Integratie mislukt: Buckaroo 04-2019

Integratie mislukt: Buckaroo 04-2019

1. Onze Analyse

CASEDRIVERS VOOR MISLUKKING 

 

 

ONZE OBSERVATIES

GEEN FOCUS OP:ONDERSCHATTING
VISIEWAARDE

CREATIE

WAARDE

BEHOUD

CULTUURTIJDCOMPLEXITEIT
Intrum Justitia – Buckaroo    
Overname Buckaroo viel tientallen miljoenen lager uit dan gehoopt Incassobedrijf Intrum Justitia is niet tekortgeschoten bij het naleven van de aankoop van betaaldienstverlener Buckaroo. Dat heeft het Amsterdamse Gerechtshof recent geoordeeld. 32mln earn-out op een koopprijs van 8mln. Witwassen en nog veel meer. Alweer verkocht… koopprijs onbekend…. Winst nu 1.5mln afgelopen jaar      X      X     XGewoon een slechte deal? Earn-out 4x zo hoog als de koopprijs… en geen idee hoe je die earn-out moet terugverdienen dus geen waarde-creatieplan. Daarnaast cultuur problemen: witwassen enzovoort. Hier geen of te weinig aandacht voor gehad.

Tenslotte de factor tijd: te laat ingegrepen, te laat doorgepakt op integratie inclusief cultuur

2. De Casus  Overname Buckaroo viel tientallen miljoenen lager uit dan gehoopt.