Blog

De 8 medewerker retentiestrategieën bij een fusie

Retentie.
waardebehoud.

Leestijd: 2 minuten

In dit artikel treft u 8 retentiestrategieën aan die u kunt toepassen om te voorkomen dat werknemers vertrekken in een overname of fusie. Eén van de belangrijkste zaken bij een fusie of overname is dat u de voor u belangrijke medewerkers, de kernmedewerkers, behoudt tijdens en na de fusie. Immers de waarde van een onderneming wordt in veel gevallen bepaald door het “menselijke kapitaal”. Alleen met je juiste mensen kunt u de verwachte waardeontwikkeling realiseren en de koopsom terugverdienen.

Medewerkers betrokken houden tijdens een bedrijfsintegratie kan een uitdaging zijn, maar er zijn verschillende strategieën die u kunt gebruiken om dit probleem te verhelpen.

Acht retentiestrategieën toegelicht

Retentie van medewerkers betekent het vasthouden van medewerkers binnen een organisatie. Het doel is om het verloop van medewerkers bij een fusie en overname te verminderen en de continuïteit en productiviteit van het bedrijf te waarborgen.

We hebben er aantal voor u geselecteerd:

  1. Communiceer open en transparant: Houd werknemers tijdig op de hoogte van het integratieproces en de gevolgen die dit voor hen zal hebben. Deel informatie over de redenen voor de integratie, de tijdlijn en mogelijke wijzigingen in hun rollen of verantwoordelijkheden. Vergeet de ondernemingsraad niet in dit belangrijke proces.
  2. Betrek medewerkers bij het integratieproces: Moedig medewerkers aan om feedback en ideeën te geven over hoe de integratie succesvol kan zijn. Hierdoor kunnen ze zich meer betrokken voelen bij het proces en is de kans groter dat ze het proces steunen. Een medewerkerscommunity kan hierbij een belangrijke rol spelen.
  3. Bied trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden: een integratie kan een kans zijn om werknemers nieuwe vaardigheden en ervaringen te bieden die hen kunnen helpen vooruit te komen in hun loopbaan. Samenwerking met de HR-werkstroom om dit trainings- en ervaringselement element invulling te geven is belangrijk en verhoogt de retentie.
  4. Erken en beloon medewerkers: Erken en beloon medewerkers die een positieve bijdrage leveren voor, tijdens en na het integratieproces. Dit kan hen helpen gemotiveerd en betrokken te blijven.
  5. Geef prioriteit aan het welzijn van werknemers: het integratieproces is vaak stressvol voor werknemers van zowel de koper als de aangekochte organisatie. Zorg ervoor dat u over ondersteuningssystemen beschikt om hen te helpen omgaan met eventuele uitdagingen waarmee uw medewerkers worden geconfronteerd. Ronde tafel bijeenkomsten, individuele of groepsgewijze feedbacksessies of vertrouwenspersonen kunnen deze rol als onderdeel van de retentiestrategie prima invullen.
  6. Moedig samenwerking en teamwerk aan: Moedig medewerkers aan om samen te werken over verschillende afdelingen en teams heen. Dit kan helpen bij het opbouwen van een gevoel van eenheid en een gedeeld doel onder werknemers. Veelal is extra aandacht voor het “teamwerk” noodzakelijk omdat culturele verschillen eerste moeten worden herkend en erkent voordat er effectief kan worden samengewerkt.
  7. Benadruk, als 7e retentiestrategie, de voordelen en de overeenkomsten: herinner werknemers aan de voordelen die de integratie voor het bedrijf en voor hen zal opleveren, maar adresseer ook de zorgen en nadelen. Ook hiervoor is vaak additioneel werk voor nodig omdat niet alle medewerkers of medewerker groepen hetzelfde vertrekpunt delen.
  8. Wees flexibel en sta open voor verandering: wees bereid, als uw integratiedoelstelling niet in de knel komt, om indien nodig wijzigingen aan te brengen en sta open voor nieuwe ideeën en perspectieven.

Conclusie

Onthoud dat werknemersbetrokkenheid en het behoud van medewerkers, uw retentiestrategie, in algemene zin en nog meer bij fusies en overnames een continu proces is dat voortdurende aandacht en inspanning vereist. Door de tijd te nemen om te werken aan cultuur, teams en de samenwerking tussen medewerkers en de vaak terechte zorgen van werknemers aan te pakken en hun welzijn te ondersteunen, kunt u zorgen voor een succesvolle en soepele integratie.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.