Blog

Wat zijn 6 carve-out misverstanden?

Praktijkervaringen

Leestijd: < 1 minuut

In onze praktijk komen we een aantal carve-out misverstanden tegen in relatie tot waardecreatie c.q. maximaliseren van de verkoopprijs en het in stand houden van de waarde van de moederorganisatie. Wat heb je eraan? Is het zin of onzin?

Het uitgangspunt bij een carve-out is dat onderdelen die geen strategische relevantie (meer) hebben, in een apart bedrijfsonderdeel of organisatie worden geplaatst en mogelijk later, na optimalisatie, worden verkocht.

De veelvoorkomende carve-out misverstanden zijn:

  1. De benadering van een carve-out is altijd gelijk. Het maakt niet uit aan wie je de af te splitsen activiteiten verkoopt of wil verkopen. Echter, het maakt wel degelijk uit. Een strategische koper zal anders tegen de activiteiten aankijken dan een manager die deze activiteiten overneemt. Financieringsaspecten spelen daarbij ook vaak een rol.
  2. Het af te splitsen gedeelte van de activiteiten moet vooraf zijn verbeterd. Dit is geheel afhankelijk van de situatie. Een volledig voorgekauwd traject kan voor kopers die eigen ideeën hebben niet aantrekkelijk zijn. Wil een koper echter snel aan de slag dan is een geoptimaliseerde situatie mogelijk wenselijk.
  3. Het volledig afsplitsen van de te verkopen activiteiten is noodzakelijk voordat deze kunnen worden verkocht. Neen. Dit hoeft niet. Via een TSA kan de continuïteit gewaarborgd zijn.
  4. Het is mogelijk om niet gesepareerde activiteiten te verkopen.
  5. Na de verkoop van de gesepareerde activiteiten kan de moederorganisatie ongestoord verder.
  6. Toekomstige activiteiten of onderhanden verandertrajecten hebben geen invloed op de verkoopwaarde van de gesepareerde activiteiten.

De komende tijd zullen we deze carve-out misverstanden en tips in dit, dit en dit artikel bespreken. Mocht je zelf een vraag hebben over dit thema, schroom dan niet deze te stellen. We zijn benieuwd naar jouw vraag of opmerking.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.