Blog

Commissarissen: de 5 fases van een acquisitie

Webinar over acquisitie en fusie-uitdagingen

Leestijd: 2 minuten

In onze commissarissen webinar van 29 januari en 4 februari 2021 hebben we gesproken over de fusie-uitdagingen.  In dit artikel bespreken we de vijf fases van een acquisitie of een fusie.  De volgende fasering is van toepassing:

In onze commissarissen webinar van 29 januari en 4 februari 2021 hebben we gesproken over de fusie-uitdagingen.  In dit artikel bespreken we de vijf fases van een acquisitie of een fusie.  De volgende fasering is van toepassing:

  • Strategievorming. In deze fase besteedt de Raad van Commissaris samen met de directie aandacht aan de groeiwens. Hoe, wat, wie, waarom en met wie zijn een aantal van de vragen die in deze fase beantwoordt moeten worden. In dit stadium is het ook verstandig de adviseurs te kiezen voor de (financiële en integratie) due diligence, de juridische ondersteuning evenals de Corporate Finance en de MenA adviseurs. Vaak wordt in deze periode een MenA en integratie-draaiboek ingericht of aan de specifieke situatie aangepast.
  • Pre-Signing. In deze fase wordt de longlist van kandidaten besproken en wordt er toegewerkt naar een korte lijst met één of twee kandidaten. Er vindt in deze periode een boekenonderzoek plaats die alle (integratie) risico’s zoveel mogelijk in beeld moet brengen. Ook moet de nieuwe leiderschapsstructuur worden voorbereid, zodat deze na de closing duidelijk is en direct met een duidelijke boodschap kan starten.
  • Pre-Closing. In deze fase heeft het tekenen van de koopovereenkomst al plaatsgevonden, maar soms is het wachten op de wettelijke toestemming van organisaties zoals OR, ACM, AFM of DNB. 
  • Post Closing, de eerste 120 dagen. Nadat de toestemming is gegeven en de activiteiten formeel zijn overgedragen aan de koper, is het van belang om controle uit te oefenen over de nieuw verkregen onderdelen, te starten met de integratieactiviteiten en daarvan de eerste vruchten te plukken. Van belang is om het aanwezige verandermoment te benutten.
  • Implementatie. In deze fase wordt het integratieplan verder uitgerold via  de werkstromen en de nieuw benoemde functionarissen voor de diverse bedrijfsfuncties.  Het integration project office ondersteunt de gekozen governance structuur.
  •  Evaluatie. In deze fase wordt geleerd van de integratie-ervaringen, zodat bij een volgende integratie deze geleerde zaken kunnen worden hergebruikt.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.