DPO Consultancy en IntegrationPeople werken samen mbt AVG

Persbericht, 30 september 2019

DPO Consultancy en IntegrationPeople werken samen mbt AVG

DPO Consultancy en IntegrationPeople.nl gaan per 1 oktober 2019 een strategische samenwerking aan. IntegrationPeople is daardoor in staat om tijdens haar integratie- en carve out opdrachten de effecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor haar opdrachtgevers te analyseren en waar nodig aan te passen. Dit, zodat een AVG-compliant organisatie ontstaat.

DPO is een jonge organisatie met hoogopgeleide privacy-specialisten met vergaande expertise op zowel juridisch, organisatorisch, als ICT-vlak. De focus is 100% gericht op Data Privacy in al zijn facetten. DPO heeft haar dienstverlening zo ingericht dat zij voor haar klanten een one-stop-shop is, waar schaalbaarheid, continuïteit en flexibiliteit voorop staan.

Hoe kijken DPO Consultancy en Integrationpeople tegen deze samenwerking aan?

“We zien in sterk toenemende mate dat bij M&A-trajecten aandacht is voor het Data Privacy-beleid van partijen. En terecht, want de uit het ontbreken hiervan voortvloeiende risico’s zijn zeker niet marginaal. Daarnaast is een integratie-proces na fusie of overname hét moment om beide partijen naar een hoger niveau van Data Privacy te brengen. We zijn daarom blij met deze nieuwe samenwerking met IntegrationPeople”volgens Jelmer Pieters, founder en managing director van DPO Consultancy.

Evert Oosterhuis, partner van IntegrationPeople, reageert enthousiast op deze samenwerking: “Deze AVG-dienstverlening is van grote toegevoegde waarde. Het doorlopend compliant zijn met de geldende AVG-wetgeving is in een sterk veranderende omgeving, zoals een integratie of afsplitsing, een belangrijke randvoorwaarde. Deze samenwerking ondersteunt dat uitgangspunt.”