Cases

Case: Integratie stierensperma organisaties

Integratie.
Waarde realiseren.
Op afstand.

Een lid van de Raad van Commissarissen had ons benaderd om op afstand de onervaren integratiemanager te helpen bij de integratie van twee bedrijven die stierensperma exploiteerden. Zowel de koper als de target, de gekochte onderneming, waren internationaal actief, op een zodanige manier dat er sprake was van interactie en support in totaal drie verschillende tijdzones. De ondersteuning vond plaats nadat de closing al had plaatsgevonden.

De opdrachtgever is onderdeel van een grote internationaal opererend familiebedrijf.

Probleembeschrijving:

De integratiemanager van een bedrijf dat stierensperma produceerde en verhandelde had weinig tot geen ervaring met het integreren van bedrijven, was echter wel goed op de hoogte van de business en de mogelijkheden van een gecombineerde samengevoegde onderneming. Er ontbrak kennis en ervaring om deze integratie tot een goed einde te brengen, wat door de organisatie en haar Raad van Commissarissen belangrijk gevonden werd.  We zijn benaderd om op afstand deze integratie en de integratiemanager te ondersteunen.

“Ook een integratiemanager met weinig ervaring kan succes boeken mits hij of zij over de juiste externe kennis kan beschikken.”

Oplossing:

Op afstand hebben we kennis overgedragen en hebben de integratiemanager van de stierensperma distributeur ondersteund bij:

  1. Integratieframework. Inzicht in het integratieframework. Wat is een integratieframework? Welke stappen moeten daarin worden doorlopen? Welke activiteiten moeten op welk moment worden uitgevoerd. 
  2. Belangrijke uitgangspunten. Bepalen van de guiding principles. Wat zijn guiding principles? en hoe krijg ik deze op tafel?
  3. Voorbereiden dag 1. Wat is nodig om controle te krijgen over de nieuwe onderneming op de verschillende deelgebieden?
  4. 120 dagen periode. Realiseren van de quick wins gedurende de eerste 120 dagen.
  5. Werkstromen. Opstarten van de werkstromen. Wat is de functie van de werkstromen en hoe regel je deze in?
  6. Integratieplan. Produceren van de integratieplanning en deze uitvoeren samen met de werkstromen.
  7. PMO en rapportage. Realiseren van de relevante rapportage, waaronder synergierapportage.
  8. Waardecreatie. Tijdens de uitvoering van het integratieplan realiseren van nieuwe product-marktcombinaties leidend tot enkele miljoenen dollars meer synergie dan oorspronkelijk verwacht en berekend in de koopprijs.

Resultaat:

De bijzonderheid van deze case was dat deze in de pre corona periode volledig op afstand is ondersteund. Video-calls, uitgewisselde documentatie en terugkoppeling van resultaten en documenten vormden gedurende een periode van een jaar de basis voor de gesprekken en de activiteiten.

We waren bijzonder verheugd in dit ondersteuningsjaar te zien dat de integratie stap voor stap vorm begon te krijgen en dat tijdens de integratie enkele miljoenen dollars aan extra bedrijfswaarde werden gecreëerd door nieuwe product marktcombinaties te maken. Dit was voornamelijk te danken aan het businessinzicht  van de integratiemanager.

Na de afronding van de integratie heeft de integratie manager een belangrijke rol aangeboden gekregen in het samengevoegde bedrijf.

Bespreken hoe we uw integratie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.