Evert Oosterhuis- Partner IntegrationPeople.nl

Onze Partner: Evert J. Oosterhuis

Evert J. Oosterhuis is de oprichter van IntegrationPeople. Hij heeft meer dan 30 jaar bedrijfservaring in financiële en eindverantwoordelijke functies. Hij was actief bij Achmea, Kasbank, Aegon, Allianz en bijna 10 jaar eindverantwoordelijk bij Fundix. In deze 30 jaar heeft Evert als afronding van zijn MBA opleiding in 2001 onderzoek uitgevoerd naar  “Wanneer een bedrijfsintegratie succesvol is en wat daaraan ten grondslag ligt”. Dus hij is goed bekend met de faalfactoren en de oplossingsrichtingen.

Tijdens de verschillende fases in zijn carrière heeft hij en voert hij nog steeds reorganisaties, herstructureringen, carve outs en integraties door. “De succes- en faalfacturen van bedrijfsintegraties zijn helaas in de afgelopen 20 jaar niet substantieel gewijzigd” is een veelgebruikte uitspraak van deze partner.

Ervaringen van Evert J. Oosterhuis

“Integraties en carve outs zijn spannende processen, waarin bedrijven naast het openhouden van de winkel, ook nog met de hectiek van deze veranderingen te maken krijgen. Niet zonder reden moet er aandacht besteed worden aan de grootste valkuilen. Dit, omdat deze ervoor zorgen dan tot 80% van de integraties niet opleveren waarvoor betaald is. Dit is zonde, omdat dit gepaard gaat met onnodig verlies van mensen en kapitaal.”

De nevenfuncties zijn:

  1. Humanitas. Gedurende een paar uur per week helpt hij sinds 2015 als “Taalmaatje”, via Humanitas, een inwoner in zijn woonplaats Almere, in een jaar tijd, op individuele basis zijn/haar Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid naar een functioneel en praktisch niveau te brengen.
  2. KNMV. Ik ben voorzitter van de Financiële Commissie van de KNMV.