draaiboek integratieproces en draaiboek acquisitieproces integrationpeople

Draaiboek Acquisitieproces en Integratieproces

Het draaiboek Acquisitieproces en Integratieproces  is specifiek bestemd voor Raden van Commissarissen of Raden van Toezicht. Dit draaiboek wordt gebruikt door toezichthouders om op afstand een bedrijfsintegratie te volgen en is een belangrijk risicomanagement tool om de acquisitie en de bijbehorende integratierisico’s te besturen.

In het draaiboek acquisitieproces en het draaiboek integratieproces staat tot in detail staat beschreven per functioneel gebied, de werkstroom, wat er gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie welke taken heeft bij een acquisitie- en het bijbehorende integratieproces.

Inhoud

Het draaiboek omvat de volgende onderdelen:

risico management model acquisitie en integratie

De vier thema’s worden als volgt verwerkt in het draaiboek acquisitieproces en het draaiboek integratieproces.

Voorbeeld

Voor HRM hebben tref je hieronder een gedeelte van het draaiboek aan. Ieder draaiboek acquisitieproces en draaiboek integratieproces is maatwerk en zal van geval tot geval worden aangepast aan de bijzonderheden van de organisatie en de inbedding van de organisatie in zijn eigen omgeving.

Hierdoor ontstaat er een risicomanagement model dat specifieke acquisitie- en integratierisico’s per bedrijfsfunctie beheerst.

werkstroom HRM integrationpeople

Print Friendly, PDF & Email