Blog

Synergie en overnameprijs, wat is of zijn de verbanden?

Verband.

Leestijd: 2 minuten

Synergie en overnameprijs, wat is of zijn de verbanden?

Is er verband tussen de synergie en overnameprijs? Het is belangrijk eerst een duidelijk beeld te hebben wat synergie is.

Synergie is een toename van het concurrentievermogen en de daaruit vloeiende cash flow die groter zijn dan beide bedrijven afzonderlijk naar verwachting kunnen bereiken.”

De overnameprijs is de netto contante waarde van het bedrag dat een overnemende partij via een vriendelijke overname of een vijandige overname betaald voor een acquisitie van een onderneming of deel hiervan. Doordat vaak acquisities niet in eenmaal worden afgerekend, kan voor het deel van de toekomstige overnamesom een rendementsfactor zijn ingebouwd of een disconteringsfactor zijn gebruikt.

Reden voor een te hoge prijs.

In veel gevallen wordt een hogere prijs betaald voor de acquisitie dan de synergetische calculatie rechtvaardigt. De redenen om meer te betalen voor de acquisitie van een bedrijf of een bedrijfsonderdeel liggen vaak aan:

  1. Direct belang. Topteams van acquirerende bedrijven en hun adviseurs hebben vaak meer belang en profijt van acquisities. Ze zijn er dus op gericht om de acquisitie binnen te halen. Ook al wordt er (onterecht) een hogere prijs door de verkoper gevraagd dan de synergie, de som van de delen,  zou rechtvaardigen. Zo wordt de correlatie tussen synergie en overnameprijs niet behaald.
  2. Overgewaardeerd. Er wordt teveel waarde toegekend aan de synergievoordelen. Er wordt vaak intern gekeken naar systemen, processen, werkwijzen, kleinere optimalisaties. Maar niet naar de betekenis die het samengaan van beide organisaties heeft voor de verbetering van de concurrentiepositie in zijn totaliteit.
  3. Nieuwe richting biedt kansen. De verwachting om een nieuwe strategische richting uit te kunnen voeren met de nieuwe fusiepartner. Als dit vooraf niet duidelijk omschreven is, is de kans aannemelijk dat er veel van deze voordelen zullen worden geprijsd in de overnamesom. Deze zal daardoor snel te hoog vergeleken met de daadwerkelijke voordelen  worden. Een duidelijke uitgewerkte strategische richting is nadrukkelijk gevraagd.
  4. Subjectief oordeel. Er is geen reële geobjectiveerde verwachting van de te behalen synergievoordelen tijdens de integratie. Het is onvoldoende duidelijk wanneer voordelen in de tijd zullen worden behaald. Een duidelijk post merger Integration plan – met de bijbehorende reëel geschatte voordelen- geeft een duidelijk beeld van het bedrag dat waarschijnlijk zal worden behaald. Evenals het bedrag dat als extra investering in de acquisitie zal worden gestopt.

Conclusie op de vraag of er een relatie is tussen synergie en overnameprijs?

De conclusie dat er vaak geen verband is tussen synergie en overnameprijs. Dit wordt door tientallen wetenschappelijke onderzoeken al jarenlang bevestigd. Het is wel belangrijk deze synergie te kennen voordat de onderhandelingen hun definitieve fase ingaan. Dit geeft een behoorlijk inzicht in de extra bedragen die in de fusie worden geïnvesteerd. Verder geven ze mogelijk ook een indicator of, hoe en wanneer de investering gedeeltelijk of geheel kan worden terugverdiend.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.