Blog

Communicatie en transparantie

Het belang.

Leestijd: 3 minuten

Bedrijfsintegraties hebben aanzienlijke gevolgen voor de betrokken organisaties en hun medewerkers. Een aspect van het beheer van dergelijke processen bestaat uit effectieve communicatie en transparantie. Dit hoofdstuk belicht het belang van communicatie en transparantie tijdens een integratie en biedt praktische tips om deze aspecten succesvol te managen.

Het belang van communicatie en transparantie

Bedrijfsintegraties gaan vaak gepaard met onzekerheid, angst en weerstand onder de medewerkers. Effectieve communicatie en transparantie kunnen helpen om deze negatieve gevoelens te verminderen en draagvlak voor de veranderingen te creëren. Bovendien zijn communicatie en transparantie essentieel voor het bevorderen van het vertrouwen, de samenwerking en de betrokkenheid van medewerkers tijdens en na het integratieproces.

Enkele van de meest voorkomende uitdagingen bij het waarborgen van communicatie en transparantie tijdens integraties:

 • Informatie-asymmetrie. Als sommige medewerkers over meer informatie beschikken dan anderen kan dit leiden tot een gevoel van ongelijkheid en wantrouwen.
 • Geruchten en speculaties. In een informatievacuüm kunnen geruchten en speculaties zich snel verspreiden, wat tot onrust en onzekerheid kan leiden.
 • Weerstand tegen verandering. Medewerkers kunnen zich verzetten tegen de veranderingen en zich afsluiten voor communicatie.

Strategieën om communicatie en transparantie te bevorderen

 1. Ontwikkel een communicatieplan. Stel een gedetailleerd communicatieplan op met duidelijke doelstellingen, boodschappen, doelgroepen, kanalen en frequentie. Zorg ervoor dat het plan rekening houdt met de behoeften en zorgen van alle betrokken stakeholders. Let op de veelgemaakte communicatiefouten.
 2. Bied regelmatige updates. Communiceer regelmatig met alle medewerkers en bied updates over de voortgang van de integratie, genomen beslissingen en eventuele aanstaande veranderingen. Dit kan helpen bij het verminderen van onzekerheid en het bevorderen van vertrouwen. Ook als er niet zoveel te melden valt, is het raadzaam te blijven communiceren. Updates houden de medewerkers betrokken bij het proces.
 3. Wees transparant over de besluitvorming. Leg uit hoe en waarom beslissingen worden genomen en betrek medewerkers waar mogelijk bij het besluitvormingsproces. Dit kan helpen bij het creëren van draagvlak en het verminderen van weerstand.
 4. Creëer open communicatiekanalen. Moedig medewerkers aan om vragen te stellen, zorgen te uiten en feedback te geven. Dit kan worden bereikt door het organiseren van bijeenkomsten, het creëren van een speciaal e-mailadres voor vragen of het opzetten van een online forum.

Communicatie-instrumenten bij een integratie

Communicatie-instrumenten spelen een essentiële rol in het sturen en smeden van succesvolle relaties tussen alle betrokken partijen. Hieronder verkennen we een aantal verschillende communicatie-instrumenten, met per instrument enkele voorbeelden.

A. Interne communicatie-instrumenten:

Het intranet. Een centraal platform voor medewerkers om essentiële updates en informatie te delen. Voorbeelden:

 • Publicatie van een FAQ-sectie over de acquisitie. Dit helpt medewerkers om de impact van de acquisitie op hun dagelijkse werkzaamheden te begrijpen.
 • Een integratiemijlpalenkalender. Deze informeert medewerkers over aankomende evenementen en deadlines, zodat ze op de hoogte blijven van de voortgang van het proces.

E-mail. Het directe kanaal voor formele mededelingen en updates. Voorbeelden:

 • Wekelijkse nieuwsbrieven over de voortgang van de integratie. Deze bieden een consistent overzicht van wat er tot dan toe is bereikt.
 • Een e-mail van de CEO over de strategie van en de rationale achter de integratie. Die geeft medewerkers inzicht in de strategische redenen achter de acquisitie en het verwachte integratiepad.

B. Externe communicatie-instrumenten:

Een persbericht. Deze vorm bevat officiële communicatie en is op externe stakeholders en op de markt gericht. Voorbeelden:

 • Aankondiging van de voltooiing van de overname. Informeert de markt en de stakeholders over de succesvolle afronding.
 • Introductie van post-integratie producten. Toont de eerste tastbare resultaten van de integratie aan de buitenwereld.

Sociale media. Een informeel kanaal voor bredere interactie en het delen van nieuws. Voorbeelden:

 • X-post (Tweet) over geïntegreerde teambuildingevenementen. Laat de positieve kant van integratie zien en verbetert het bedrijfsimago.
 • LinkedIn-posts van de CEO. Deze bedankt medewerkers regelmatig voor hun harde werk, waardoor er een menselijk gezicht aan de integratie wordt gegeven.

C. Persoonlijke communicatie-instrumenten:

Face-to-face vergaderingen. Dit instrument is geschikt voor gesprekken over gevoelige integratie-onderwerpen. Voorbeelden:

 • Besprekingen van het leiderschapsteam. Belangrijk om visie, waarden en doelen van de integratiestrategie te aligneren en zo een helder pad voorwaarts te bepalen.
 • Een platform voor medewerkers om hun zorgen en ideeën openlijk te delen, zodat problemen tijdig kunnen worden aangepakt.

Telefoongesprekken. Directe communicatie voor snelle updates en vragen. Voorbeelden:

 • Regelmatige check-ins tussen afdelingshoofden. Deze zorgen voor een gestage stroom van informatie tussen teams, wat essentieel is voor een vlotte integratie.
 • HR belt medewerkers over rolveranderingen. Een persoonlijke benadering bij het bespreken van gevoelige HR-gerelateerde veranderingen kan het vertrouwen van de medewerkers vergroten.

Onderwijs- en trainingsinstrumenten of workshops. Interactieve sessies om nieuwe vaardigheden en kennis over te dragen. Voorbeelden:

 • Workshop over de nieuwe bedrijfscultuur. Zorgt ervoor dat medewerkers de waarden en normen van de geïntegreerde organisatie begrijpen en zich deze eigen maken.
 • Training over nieuwe software. Stelt werknemers in staat om snel de nieuwe tools en technologieën onder de knie te krijgen die na de integratie worden geïntroduceerd.

Conclusie

Effectieve communicatie en transparantie zijn essentieel voor het succesvol managen van integraties. Door een proactieve en inclusieve communicatiestrategie te ontwikkelen en uit te voeren, met relevante communicatie-instrumenten, kunnen organisaties het vertrouwen en de betrokkenheid van medewerkers bevorderen en een soepelere en succesvollere integratie bewerkstelligen.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.