De Integratie Due Diligence, de integratie risicoscan en haar doelen

Het is  bij een acquisitie uitermate belangrijk om tijdig te starten. Hierdoor wordt een belangrijk integratie risicogebied afgedekt, waardoor veel onnodig gedoe wordt voorkomen. De belangrijkste doelstelling van deze Integratie Due Diligence (Integratie DD),  de integratie risicoscan,  is om snel bij de kopende partij, in de pre closing fase, een beeld te krijgen van de risico’s en stand van zaken met betrekking tot:

 • de integratiebenadering;
 • de integratie uitgangspunten;
 • hoe de organisatie haar waarde gaat behouden (waardebehoud);
 • hoe er waarde wordt behaald (waardecreatie).

Wat wordt onderzocht tijdens de integratie DD, de integratie risicoscan?

Hierbij wordt, bij dit deel van de integratie services, onder meer gekeken naar:

integratie due diligence, integratie DD

 • Visie en benadering. We onderzoeken de strategische doelstellingen, onderzoeken het Target Business Architecture Model van de organisatie, de integratiebenadering, de beslissingstrajecten en de governance structuren.
 • Waardebehoud en waardecreatie. We kijken naar de waardebehoud en de waardecreatie mogelijkheden en beoordelen of deze gebruikt kan worden als katalysator voor bredere transformaties. We onderzoeken de synergie mogelijkheden, de bronnen van synergie en de manier waarop deze behaald kunnen worden.
 • Beheersing. We vormen ons een beeld  over de financiële beheersing en de focus van de organisatie op de verplichte en wettelijke zaken.
 • Mensen, communicatie, cultuur en competenties. We beoordelen de leiderschapsstructuur van het integratieproces, evenals de verwachte nieuwe organisatiestructuren. We beoordelen eventueel gemaakte afspraken en bekijken het retentiemanagement van de kernmedewerkers. Ook proberen we een beeld te vormen van het performancemanagement en eventuele culturele- en competentieverschillen en hun veronderstelde oplossingsrichting. Ook proberen we ons een beeld te vormen van het bedoelde communicatietraject gericht op de verschillende in- en externe stakeholders van de organisatie.

Informatie verzamelen bij de integratie DD

Hiermee zetten we belangrijke stap om te zorgen dat de organisatie niet haar waarde verliest en beginnen we met het toevoegen van waarde voor jouw organisatie. Om de integratie DD, de integratie risicoscan,  te kunnen uitvoeren, zullen we in teamverband informatie verzamelen over jouw organisatie en de fusiepartner. Naast de informatie uit de dataroom kun je denken aan:

 • een studie van de strategienota;
 • de beoordeling van het business plan;
 • een studie van de innovatienota of het positioneringsdocument;
 • het voeren van gesprekken met beide senior managementteams;
 • het uitwerken per werkstroom of per discipline van de bevindingen.

Doorlooptijd

Onze teaminspanning  voor de integratie DD is afhankelijk van de strategische acquisitiedoelstelling. Zij kan meestal in tien werkdagen uitgevoerd worden tegen overzienbare kosten. Het eindproduct is een presentatie met een aantal doelgerichte aanbevelingen of conclusies. Deze zijn vooral gericht op het reduceren van vastgestelde integratierisico’s, het behouden van de ondernemingswaarde en het vergroten van de economische waarde van de organisatie.

We kunnen voor deelonderwerpen expertise van onze competentiepartners inzetten. Bekijk ook onze case-study Retailbedrijf.