Cases

Case: Carve-out en integratie retailketen

Carve-out.
TSA afbouwen. Integreren.

We kwamen in augustus 2021 in gesprek met de directie van een retailorganisatie.  Zij had de leiding over een, als een onderdeel van het carve-out proces, op afstand gezet bedrijfsonderdeel. In dit gesprek is gesproken over de toekomst en de op handen zijnde  verkoop en de mogelijke integratie met een nog niet bekende koper.

Opdrachtgever was een onderdeel van een internationaal retailbedrijf in de optiek met meer dan 150 vestigingen (1.000 medewerkers) in de BENELUX en is nu onderdeel van een internationaal opererend familiebedrijf in de optiekbranche. 

Probleembeschrijving:

Uit de eerste gesprekken kwam naar voren dat de op afstand geplaatste organisatie geen ervaring had met zowel het carve-out proces als de daaropvolgende integratie met de koper. De directie en haar medewerkers hadden het druk om de retailoperatie voor alle vestigingen naar behoren te laten verlopen.

“Alleen als de winkel open blijft bij een grootschalige verbouwing is de kans op waardebehoud het grootst. Randvoorwaarde is wel dat er voldoende personele capaciteit moet zijn om zowel de winkel open te houden als de verbouwing tijdig te realiseren.”

Oplossing:

Er was een meer dan bereidwillige houding van het management om via een stevig programma structuur aan te brengen in de ontstane situatie.

Kennisoverdracht over een carve-out proces en de integratie-activiteiten met de koper, het transparant maken van de bedrijfsactiviteiten en de processen, het in beeld brengen van de belangrijke raakvlakken tussen de dochter en de ex-moeder (TSA) droegen bij aan het vergroten van het inzicht van het management en haar medewerkers.

Globaal zijn in deze fase de onderstaande twee activiteiten gestart:

  • Analyseren van deze activiteiten leidende tot een separatie schema, een zogenoemde separatie (hotspot) matrix;
  • Bespreking van de belangrijkste verwachte separatie- en integratie-issues;
  • Het vormen van een beeld van de door de moederorganisatie te verlenen TSA (tijdelijke operationele en logistieke support) aan de potentiële koper.

Nadat de koper zijn DD had uitgevoerd en de closing had plaatsgevonden, hebben we samen met het management van de afgescheiden onderneming het integratieplan toegelicht aan het management van de internationale koper.

Kort samengevat kwam het integratieplan erop neer dat in een door koper en verkoper afgesproken periode alle TSA-dienstverlening (over meerdere bedrijfsfuncties heen) gefaseerd door de verkoper zou worden afgebouwd en dat alle in de TSA vervatte dienstverlening na de afbouw, door de koper moest worden uitgevoerd. 

Dit af- en opbouwproces omvat op dit moment in totaal meer dan 30 projecten, die via een PMO-structuur met een programmamanager worden aangestuurd. 

De koper heeft zich nadrukkelijk gecommitteerd aan het leveren van voldoende interne capaciteit zodat er voldoende retail- en logistieke kennis aanwezig was en is om de projecten samen met de interne werkstroomleiders uit te voeren.

Deze activiteiten zijn in september 2021 gestart en zijn begin oktober 2023 volledig afgerond, waarna het integratiedeel met de koper is afgerond. Aan de koper om nu verdere optimalisaties te realiseren.

Resultaat:

In deze case hebben we de volgende resultaten bereikt:

  1. We hebben het management van een HSO (Hold Separate Organisatie, de afgescheiden carve-out organisatie) kunnen helpen met het (a) aanbrengen van structuur in een chaotische setting, (b) het verminderen van de gevoelde onduidelijkheid en (c) het vergroten van de carve-out en integratie kennis (the next steps).
  2. We hebben de HSO, en de koper, een vliegende start van hun integratie kunnen bezorgen.
  3. We hebben gezorgd dat de koper in deze TSA-afbouwsituatie tijdig en gefaseerd de diensten kan overnemen die door de verkoper worden afgebouwd. Op een zodanige wijze dat de bestaande business doorgaat en er zo min mogelijk bedrijfswaarde wordt verloren tijdens het af- en opbouwproject.  De winkels blijven dus open tijdens de verbouwing. Communicatie naar de verschillende stakeholdersgroepen is daarbij van essentieel belang. Het verandermomentum wordt door deze communicatie steeds opgerekt.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.