Blog

Overmatige aandacht voor financiële onderwerpen gaat ten koste van ‘soft issues’ bij M&A

90 procent van het due diligence gaat over over 'harde' zaken.

Leestijd: < 1 minuut

In een publicatie betogen Nathalie Voortman MBA & Prof. dr. Ronald Jeurissen, dat een belangrijk soft issue integriteitsissues betreft. M&A is een sector waar alle relevante informatie over de target wordt gewikt en gewogen, en de cultuur hoort daar zeker bij, zo zou men denken. De praktijk is echter anders. Gebrek aan aandacht voor de bedrijfsculturele aspecten, waarvan integriteit een onderdeel van is, vergroot het risico op waardeverlies van de portfolio-onderneming en verhoogt de faalfactor van de transactie. Cultuur is dus niet soft. En het is te meten.

Wat zien we in onze integratiepraktijk?

We zien dat er verschillende uitdagingen onder de noemer soft issues bestaan die van kritiek belang zijn bij de waarderealisatie tijdens het integratieproces. Naast de in het artikel genoemde cultuuronderdeel integriteitsrisico, zien wij in onze praktijk ook andere “soft issues” waar aandacht aan moet worden gegeven om te zorgen voor een succesvolle integratie, namelijk:

  • Change management. Het duurzaam meenemen van de organisaties in de veranderingen;
  • Cultuur. Er ontstaat een nieuwe cultuur en deze is met de juiste aandacht en benadering te bewegen naar een cultuur die waarde toevoegt aan de nieuwe organisatie;
  • Medewerkers en medewerkersbetrokkenheid.  Het is voor iedereen nieuw; open en helder communiceren en luisteren naar betrokkenen levert veel momentum op voor verandering;
  • Klanten en toeleveranciers.  Houdt het contact warm en informeer persoonlijk waar het kan. Luister naar wat ze nodig hebben en waar de nieuwe organisatie op in kan springen.
 

Soft issues zijn van groot belang!

Wij  zien dat proactief stakeholdermanagement, change management en aandacht voor de bedrijfscultuur bij integraties van groot belang zijn. Net zo belangrijk als de toepassing van een gefaseerde en gestructureerde integratiemethode, of “integratie framework” is het change management. We adviseren vier stappen te volgen.  De vier stappen zijn:

  • Informeren en normaliseren,
  • erkennen, 
  • accepteren,
  •  herkennen en inzetten.

Als de eerste drie stappen van het change-management proces zijn doorlopen, werkt iedereen vanuit het samengevoegde bedrijf. Dat betekent dat keuzes tijdens de integratie worden gemaakt op basis van het uitgangspunt dat deze keuzes goed moeten zijn voor de samengevoegde organisatie. Een dynamiek die begonnen is met ‘dit moet met ons’ is nu omgebogen naar ‘dit willen wij voor ons’.

Meer informatie?
Wat zijn nu de meestvoorkomende integratieuitdagingen?
Hoe geven we change management vorm?

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.