Blog

Verschil Concentrische groei en Buy and build

Verschillen.
Overeenkomsten.

Leestijd: 2 minuten

Een concentrische groeistrategie is een strategie waarbij een organisatie groeit door andere organisaties te kopen of samen te voegen die in een gerelateerde industrie actief zijn.

Een buy-and-build is een groeistrategie die wordt toegepast door onder meer private-equityfirma’s, en die bestaat uit het kopen van een platformbedrijf (de ‘buy’-component) en vervolgens het uitvoeren van aanvullende acquisities (de ‘build’-component) om dat platform te versterken en uit te breiden.

Een concentrische groeistrategie is een strategie waarbij een organisatie groeit door andere organisaties te kopen of samen te voegen die in een gerelateerde industrie actief zijn. Hoewel deze organisaties niet exact dezelfde producten of diensten hoeven aan te bieden, zijn er genoeg overeenkomsten om synergieën en gedeelde competenties mogelijk te maken.

Enkele aspecten van een concentrische groeistrategie zijn:

  • Concentrische groei biedt een manier om te diversifiëren op een manier die gebruikmaakt van bestaande sterktes of competenties. Een organisatie die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in het maken van leren accessoires kan een organisatie overnemen die schoenen produceert, waardoor eerste bedrijf gebruik kan maken van de binnen de organisatie bestaande kennis van leer en leerproductie.
  • Omdat de organisaties in gerelateerde takken actief zijn, kunnen er aanzienlijke synergieën zijn, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, productie, onderzoek en ontwikkeling.
  • Door de diversificatie bij gerelateerde organisaties kan een organisatie het risico beheersen zonder zich te ver buiten haar kerncompetenties te begeven.
  • Marktmacht. Door uit te breiden naar gerelateerde marktsegmenten, kan een organisatie haar marktmacht vergroten en mogelijk hogere prijzen bedingen of betere voorwaarden onderhandelen.

Een concentrische groeistrategie versus buy-and-build

Hoewel een concentrische groeistrategie en een buy-and-buildstrategie beide betrekking hebben op de overname van een andere organisatie, zijn ze niet precies hetzelfde.

Bij een concentrische groeistrategie groeit een organisatie door andere organisaties te kopen en/of samen te voegen, die in een gerelateerde bedrijfstak actief zijn. Dit is een vorm van diversificatie waarbij de overgenomen organisaties complementair zijn aan de bestaande bedrijfsactiviteiten en de organisatie kan profiteren van synergieën en gedeelde competenties.

 

De elementen van een buy-and-buildstrategie zijn:

  • Dit is de initiële aankoop van een organisatie, die dient als platform of vertrekpunt voor toekomstige groei. Deze organisatie heeft vaak al een sterke positie in haar markt in de vorm van een sterk managementteam, gevestigde bedrijfsprocessen (best in class) of een herkenbaar merk, en biedt een solide basis voor aanvullende acquisities.
  • Aanvullende acquisities. Dit zijn de aankopen van organisaties (add-ons) die het platformbedrijf  Dit kunnen concurrenten, leveranciers of klanten zijn, of organisaties die complementaire producten of diensten aanbieden.
  • Na de acquisitie volgt een integratieproces, waarbij de nieuwverworven organisaties worden samengevoegd met het platformbedrijf. Dit kan de consolidatie van systemen en processen omvatten, evenals de afstemming van culturen en managementstijlen.
  • Het uiteindelijke doel van een buy-and-buildstrategie is het creëren van synergieën tussen het platformbedrijf en de aanvullende acquisities. Dit kan leiden tot kostenbesparingen, verhoogde marktdekking, cross-selling mogelijkheden en een verbeterde operationele efficiëntie.
  • De uiteindelijke doelstelling van de buy-and-buildstrategie is waardecreatie, vaak in dienst van een exitstrategie waarin het uitgebreide platformbedrijf wordt verkocht of naar de beurs wordt gebracht (IPO) voor een hogere waardering dan de initiële aankoop en investeringen.

Let op! Het succes van een buy-and-buildstrategie hangt af van verschillende factoren, zoals de selectie van het juiste platformbedrijf, de identificatie van geschikte aanvullende acquisities, effectief integratiemanagement en de succesvolle realisatie van synergieën.

Deze tekst is afkomstig uit ons boek Na de handdruk. Interesse klik hier.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.