Synergie, 4 definities en hoe werkt het?

Synergie, 4 definities en hoe werkt het?

Intro synergie

De literatuur kent verschillende definities van het begrip synergie. We bespreken enkele vormen op deze pagina:

 • Synergie is te omschrijven als ‘het geheel is meer dan de som van de delen‘. Het bij fusies en integraties gewenst verschijnsel dat de verschillende activiteiten samen, dankzij de bundeling van krachten en samenwerking,  efficiënter en effectiever worden uitgevoerd dan de som van de afzonderlijke activiteiten (Verhage, 2004).’
 • Synergie ontstaat als de som van de combinatie efficiënter en/of effectiever is dan de organisaties los van elkaar.’ Het uitgangspunt is dat het geheel meer waarde schept dan twee gescheiden organisaties los van elkaar doen. Dus synergie staat voor een plus een is groter dan twee. (Henningon & Carlsson, 2011) Hiermee is ook de integratie definitie gegeven.

Andere betekenissen van synergie zijn:

 • Lubatkin (1983) maakt een verschil in: ‘technical economies’, ‘pecuniary economies’ en ‘diversification economies’. ‘Technical economies’ betekent dat er een efficiëntie voordeel behaald wordt met de fusie. Bij ‘pecunairy economies’ zorgt de omvang bij een fusie tot een marktconcurrentie voordeel. Dit doordat de organisatie kan concurreren op prijs. Bij ‘diversification economies’ is integratie niet zo belangrijk, de organisaties blijven gescheiden. Dit is een vorm van risicospreiding. Dit, omdat de bedrijven onafhankelijk blijven.
 • Larsson & Finkelstein (1999) maken dit hierboven genoemd onderscheid niet. Ze meten synergie door het versterken van de inkoop, productie, marketing, concurrentiepositie, administratie en de positie in de leveringsketen. Deze factoren zijn voornamelijk gericht op het besparen van kosten. Naast deze ‘versterkende’ factoren bestaat synergie uit de:
  • mogelijkheden voor crossselling;
  • toegang tot nieuwe markten;
  • mogelijkheden voor kennisoverdracht;
  • speelruimte voor kenniscreatie.

De versterkende factoren zijn dus voornamelijk gericht op het besparen van kosten. Dit, terwijl de andere factoren zich richten op nieuwe mogelijkheden.

Samenvatting

Samengevat is de conclusie dat er verschillende synergievormen bestaan. Synergie wordt gebruikt voor een situatie waarin bedrijven samenwerken en zich samenvoegen, dus bij fusie en overname trajecten. Het behalen van synergetische voordelen gaat over het effect van de samenvatting. Gezamenlijk wordt er meer bereikt dan ieder bedrijf afzonderlijk zou kunnen bereiken. Het is het samengaan van de afzonderlijke delen. Een grote synergierealisatie is bij veel integraties een indicator van succes en heeft een positief effect op de integratieresultaten en integratie organisatie. Het nadeel is dat synergie lastig meetbaar is. Ondanks dat dit lastig meetbaar is, is het een belangrijk uitgangspunt bij een buy and build strategie.

Bijzondere plaats van synergie in het integratieprogramma

synergie, waardecreatie, waardebeoud, synergiebridge

Daarom verdient het definiëren van de bedoelde synergie en het vastleggen van de synergieresultaten ook een bijzondere plaats in het integratie programma. Een tweede opmerking bij het begrip synergie is dat dit niet per definitie positief is. Ze kan ook leiden tot hogere kosten. Dit door bijvoorbeeld interne conflicten, afschrijving van niet meer te gebruiken bedrijfsmiddelen en/of de centralisatie van de beslissingsmacht.