Integratie Due Diligence kosten, integrationpeople.nl , integratierisico

Het integratierisico is onderschat.

Doordat de bij de acquisitie betrokken (merkenrecht-, HRM-, belasting- en legal-) adviseurs geen contractuele verantwoordelijkheid dragen voor de integratie en de MenA/CF adviseur van de koper meestal een transactiesom gerelateerde fee hebben bedongen, hebben de betrokken aankoop adviseurs vrijwel geen aandacht voor de samenvoeging of integratie van de aangekochte onderneming, het bijbehorende integratierisico’s en de aan de integratie gekoppelde integratiekosten. Deze risico’s en de bijbehorende integratiekosten kunnen de koopprijs verlagen. Dit is gunstig voor de koper, maar ongunstig is voor de transactievergoeding van de adviseur.

Oplossing: Integratie Due Diligence uitvoeren.

Toch zijn deze integratierisico’s en integratiekosten van een fusie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals ieder project kost ook een integratie geld, tijd en moeite en brengt het risico’s met zich mee.  Op basis van ervaring en onderzoek blijken er enkele kostensoorten garant te staan voor een behoorlijk effect op het integratieresultaat.

Te denken valt aan:

  • IT-integratie en ICT-migratiekosten. Deze zijn berucht. Een ICT-migratie valt nooit mee en het duurt altijd langer dan verwacht. Bekijk vooraf nog eens kritisch naar de opbrengsten van de IT-synergie. Met gemak zouden deze twee a driemaal lager kunnen uitvallen. Een goede whatif benadering van uw vooraf gecalculeerde synergievoordelen zou een beter inzicht kunnen bieden in een reële biedingsprijs.
  • Personele kosten inzake gelijktrekken arbeidsvoorwaarden. Beoordeel nauwgezet de arbeidsvoorwaarden van de te integreren organisaties en bepaal waar de concessies moeten worden gedaan waarbij de belangen van alle partijen worden gediend. Organiseer het proces nauwgezet, en hou altijd rekening met een verhoging van de kosten.
  • Kosten voor verhuizing. Hou in uw synergiecalculatie rekening met de eenmalige en structurele kosten van een samenvoeging van (hoofd)kantoren of afdelingen. Ook als er niet wordt samengevoegd, worden er kosten gemaakt voor verhuisbewegingen die er uiteindelijk toch van komen.
  • Kosten van externe ondersteuning. Integraties leiden tot de inzet van externen. Integratiemanagement, strategisch advies, assessment van bestaande en nieuwe medewerkers, nieuwe rapportage en financiële systemen of extra EDP- of auditkosten zullen het 1e of 2e jaar zeker aan de orde zijn. Hou er rekening mee dat u niet alle activiteiten zelf kunt doen maar dat u ook niet alle activiteiten hoeft uit te besteden.
  • Kosten van afvloeiing en het werven van nieuwe medewerkers. Bij vele fusies vinden deze twee bewegingen plaats. Beiden kosten geld. Het is verstandig deze kosten goed te berekenen als onderdeel van de synergie-effecten.
  • Commotiekosten. Een fusie of integratie is voor veel medewerkers een spannende zaak en heeft zijn invloed op de operationele performance. Meer overleg, minder effectiviteit. Het kost allemaal geld en is een onderdeel van de synergie berekening.

Tijdens onze integratie DD brengen we het integratierisico en de verwachte integratiekosten in beeld. Hierdoor is het voor de koper mogelijk deze mee te nemen bij de bepaling van de aankoopprijs van zijn acquisitie.