Blog

Integratie Due Diligence kosten zijn verzekeringspremie!

Due Diligence = risicotool

Leestijd: < 1 minuut

Een due diligence onderzoek bij een aankooptransactie is een risicotool voor het kopende management. Voor de koper heeft een due diligence tot doel om meer te weten te komen over de onderneming die te koop staat. Veel kopers zien de hiervoor gemaakte kosten als verzekeringspremie voor een goede deal. Het doel is no surprises en met een goede due diligence weet je dus wat je koopt.

Doelstelling due diligence onderzoek

Een due diligence heeft daarom voor de koper de volgende doelstellingen:

  • Het verkrijgen van inzicht in de sterke en zwakke punten van de te kopen organisatie; de kansen en bedreigingen; de financiële positie, de kritische succesfactoren of de ‘valuedrivers’ en de synergie mogelijkheden;
  • Het identificeren van eventueel transactieprijs reducerende factoren, zoals aanwezige bedrijfsrisico’s;
  • Het krijgen van een finaal oordeel over de waardering van de onderneming;
  • Het onderbouwen van de overnamebeslissing;
  • Effectief kunnen afronden van het onderhandelingsproces;
  • Het verifiëren van de verkregen financiële en non financiële informatie of het bevestigen hiervan;
  • Risicoreductie door het opnemen van garanties, zekerheden en vrijwaringen in het koopcontract. Dit naar aanleiding van de bevindingen uit het due diligence onderzoek.

Aanvulling is noodzakelijk

We zijn van mening dat het volgende punt ook bij deze opsomming hoort:

  • Het identificeren en signaleren van zaken en risico’s die van belang (kunnen) zijn voor het integratieproces en de verdere afwikkeling van het overnametraject.

Deze due diligence doelstelling moet worden toegevoegd, omdat de integratie due diligence voor de closing aandacht schenkt aan de voor de koper uitermate belangrijke realisatiefase, namelijk de koopsom die afgesproken is voor de acquisitie. Die moet in de toekomst minimaal worden terugverdiend.

De Integratie Due Diligence kosten zijn dus verzekeringspremie

Het hebben van een duidelijk beeld van de belangrijkste integratierisico’s is in het kader van good governance van groot belang. Je moet als koper hiervoor ‘verzekeringskosten’ incalculeren en afrekenen. Deze integratie due diligence kosten zijn vrijwel altijd beduidend lager dan de due diligence kosten van de MenA ondersteuning, de financial due diligence, de corporate finance en de legal support. Dit is allemaal nodig om een volledig beeld te krijgen van de aanwezige onzekerheden.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.