De meestgemaakte carve out fouten

De praktijk heeft uitgewezen dat bij afsplitsingen enkele veelvoorkomende carve out fouten wordt gemaakt. Hierdoor ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor de beoogde resultaten niet gerealiseerd worden of de deal dreigt te worden getorpedeerd. Door je bewust te zijn en kennis te hebben van de onderstaande faalfactoren en hierop in te spelen, verloopt een carve out proces soepeler en levert deze rust, beheersing en betere resultaten op voor alle betrokkenen.

 

De meest gemaakte carve out fouten:

Eigenlijk is een ontvlechting, afsplitsing of een carve out iets wat niemand wil, maar dat wel moet. Er is een strategische noodzaak om het uit te voeren. De uitvoering kan een moeizaam proces zijn dat veel energie kost en doorzettingsvermogen vraagt. In de praktijk komen we de onderstaande carve out fouten (te) vaak tegen. We geven ook onze oplossingen, zodat je direct aan de slag kunt.

Het carve out proces heeft een onduidelijk stappenplan.
Er onvoldoende aandacht voor waardecreatie en waardebehoud.
De af te splitsen activiteiten worden gebruikt als 'afvoerputje'.
De afsplitsing wordt niet integraal doorgedacht en uitgevoerd.
De gevolgen voor de moederorganisatie blijven buiten schot.
Niet alles kan bij de overdracht zijn opgelost.
Een opsplitsing gaat vaak niet in één stap.
Er is geen goed georganiseerde projectorganisatie.