Hoe werken jullie? de werkwijze

Hoe werken jullie? Wat is de werkwijze?

IntegrationPeople voert alleen maar bedrijfsintegraties of carve out of afsplitsingen uit. Andere opdrachten zoals performanceverbeteringsprogramma kunnen we desgewenst doorspelen in ons netwerk. Voordat we bij jouw organisatie aan de slag gaan hebben we een aantal stappen doorlopen.

Werkwijze in stappen opgedeeld

Deze zijn:

  1. Intakegesprek. In dit gesprek bekijken en bespreken we samen met jou wat de casus is, wat je doelen zijn en geven we een eerste reactie op wat we aantreffen. Indien gewenst kunnen we voordat dit gesprek een geheimhoudingsverklaring tekenen.
  2. Als we waarde kunnen toevoegen brengen we een offerte uit.
  3. Deze offerte wordt met jou besproken en eventueel aangepast.
  4. De finale offerte wordt ter ondertekening aangeboden.
  5. Na ontvangst van de getekende opdrachtbrief wordt de online werkomgeving ingericht en gaan we met jou, onze opdrachtgever, in overleg over de planning en het aanvangstijdstip.
  6. Periodiek hebben we contact met onze opdrachtgever om de voortgang van de opdracht te bespreken.

Dit proces kan binnen een aantal dagen doorlopen zijn. Belangrijk hierbij vinden we dat we waarde kunnen toevoegen aan een acquisitie of bedrijfsintegratie of een afsplitsing of carve out. Indien nodig schakelen we één of meerdere van onze competentiepartners in.