwezige verschillen aan teamkracht.

Structuur

Het onboardingprogramma kent vier stappen. Deze zijn:

  1. Circle of change van de individuele directieleden. Deze wordt gebaseerd op de individuele gesprekken met de betrokken directie/MT leden.
  2. Patronen in de dynamiek van het directieteam. Deze wordt gebaseerd op de teamanalyse en persoonlijke interactie van en met de teamleden.
  3. Team versnelling. Voor de individuele deelnemers is dit coaching on the job.  Er wordt gewerkt aan de inzichten in de teamdynamiek en er is aanvullende teamcoaching beschikbaar.
  4. Borging van de resultaten. De veranderingen moeten ook voor de toekomst veilig worden gesteld.

Enkele resultaten kunnen grafisch worden weergegeven en worden gebruikt voor de discussie.

Onboarden afbeelding- IntegrationPeople.nl
Figuur: Enkele grafieken die tijdens het onboarden van nieuwe directieleden wordt gebruikt.

Evert Oosterhuis, partner, geeft in een toelichting aan “Van belang bij de start van een integratie is dat het nieuwe management vanaf de closing laat zien dat ze er zijn, dat er een nieuwe richting is en dat er iets verandert. Hiermee vult ze de verwachting van de betrokken partijen in en wordt het aanwezige momentum gebruikt om beweging te realiseren.”

De totale doorlooptijd van dit onboardingtraject is ongeveer vier maanden, maar kan afhankelijk van de specifieke situatie worden aangepast. We werken bij dit onderdeel samen met enkele van onze verbonden competentiepartners.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.