competentiepartners, integrationpeopleSamenwerken met andere organisaties- integrationpeople

Ons netwerk en onze competentiepartners

Je hebt verschillende competenties nodig om een bedrijfsintegratie of afsplitsing met succes te kunnen uitvoeren. In de huidige wereld kun je niet overal even goed in zijn.  Dat realiseren we ons als gespecialiseerd bedrijf terdege. Vanuit die gedachte kunnen we, als specifieke kennis en competenties in een casus noodzakelijk zijn, een beroep doen op onze  competentiepartners.  Ondersteund door deze  gespecialiseerde kennis leveren we een bijdrage leveren aan de groeistrategie van onze opdrachtgever.

We zijn aangesloten bij deze netwerken:

Alex van Groningen
MenA aan de Maas (Rotterdam)
NCD
DCFA
ACG

Onze dienstverlening kan, indien een casus dit nodig heeft, worden ondersteund door de volgende competentiepartners:

Performance verbetering
Legal en DD support
Outplacement en herplaatsing
Executive coaching
Calculatie en advies over Arbeidsvoorwaarden
Medewerkers community
Pensioenadvisering
Teamwork Projects
Reputatiemanagement-data driven
PMO support
Executive Search-Werving en Selectie
AVG wetgeving en implementatie
Arbeidsrecht- en WOR juridisch advies
Virtuele dataroom
Target Operating Model ontwikkeling