Veelvoorkomende bedrijfsintegratie fouten

De praktijk heeft uitgewezen dat bij bedrijfsintegraties enkele veelvoorkomende fouten wordt gemaakt. Hierdoor ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor  de beoogde resultaten niet gerealiseerd worden. Door u bewust te zijn en kennis te hebben van de onderstaande meest gemaakte integratiefouten en faalfactoren en hierop in te spelen, verloopt een integratieproces soepeler en levert deze rust, beheersing en betere resultaten op voor alle betrokkenen.

 

De meest gemaakte bedrijfsintegratie fouten:

 

Te laat beginnen met de integratievoorbereidingen
De strategische fit ontbreekt
Geen Integratie Due Diligence uitgevoerd
Integratiekosten fout ingeschat
Onvoldoende aandacht voor de synergie realisatie
Aanwezigheid van cultuurverschillen
De juiste mens zit niet op de juiste plaats
De integratiebenadering is foutief
Er is een te globaal plan