Het vooronderzoek

Als de noodzaak tot fusie of overname door de directie gevoeld wordt, gaat deze op zoek naar de invulling daarvan. Zij pleegt een vooronderzoek of er (geïnteresseerde) partners zijn die kunnen bieden wat de directie wil. Deze fase kenmerkt zich door de oriëntatie. De veelgestelde vragen zijn:

  • Wie is in de markt voor een transactie?
  • Wat zijn voorwaarden waaronder een transactie plaats kan vinden?
  • Wat is de prijs?
  • Wat wordt geboden elders in de markt?

Soms wordt er voorgesorteerd op de verwachte ontwikkelingen en vinden er interne reorganisaties of herstructureringen plaats. Dit om het bedrijf aantrekkelijk te maken voor een potentiële koper of aanstaande fusiepartner. In voorkomende gevallen wordt een MenA of Corporate Finance adviseur ingehuurd. Vooral om een partner, overnemende of over te nemen partij te zoeken en dit vooronderzoek- en onderhandelingstraject te begeleiden.

Vervolgstap

Een melding van de bestuurder dat men, eventueel met begeleiding, op zoek gaat naar potentiële partners of mogelijke kopers moet plaats vinden in het overleg met de ondernemingsraad. Het gesprek over de algemene gang van zaken en toekomstverwachtingen is een prima platform voor dit thema. Deze melding kan namelijk leiden tot een toekomstige adviesaanvraag. Als de directie het besluit neemt om een MenA deskundige in te huren, moet zij advies van de ondernemingsraad vragen op basis van WOR artikel 25 lid 1 n.

Print Friendly, PDF & Email