Cases

Case: integratie asset management organisaties

Acquisitie.
Schaalvoordeel.
Waardecreatie.

Een grote internationale financiële instelling in Nederland kocht een andere financiële instelling in Nederland. De drie onderdelen levensverzekeringen, schadeverzekeringen en asset management moesten worden samengevoegd om schaalvoordelen te realiseren, waarna via uitbreiding van de dienstverlening en up- en cross selling waardecreatie moest worden bereikt. De samenvoeging van het asset management onderdelen (6 Mld. AUM) is uitgevoerd door Evert Oosterhuis, één van de partners. 

De verzekeraar maakt onderdeel uit van een wereldwijd actieve verzekeringsorganisatie.

Probleembeschrijving:

De acquisitie en samenvoeging maakte onderdeel uit van een strategisch groeiplan. Binnen de financiële instelling waren verschillende takken van dienstverlening actief. Dit waren schadeverzekeringen, levensverzekeringen, beursgenoteerde beleggingsfondsen en collectief vermogensbeheer waaronder maatschappijbeleggingen. De geacquireerde partij verkocht schadeverzekeringen, levensverzekeringen, had een bankvergunning, deed aan collectief vermogensbeheer (w.o. maatschappij beleggingen)- en verkocht haar interne gemanagede beleggingsfondsen.

De bedrijfscultuur binnen de samen te voegen levensverzekerings- en asset management bedrijven was, behalve voor de samen te voegen schadeverzekering organisaties, verschillend. De bedrijfscultuur van de koper was extern gericht en had de focus voor de levensverzekeringen en asset management op de markt en haar afzetkanalen. De gekochte onderneming had haar focus vrijwel volledig op interne processen en beheersing van deze processen.

Alle activiteiten moesten worden samengevoegd op zo min mogelijk locaties om de synergie te realiseren die bij de koop was berekend. De raad van bestuur van de holding, die eindverantwoordelijk was voor de integratie,  was van mening dat de cultuurverschillen te verwaarlozen was, zodat ondanks een nadrukkelijk extern advies hier geen aandacht aan is besteed. 

“Als er geen aandacht wordt besteed aan verschillende bedrijfsculturen loopt een deel van de geïntegreerde medewerkers met zijn/haar ziel onder de arm, met verloop en dus waardeverlies als gevolg”

Oplossing:

De financiële instelling heeft de integratie in een aantal aparte integraties opgesplitst, waarna iedere integratie een eigen ritme en deadline kende. Finance, communicatie en HR werden centraal aangestuurd en maakten geen specifiek onderdeel uit van deze deelintegratie. Er is geen aandacht besteed aan het managen van culturele verschillen.

Het integratietraject van het onderdeel asset management kende een aantal fases. Deze waren:

 1. Risico-inventarisatie van de acquisitie en de integratie.
 2. Voorbereiding op de dag 1.
 3. Uitvoeren dag 1 transitie
 4. Inrichten werkstromen IT, Finance, HR, Huisvesting, communicatie, branding en algemeen en een op de integratie toegeruste projectorganisatie.
 5. Bemensen van de werkstromen.
 6. Realiseren van de quick wins gedurende de eerste paar maanden
 7. Realiseren van de benoemingen en harmoniseren arbeidsvoorwaarden
 8. Opstellen van een gedetailleerd integratieplan voor de onderdelen beleggersrekening en collectief vermogensbeheer.
 9. Uitvoeren van het gedetailleerde integratieplan via een programmastructuur met ondersteuning van het projectbureau.

Resultaat:

Het eindresultaat was dat:

 1. binnen iets meer dan anderhalf jaar alle asset management onderdelen op dezelfde locatie waren gevestigd
 2. de verschillende ICT-systemen voor het collectief beheer en de beleggingsfondsen waren gestandaardiseerd
 3. de asset management afdelingen waren samengevoegd.  

Ondanks dat er geen aandacht is besteed aan de aanwezige cultuurverschillen was het verloop binnen de asset management tak beperkt, wat bij de levenorganisatie fors anders was. De synergie doelen werden grotendeels niet gehaald omdat deze op het moment van de koop te optimistisch waren ingeschat.

Bespreken hoe we uw integratie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.