Blog

Is ‘kralen rijgen’ en ‘buy and build’ hetzelfde?

Overeenkomsten.
Verschillen.

Leestijd: 4 minuten

Beide begrippen beschrijven een groeistrategie van een bedrijf of organisatie, maar elke van deze groeistrategie heeft een andere betekenis en uitvoering.  Laten we ‘kralen rijgen’ en ‘buy and build’ elk afzonderlijk eens bekijken:

De ‘kralen rijgen’ groeistrategie: Dit is een aanpak waarbij bedrijven een serie van kleinere, strategisch belangrijke acquisities doen om hun groei en concurrentiepositie te bevorderen. Deze strategie maakt deel uit van de overkoepelende fusie- en overnamestrategie en wordt vaak toegepast door bedrijven die hun productportfolio willen diversifiëren, toegang willen krijgen tot nieuwe markten, of bepaalde bedrijfscompetenties willen versterken.

Buy and build strategie: Bij deze strategie koopt een bedrijf een ander bedrijf dat als platform fungeert voor verdere overnames en groei. De initiële aankoop dient vaak als fundament, en vervolgens worden er gerelateerde bedrijven aangekocht en geïntegreerd om synergieën te creëren, marktaandeel te vergroten, kosten te verlagen of de omzet te verhogen. Dit kan een grotere, bredere overnamestrategie betekenen dan de ‘kralen rijg’ strategie, met een grotere focus op integratie en consolidatie van de aangekochte bedrijven.

A. De ‘kralen rijgen’ groeistrategie

Hieronder volgen de belangrijkste componenten van een ‘kralen rijgen’ strategie.

  1. Doelstelling en identificatie. De eerste stap in een ‘kralen rijgen’ strategie is het vaststellen van de algemene doelstellingen die het bedrijf hoopt te bereiken door middel van acquisities. Dit kan variëren van het betreden van nieuwe (geografische) markten tot het verwerven van specifieke technologieën of competenties. Als eenmaal deze doelen zijn bepaald, begint het bedrijf met het zoeken naar potentiële overnamekandidaten die passen binnen deze strategische doelstellingen. Dit proces omvat marktonderzoek, competitieve analyse, en mogelijk het raadplegen van externe adviseurs.
  2. Evaluatie en selectie. Na de identificatie komt de evaluatie- en selectiefase. Elk potentieel overnamebedrijf of target wordt grondig geëvalueerd om te bepalen of het past binnen de strategische doelstellingen en of het waarde kan toevoegen aan het grotere bedrijf. Deze evaluatie omvat onder andere financiële analyse, operationele beoordeling, en de (integratie) due diligence om mogelijke risico’s, waaronder het integratierisico te identificeren. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat elke “parel” of overname die ze overwegen een unieke waarde heeft die bijdraagt aan het grotere “snoer”.
  3. Acquisitie en (beperkte) integratie. Als eenmaal een overnamekandidaat is geselecteerd, gaat het bedrijf over in de acquisitiefase. In deze fase vinden de onderhandelingen over de dealstructuur, prijs, en andere belangrijke voorwaarden plaats. Na de closing van de acquisitie kan de mate van integratie variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. In sommige gevallen kan het overgenomen bedrijf relatief onafhankelijk blijven functioneren, terwijl in andere gevallen bepaalde functies of processen kunnen worden geïntegreerd via shared services of shared service centra. Geef extra aandacht aan de veelgemaakte integratiefouten.
  4. Herhaal het proces. Het kenmerk van de ‘kralen rijgen’ strategie is dat dit proces steeds opnieuw wordt herhaald, waarbij elk nieuw overgenomen bedrijf fungeert als een nieuwe “parel” aan het “snoer”. Elk van deze parels moet strategische waarde toevoegen aan het grotere geheel, en het succes van de strategie hangt af van het vermogen van het bedrijf om deze waarde effectief te identificeren, te verwerven en te benutten.

Conclusie:  Een ‘kralen rijgen’ strategie kan een effectieve manier zijn voor bedrijven om gerichte groei en diversificatie te bereiken. Echter, zoals bij elke groeistrategie, vereist het zorgvuldige planning, uitvoering, en beheer om succesvol te zijn. Bedrijven moeten hun strategische doelen duidelijk definiëren, zorgvuldig potentiële overnames evalueren, en zorgen voor een effectieve integratie na de acquisitie.

De Buy and Build groeistrategie

Hieronder staan de belangrijkste stappen in een Buy and Build strategie.

  1. Platformbedrijf. De eerste stap in een Buy and Build strategie is het vinden en kopen van een geschikt platformbedrijf. Dit bedrijf fungeert als basis voor toekomstige groei, daarom is de selectie hiervan cruciaal. Het platformbedrijf moet een sterke marktpositie hebben en het potentieel om te groeien, zowel organisch als via overnames. Daarnaast moet het in staat zijn om de operaties en culturen van de aanvullende overnames te absorberen en integreren.
  2. Identificatie van add-on acquisities. Zodra het platformbedrijf is verworven, gaat het proces over naar de identificatie van mogelijke add-on acquisities. Deze zijn doorgaans kleiner dan het platformbedrijf en complementeren op een of andere manier de activiteiten van het platformbedrijf. Dit kan bijvoorbeeld zijn door uitbreiding naar nieuwe markten, toevoeging van nieuwe productlijnen, of versterking van de bestaande operationele capaciteiten.
  3. Evaluatie en acquisitie. Net als bij de platformaankoop, vereist de acquisitie van de add-ons grondige evaluatie. Het bedrijf moet de financiële prestaties, strategische fit, en mogelijke synergieën met het platformbedrijf beoordelen. Vervolgens moet het bedrijf onderhandelen over de voorwaarden van de overname, en het proces van due diligence doorlopen om eventuele risico’s te identificeren.
  4. Integratiefase. Na de acquisitie van de add-ons komt de integratiefase. Dit is een kritisch aspect van de Buy and Build strategie. Het bedrijf moet de add-ons integreren in het platformbedrijf, waarbij het streeft naar het creëren van synergieën en het verhogen van efficiëntie. Dit kan inhouden het samenvoegen van bepaalde functies, het uitlijnen van bedrijfsprocessen, en/of het harmoniseren van bedrijfsculturen.
  5. Herhaal het proces. Net als bij ‘kralen rijgen’, gaat het proces bij Buy and Build door met meerdere rondes van acquisitie en integratie. Het einddoel is om een groter, sterker bedrijf te creëren dat meer is dan de som van zijn delen.

Conclusie: Een Buy and Build strategie kan een effectieve manier zijn om aanzienlijke groei en waardecreatie te realiseren. Het vereist echter zorgvuldige planning, sterke uitvoeringsmogelijkheden en gedegen integratiemanagement om succesvol te zijn. Met de juiste benadering en middelen kan deze strategie een bedrijf transformeren en het op een pad van versnelde groei zetten.

Samenvatting

Deze twee strategieën, ‘kralen rijgen’ en buy and build, zijn beide manieren om groei door acquisities te bereiken, maar met verschillende benaderingen en tactieken. Het is belangrijk voor een bedrijf om de juiste strategie te kiezen op basis van zijn doelen, middelen en marktomstandigheden.

In wezen kunnen beide strategieën onderdeel zijn van een groeiplan, maar ze verschillen in hun focus en implementatie. De ‘kralen rijgen’ strategie richt zich meer op gerichte, specifieke acquisities, terwijl de buy and build strategie gericht is op het creëren van synergieën en groei door integratie en consolidatie.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.