Overmatige aandacht voor financiële onderwerpen gaat ten koste van ‘soft issues’ bij M&A

Overmatige aandacht voor financiële onderwerpen gaat ten koste van ‘soft issues’ bij M&A

In een recente publicatie betogen Nathalie Voortman MBA & Prof. dr. Ronald Jeurissen, dat een belangrijk soft issue integriteitsissues betreft. M&A is een sector waar alle relevante informatie over de target wordt gewikt en gewogen, en de integriteitscultuur hoort daar zeker bij, zo zou men denken. De praktijk is echter anders. Gebrek aan integriteit vergroot het risico op waardeverlies van de portfolio-onderneming en verhoogt de faalfactor van de transactie. Integriteit is dus niet soft. En het is te meten.

Wat zien we bij IntegrationPeople?

We zien dat er verschillende uitdagingen onder de noemer soft issues bestaan die van kritiek belang zijn bij de waarderealisatie tijdens het integratieproces. Naast de in het artikel genoemde integriteitsrisico’s zien wij in onze praktijk ook andere “soft issues” waar aandacht aan moet worden gegeven om een succesvolle integratie te bewerkstelligen, namelijk:

  • Change management. Het duurzaam meenemen van de organisaties in de veranderingen;
  • Cultuur. Er ontstaat een nieuwe cultuur en deze is met de juiste aandacht te bewegen naar een die waarde toevoegt aan de nieuwe organisatie;
  • Medewerkers en medewerkersbetrokkenheid.  Het is voor iedereen nieuw; open en helder communiceren en luisteren naar betrokkenen levert veel momentum op voor verandering;
  • Klanten en toeleveranciers.  Houdt het contact warm en informeer persoonlijk waar het kan. Luister naar wat ze nodig hebben en waar de nieuwe organisatie op in kan springen.
 
Soft issues zijn van groot belang!

Wij  zien dat proactief stakeholdermanagement en change management van groot belang zijn. Net zo belangrijk als de toepassing van een gefaseerde en gestructureerde integratiemethode, of “integratie framework”. We adviseren voor het change management vier stappen te volgen.  De vier stappen zijn Informeren en normaliseren, erkennen, accepteren, herkennen en inzetten.

Als de eerste drie stappen van het change management proces zijn doorlopen, werkt iedereen vanuit het samengevoegde bedrijf. Dat betekent dat keuzes tijdens de integratie worden gemaakt op basis van het uitgangspunt dat deze keuzes goed moeten zijn voor de samengevoegde organisatie. Een dynamiek die begonnen is met ‘dit moet met ons’ is nu omgebogen naar ‘dit willen wij voor ons’.

Meer informatie?
Wat zijn nu de meestvoorkomende integratieuitdagingen?
Hoe geven we change management vorm?

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.